Oruç İle İlgili Kaynaklar

1. Gün: Uyanış Ateşi, Şimdi Gelsin!

Tanrı ile ilişinizde kurak bir zamandan mı geçiyorsunuz? Yüreğiniz yaralarla ve yalanlarla mı katılaştı? Yaralar yüreğin etrafına yeni bir katman nasır daha örer. Tanrı’nın sizi kendi yüceliği uğruna kullanabilmesi için yüreğinizin durumu çok önemlidir. Yüreğinizi çevreleyen toprak tohum içindir, meyve vermenizi engelleyen nasır için değil. Artık yer etmiş bir nasırdan kurtulmanın yolu nedir?

 

Her sabah İsa Mesih için bayrağınızı yükseltin! Bunun nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İsa Mesih’in sizi nasıl kurtardığını asla unutmayın. Tanrı’dan kutsal ateşini isteyin! Yüreğinizdeki ateşin O’nun için yanmaya devam etmesini sağlamak özen gerektirir. Oruç disiplin ister ve zaman zaman da acı vericidir. Dünyayı bir kenara bırakıp tüm yüreğimizle İsa’ya dönmek acı vericidir.

 

Bu süreç kelimenin tam anlamıyla bedeni çarmıha gerip Ruh’ta yürümektir. Tanrı’nın görkeminde yürümeye devam etmek ve O’nunla ilişkide kalmaya devam etmek için kendimizi disiplin altında tutmaya ihtiyacımız vardır.

 

Tanrı’ya bakın ve yüreğinizden sertleşmiş, kayalık alanları kaldırması için dua edin. Tanrı’nın varlığına daha muhtaç olmanız ve yüreğinizin derinlerine işlemesi için Kutsal Ruh’u davet edin. Bugün İsa’yı daha fazla arayabilme konusunda kendinizi disiplin edebilmeniz için Tanrı’dan yardım isteyin.

 

“Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.’ ”
Matta 13:15

 

2. Gün: Kişisel Uyanış Ateşi!!

TANRI ÇARESİZLİK İÇİNDE EDİLEN DUALARA
YANIT VERİR!

Nasıl çaresiz olabilirsiniz? Neden çaresiz olmalısınız? Gayretli olmak nedir? İki sözcükle özetleyelim:

1. Çaresizlik: Bir şeyi feci şekilde çok istemek, hiçbir şeyi umursamadan zorlamak, ısrar etmektir. “Hayır” yanıtını kabul etmemektir! Rahel Yakup’a, “Bana çocuk ver, yoksa öleceğim” dedi. Yaratılış 30:1 Yakup Tanrı ile güreşti ve bunun sonucunda bir ulus ortaya çıktı. Yaratılış 32:26’da Yakup şöyle der: “Beni kutsamadıkça seni bırakmam.”
2. Gayret: Bir sebep uğruna insanın içini yakıp tüketen, coşkulu bir adanma. Hayatını Rab için tamamen vermek! İlyas, Pavlus ve Yeremya şöyle dedi, “Sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, Yüreğimde yanan bir ateş sanki. Onu içimde tutmaktan yoruldum, Yapamıyorum artık.”

İsa’yı izlemeye karar verdim, geri dönmeyeceğim. Kimse benimle gelmese bile yine de ben İsa’yı izleyeceğim. İŞTE BU GAYRETTİR! Kimin sizinle gelip gelmediğine bakmazsınız izlemek! Kimin size karşı olup olmadığına bakmamak…

 

Ülkemizin durumunu düşünün. İsa Mesih’le alay ediliyor! Çaresiz insanlar çaresizlik sınırlarında kalmazlar. Haydi, çaresizlik içinde edilen dualarımızla gökleri dolduralım. Ruhsal tembelliğe, kafa karıştırıcı ruhlara ve teşvik kıran ruhlara karşı duralım.

 

“Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü hatırladılar.”
Yuhanna 2:17

 

3. GÜN – ETKİN UYANIŞ DUALARI

Eğer DUA ETMİYORSANIZ, bu OYUN OYNUYORSUNUZ anlamına gelir. Tanrı ile derin bir yaşam, güçlü ve İSTİKRARLI bir dua yaşamı ile başlar. Tanrı’nın isteği, Tanrı’ya sadece dua etmek için uygun olduğunuzda değil ama sürekli olarak dua etmenizdir.

 

Hayatınızı ADAMANIZ çok önemlidir. Bu, dünyasal ve bedensel yaşamdan ayrılmanız ve KUTSAL, TANRISAL bir amaca adanmanız anlamına gelir.

