Utanç Perdesinden Özgürlüğe

 

Cinsel İstismar Günahını Asıl Tahrik Eden Nedir?

Öyleyse çocuk istismarının asıl sebebi nedir? Çocuklarını istismar eden ebeveynler aslında genellikle kendileri çocukken istismar edilmişlerdir. Bu anne-babalar yıllarca bastırdıkları nefretle aslında döngüyü sürdürürler.

Bazen en adanmış anne-babalar bile kontrollerini bir anlığına kaybedebilirler ve çocuğun hareketlerinden sinirleri bozulabilir ya da kendi başarısızlık veya yılgınlık hisleri onları boğabilir. Ancak durdurulamamış bir ya da iki münferit olay yıkıcı bir güce dönüşebilir ve bir aileyi paramparça edebilir.

 

Tanrı’nın Taciz ve İstismar Hakkındaki Düşüncesi

Kutsal Kitap çocuk yetiştirme konularında pratik öğütler sunmaktadır.

“Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6). Ayrıca ebeveynler çocuklarının akılsız tercihlerini düzeltmek üzere adım atma konusunda uyarılmışlardır. “Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 22:15). Anne-babanın disiplini gereklidir ama bazı anne-babalar bu ayetleri çocukları üzerinde tam bir otorite kurmak olarak algılarlar. Bu doğru değildir. Tanrı’nın Sözü istismarın gerekçesi olarak kullanılamaz. Anne-babalar çocuklarını terbiye etmek mecburiyetindedir ama bunu yaparken kendi duygularını ve eylemlerini frenlemek zorundadır. “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün”(Efesliler 6:4). “Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır” Koloseliler 3:21). Kısacası Tanrı’nın gözünde istismar için hiçbir gerekçe olamaz.

 

Nereden Yardım Bulabilirsiniz?

Eğer devam eden bir istismar çemberi içerisinde tutsak kaldıysanız, bugünü Rab İsa Mesih’in yardımını istemeden ve üzerinizdeki bu yok edici planı kırmadan bitirmeyin. Bu adımı atmak kolay olmayabilir ama bu sizin için bir ölüm kalım meselesidir. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilin. İsa sizi sizden daha iyi tanıyor (Mezmur 139) ve kendisinden yardım isteyen herkes için hem yardım etmek istiyor hem de her tür yardımı gösterecek kadar kudretli (İbraniler 4:15-16). Ona dua edin ve sorunlarınızı paylaşabileceğiniz güvenilir insanları hayatınıza göndermesini isteyin.

Yardım için şu adımları atabilirsiniz:

  1. Bunun bir sorun olduğunu kabul edin. Şifa alabilmeniz için öncelikle sorunu kabul edin. Sessizliğin gücünü kırıp günahlarınızı itiraf ettiğinizde Tanrı’nın lütfu ve bağışı sizi yeniler (Mezmur 32:3-7).

 

  1. Kendi zayıflığınızı kabul edin. Tanrı’nın sizde çalışmasına izin verin çünkü bu şekilde sizi güçlendirecektir (2 Korintliler 12:9).

 

Eyleme geçin. Bir kiliseye gidin ve size dua etmelerini isteyin, sıkıntılarınızı paylaşın, size yardım etmelerini isteyin (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:22, Yakup 5:16).

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın