Tanrı’nın Gücünü Serbest Bırakmak

Tanrı, Mesih’teki temsilcisi olduğumuzda bize verdiği güç ve yetkiyle yürümemizi mümkün kılmıştır. Yaratılış kitabı Tanrı’nın insanı nasıl kendi benzeyişinde yarattığını açıklar ve Tanrı, ona yeryüzündeki kâhyalık görevini verir. Yaratılış 1:28, “Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın”. İsa, günah ve ölümden kurtulmamamız için özgürlüğümüzün bedelini ödediğinde, dünyadaki işine devam etmemizi istedi. Matta 10: 1’de bu görevi açıklar. “İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi.” İsa imanlılara krallığını burada, yeryüzünde kurma yetkisini ve bunu yapabilmemiz için bize kendi gücünü verdi.

Peki bu görevi nasıl başarabiliriz? Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın gücünün bir kanalı olmalıyız. Pavlus, Romalılar 15’te bu konuda şöyle der. “Ulusların söz dinlemesi için Mesih’in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh’un gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem.” Pavlus, kendisini izleyenleri belirtiler ve harikalarla İsa Mesih’in İyi Haber’ine ikna edebildi.

İsa, çarmıha gitmeden önce bu görevden bahsetmeye başladı. Öğrencilerine konuştu, yetkisini onlara verdiğini söyledi. Bunu Luka 9: 1’de görüyoruz. “İsa, Onikiler’i yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Onları Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi.” Matta 10: 8,“Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.” İsa’nın gücünün cennete geri döndüğü zaman sona ermediği açıktır; ancak başlattığı işini O’nun yetkisiyle ve gücüyle donanmış olarak devam ettirme buyruğunu bizlere vermiştir.

İsa Mesih’e inananlar olarak, Krallığa girmemiz için ödediği bedelle her şeye erişebiliriz. İmanımız büyürken, kurtuluş, şifa ve mucizeler görmek için Tanrı’nın gücüyle bağlantı kurabiliriz. Efesliler 1: 19’da Pavlus bu gerçeği benimsememizi istiyor. “O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.” Bu, dirilişin gücüdür! İnandığımızda O’nun sözüne göre olacaktır. Markos 16: 20’de, “Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.” Tanrı’nın gücünde ve yetkisinde yürümemiz, O’nun krallığını cennetteki gibi yeryüzüne getirmemiz, O’nun planıdır.