 

Bu tür bir hayat bulunduğunuz ortamı, insanların kaderlerini ve hatta sevdiğiniz insanların hayatlarını bile değiştirir. Bazen önünüze engeller çıkabilir ve dikkat dağıtıcı şeyler sizi yolunuzdan uzaklaştırabilir ama benlik çarmıha gerilmelidir. Mesih’te dimdik ayakta durmayı seçin ve ihtiyacınız olan kuvveti size verecektir. Dua imanlının ürün verme ve Tanrı’ya yücelik getirme yolculuğunda can alıcı öneme sahiptir.

 

Bir dua yaşamı edinme konusunda heyecan duyun! Dua ettiğinizde tutkulu olun! İradenizi tamamen O’na teslim edin ve daima O’nun isteğinin yerine gelmesini dileyin. Bugün Tanrı’daki yürüyüşünüzden sizi alıkoyan insanları ve tanrısal olmayan şeyleri kaldırması için dua edin. Unutmayın – İsa dedi ki, “Bende kalın ve benimle olun.” Hayatınıza girebilmesi için dualarınız aracılığıyla İsa’ya her zaman geçiş hakkın verin ve sonra neler yapacağını izleyin. Tüm yücelik Tanrı’ya olsun!

 

“Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim.”
-Efesliler 3:14

 

4. GÜN – BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEK

Kutsal Kitap savaşımızın ete ve kana karşı değil, ruhsal karanlıklara karşı olduğunu söyler. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başladığınızda, ruhsal savaş dualarına başlayın! Mücadelenizde ciddi olun. Unutmayın oruç tutmak iç varlığınızı güçlendirecek ve hayatınızdaki dağları ortadan kaldıracaktır. Ruhsal olarak ayık olun. Teşvikinizin kırılmış olduğunu hissettiğinizde, bir dua savaşçısı haline gelin. Tanrı için çaresiz olun!

 

Tanrı yeniden O’na odaklanmanız için hayatınızda ruhsal saldırılara izin verecektir. O’nun bizim için olan isteği ayağa kalkmamız ve düşmanlarımızı güçlü dualarla mağlup etmemizdir. Her şeyi İsa Mesih’in adında bağlayarak başlayın. Bağlanmak nedir? Matta 18:18 şöyle söyler, “Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.”

 

Eğer kötü bir şey olursa, İsa’nın adında o şeyi bağlama yetkisine sahipsiniz. Çevreniz, kilise önderiniz ve kiliseniz için dua edin. Ülkeniz için dua edin ve bu toprakları İsa Mesih’e verin! Mutlak olarak, Tanrı hayatınızın her alanında O’na dönmenizi istiyor.

“Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.”
-Yuhanna 14:14

 

5. GÜN – SİZE ÖZEL İMAN DESTEĞİ

Tanrı oruç aracılığıyla dağların yerinden oynatabilir ve doğaüstü şeylerin olmasına izin verebilir. Ancak oruç nihai olarak Tanrı’nın sizi Kendisine daha yakınlaştırmasıdır. Rab ile yürüyüşünüz gözlerinizin gördüğüne göre değil, imana göre olmalıdır. Çevrenize ve olaylara insan gözüyle bakarsanız, imanınız azalır. Tanrı’nın bakış açısına ihtiyacınız vardır. Eğer imanla yürürseniz dünyasal şeyler sizi sarsamayacaktır.

 

İsa, elindeki balık ve ekmeğe bakmadı; doğaüstü gözleri aracılığıyla çok daha fazlasını gördü. İman pasif değildir, daha çok etkin bir eylemdir. Beklemek de imandır. İman alabilmeniz için Rab’bi aramanız gerekir. Ve iman Tanrı’nın Sözünü işitmekle olur. Evlerinizde, arabalarınızda, kulaklığınızda sürekli Tanrı’nın Sözü ile meşgul olmanız ve Sözü’nün sürekli olarak size hizmet etmesi için sizi teşvik etmek istiyorum.

 

Tanrı gerçekten O’nun Sözü’nü DERİN DERİN DÜŞÜNMENİZİ istiyor. Yeşu’ya gece gündüz sürekli olarak Sözü’nü derin derin düşünmesini söyledi. Hayattaki her durum için bir Kutsal Kitap ayeti vardır. İçinde bulunduğunuz durum için olan ayeti bulun ve o ayet üzerinde derin derin düşünün. Anlayış ve esin için Kutsal Ruh’tan yardım dileyin. Bu ayetin iman hayatınızda bir kaya gibi olmasına gayret edin. Gözlerinizi tamamen Tanrı’ya ve O’nun Sözüne dikin!

“Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.”
-Romalılar 8:28

 

6. GÜN – YAŞAM DEĞİŞTİREN HARİKULADE GERÇEK

Çaresiz anlarımız en çaresiz fedakârlıkları gerçekleştirmemiz gereken zamanlardır. Heyecanlanın, tutku duyun ve Tanrı’nın huzurunda çaresiz olun! AMACINIZ Tanrı’ya yücelik getirmektir. Bugün ÖNCELİKLERİNİZİ gözden geçirin. İlk önceliğiniz Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olmalı. Sabah uyanır uyanmaz hemen Rab’bin önünde duaya gidin. Tanrı’ya hayatınızda O’nun birinci olduğunu gösterin.

 

Eğer önce Tanrı’yı ararsanız, hayatınızdaki diğer şeylerin hepsi yerli yerini bulacaktır. Tanrı’dan O’nu izleme amacıyla size gayret vermesi için dua edin. Tanrı’nın yüceliğini arayın ve yaşam tarzınızı İsa Mesih’in doğruluğuyla yönlendirin.

 

“Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.”
-Matta 6:33

“Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.”
-Yeremya 29:13

“İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ ”
– Matta 22:37-39

 

7. GÜN – KİŞİSEL UYANIŞ NASIL GERÇEKLEŞİR

İsa, “oruç tuttuğunuzda” dedi, “eğer olur da, oruç tutarsanız” demedi! Oruç tutmak iman yaşamımızın bir parçasıdır. Oruç tuttuğunuzda, Tanrı hayatınızda tövbe etmeniz gereken alanları ortaya çıkaracaktır. Tanrı, Kutsal Ruh’un yüreğinizi ikna etmesine izin verecektir.

 

Ruh’ta yoksul olmayı istemelisiniz. Bu, Tanrı’ya ihtiyaç duymanız, tamamen ona bağlı olmanız ve Tanrı’ya sımsıkı tutunmanız anlamına gelir. Tanrı’ya muhtaç olun. Tanrı olmaksınız biz kimiz? Teslim olmak, Tanrı’ya Kendisinin bizim her şeyimiz olduğunu ifade etmektir. Vaftizci Yahya, Tanrı’nın yücelmesi ama kendisinin alçalması gerektiğini söyledi. Dayandığı tek şey yalnızca Tanrı’ydı. Meryem daima İsa’nın ayaklarının dibinde O’ndan daha fazlasını istiyordu – Meryem çaresizdi ve Tanrı için açtı.

 

Filozoflar hep basit şeyleri karmaşık hale getirirler. Ancak tüm bilginin sahibi İsa geldi ve her şeyi basitleştirdi. Tanrı bilgisini arayın. Tanrı’nın akılsızlığı insanın bilgeliğinden üstündür. Tanrı sizi bugün O’nun önünde çaresiz kalmanız ve O’na yoksul bir ruhla gelmeniz için çağırıyor. Tanrı hayatınızda çalışmak istiyor!

 

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır
Matta 5:3

 

8. GÜN – TANRI’NIN HUZURUNDA DÜRÜST OLALIM

Zayıflıklarınızla güç buluyor musunuz? Savunmasız olmaya özen gösterin. Güçlü görünmek üzere hatalarınızı saklamak zorunda değilsiniz. Zayıflıklarınızı ışığa getirdiğinizde, özgürleşme adımının yarısını tamamlamışsınız demektir. Zorlandığınız konuları paylaşmak sizi güçlü kılar. Tanrı’ya karşı dürüst olun ve insanlara karşı dürüst olun! Tanrı sizinle ilgili her şeyi bilir.

 

Sorunlarınızı Tanrı’ya anlatın. Tanrısal olmayan şeylerden vazgeçin. Özgürleşmeniz Tanrı huzurunda ne kadar çaresiz kaldığınız oranda mümkündür. Israrcı olun ve Tanrı sizi kurtaracaktır. İtiraf edin ve vazgeçin – Tanrı’nın isteğine boyun eğin! Her şeyi Tanrı’nın yetkisi altına koyun. Unutmayın – sorununuz sorunun kendisi değildir; sorunu yok saymanız sorunun kendisidir! Tanrı’nın ve insanların önünde kendiniz olun. Tanrı’nın gücünün hayatınızda çoğalması için O’na izin verin.

 

Ama O bana, “Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. İşte, Mesih’in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.
– 2 Korintliler 12:9

 

9. GÜN – ORUCUN GÜCÜ

Uyanış ilk sevgimize geri dönmektir. Tanrı’nın varlığının yeniden kiliselerimizde ve günlük hayatlarımızda tam doluluğu ile yeniden görünmesidir. Oruç sessiz bir duadır: çaresizliğimizin içimizden haykırmasıdır. Tanrı’ya dünyanın kaynaklarını yalnızca ve yalnızca O’nun uğruna terk ettiğinizi söylemektir. Bu eylem, “Ben Sana mecburum Tanrım!” diye haykırır. Şeytan ise size karşı çıkacak ve Rab’le yürümenizi engellemek için önünüze engeller koyacaktır ama adımlarınız bir an sürçse bile, hemen ayağa kalkın ve Mesih’le yürümeye devam edin!

Oruç bize imandaki kurtuluşumuzu sağlamaz. Oruç sadece isteyerek ve sevinçle yapılmalıdır. Oruç zorlandığınız konuları ve yükerinizi İsa’nın ayaklarının dibine bırakmanın ve O’nu tüm yüreğinizle zorlamanın ruhsal eylemidir. Oruç tuttuğunuzda Tanrı, anlayışınızın da ötesinde hareket edecektir. Bu yolculuk süresi boyunca Tanrı’dan yüreğinizi alçakgönüllü tutmasını isteyin. Çünkü her şey Tanrı ile ilgilidir. O’nu her şeyden çok istediğinizi söyleyin çünkü oruç bunu anlatır.

 

“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.”
– 2 Tarihler 7:14

 

10. GÜN – AÇIK KALP AMELİYATI

Yüreğinizin durumu Tanrı için önemlidir. Yüreğinizde Tanrı’ya üzüntü veren bir şey gözlemliyor musunuz? Çevrenizdekiler size baktığında her şeyi yolunda görüyorlar ama içinizde tam da tersi mi hissediyorsunuz? Tanrı en iyi kalp cerrahıdır. Bugün O’na izin verin sizde gerçekleştirmesi gereken ameliyatını yapsın. Tanrı için değerlisiniz. Sizde birden fazla ameliyat gerçekleştirmek istiyor – ne kadar ihtiyacınız varsa o sayıda kalp ameliyatı gerçekleştirmek istiyor! İsa’dan yüreğinizi arındırmasını isteyin. Bugün size duygusal şifa vermek istiyor.

 

Tüm yüreğinizle Rab’be kulluk edin. Davut sahip olduğu her şeyle Tanrı’nın yüreğini aramıştı. Tanrı’yı aynı tutku ve adanmışlıkla arayın. Tanrı’ya güvendiğinizde O’nu hayatınızın Rab’bi ve Kurtarıcısı yapmış oluyorsunuz. İsa Mesih’e çılgın bir şekilde aşık olun! Tanrı’dan size temiz bir yürek vermesini isteyin. Tövbe edin ve hayatınızdaki tüm putlardan size kurtarması için Rab’bin yardımını dileyin. Yüreğinizdekileri O’na söyleyin. Size acı vermiş olan kişileri bağışlayın. Kırık yüreğinizi iyileştirmesi ve size Kendisinde yeni yaşam vermesi için Tanrı’ya izin verin!

“Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.”
–Matta 6:21

 

11. GÜN – GERÇEKTEN SEN KİMSİN?

Gerçek Kral’ın sevgili çocuğu olduğunuzu biliyor musunuz? Baba’nızın gözlerinde temiz ve kutsalsınız. Bu, uyanış için son derece önemlidir. Mesih’te kim olduğunuza inanmak hayatınızın geri kalanını belirleyecektir. Bir şeyi tekrar ve tekrar işitirseniz, ne olursa olsun, o konuda imana sahip olmaya başlarsınız. Kendinizle ilgili neye inandığınıza dikkat edin. Tanrı tarafından size verilmiş kimlikten emin olun. Unutmayın Kutsal Kitap Tanrı’yı sevmemizi söyler ama aynı zamanda komşumuzu da kendimiz gibi sevmemizi söyler. Eğer içinizde kendinizle barışık değilseniz, gerçekte komşunuzu kendiniz gibi sevemezsiniz.

Tanrı sizin kimliğinizi yenilemek istiyor. İsa Mesih’te kim olduğunuzu bilmenizi istiyor. Tanrı için özel ve değerlisiniz. Siz Tanrı’nın gözbebeğisiniz. Mükemmel olmadığınız her alana rağmen sizi seviyor çünkü Tanrı Kendi gözünde sizin kim olduğunuzu söylüyorsa gerçekte siz o kişisiniz. Tanrı sizi asla terk etmeyecek. Mesih’te kim olduğunuzu bugün kabul edebilir ve O’ndaki kimliğinizi kucaklayabilirsiniz. Tanrı sizi seviyor ve O’nun için çok önemlisiniz!

 

“İç varlığımı sen yarattın, Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım, Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var! Bunu çok iyi bilirim.”
– Mezmur 139:13-14

 

12. GÜN – KİLİSENİN DURUMU

Maalesef günümüzde kilise uyanış için Kutsal Ruh’a değil ama benliğe güveniyor. Uyanışın gerçekleşmesi kişisel övgü için olamaz – yanlızca ve yalnızca Tanrı’nın yüceliği için olmalıdır. Değişim önce önderlikte başlar. Kilisenizin önderleri ve kiliseniz için dua edin. Bir kutsallık uyanışı gerçekleşmesi için yakarın! Hem siz hem kiliseniz Tanrı’nın varlığının yepyeni dokunuşunu alabilmeniz için yürekler yumuşasın ve alçalsın diye dua edin.

Unutmayın – İsa Mesih belli bir mezhebi izlememizi söylemedi; İsa Mesih sadece O’nu izlememizi söyledi. İsa sizin Kendisi gibi düşünmenizi, sevmenizi, kayırmanızı, dua etmenizi, yaşamanızı ve konuşmanızı istiyor. İnsanlar size hayal kırıklığına uğratacaklar ama İsa daima sadıktır. Hayatınızın merkezinde sadece Mesih’in olduğu kutsal yaşamı sürmeye başlamak üzere size yardım etmesi için Tanrı’ya dua edin.

 

“Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.”
– Elçilerin İşleri 2:42-47

 

13. GÜN – DÜNYAYI DEĞİŞTİRME TUTKUSU

Oruç tutmak dağları yerinden oynatacak ve hayatınızda kırılması gereken şeyleri kıracaktır. Sadece Tanrı’nın yüceliği için istemektir, kendiniz için değil. Oruç tutmayı seçmek tamamen değişmiş bir düşünce şekli ve bakış açısı ile sonuçlanır. Kişi benliğe dayanan bir yaşam ve düşünme şeklinden Ruh’a dayanan bir yaşam ve düşünme şekline kavuşur. Gücü Her Şeye Yeten Tanrı’nın tahtının bulunduğu yere girmeden önce iradenizi, bilgeliğinizi ve kibirinizi bıraktığınızı fark edeceksiniz.

TUTKU duyuyor musunuz? Dünyayı değiştirmek için tutkunuz olması gerekir! Tutku, bir amaç, bir kişi ya da bir fikir uğruna sahip olunan yoğun ve yakıp tüketen bir arzudur. Doğru şeyler için tutku duyabileceğimiz gibi yanlış şeyler için de tutku duyabiliriz. Tanrı için ve tanrısal şeyler için tutkuya sahip olmak gerekir. Tutkunuz olmadan sonsuz ürün veremezsiniz. Bundan önce ise bir YÜK hissetmeniz gerekir. Yük bir sorumluluk taşımaktır ve beraberinde ruhsal bir ağırlık getirir. Eğer Tanrı size bir yük verirse, hayatınızda tutku ortaya çıkaracaktır. Tutkulu dualarınız Tanrı’nın size verdiği yükleri yansıtacaktır. Ve yükten önce ise – size yaralayan, size acı veren ya da sizi muhtaç bir durumda bırakan bir şeye ya da kişiye karşı MERHAMETE sahip olmalısınız.

Tanrı’dan İsa Mesih’in merhamaetine yoğunlaşabilmeniz için yardım dileyin. Tüm bunların hepsinin gerçekleşebilemesi için ise AGAPE SEVGİSİNE – yaralanmış, acı çeken ve muhtaç durumda kalmış bir kişi için derin bir pişmanlık hissine ve üzüntüye sahip olmanız gerekir. Tanrı’dan bugün O’nun için en önemli olan konularda size agape sevgisini, kendi yükünü, merhametini ve tutkusunu vererek yüreğinizi yumuşatması ve değiştirmesi için dua edin!

“RAB lütufkâr ve adildir, Sevecendir Tanrımız.”
-Mezmurlar 116:5

 

14. GÜN – BENLİĞE ÖLMEK, MESİH UĞRUNA YAŞAMAK!

Benliğe ölmek, kelimenin tam anlamıyla ölmektir. Yalnızca İsa Mesih için yaşadığınız anlamına gelir. Bedene ölmek zor olabilir ve sadece büyük günahlardan kaçınmak olarak açıklanamaz. İsa Getsemani Bahçesi’ne çıktığında Tanrı’ya, “Benim isteğim değil, senin isteğin olsun” dedi. Bu benliğe ölmenin ne anlama geldiğini anlatan en mükemmel resimdir! İsa çarmıhta ölecekti ve her ne kadar ölüm acısı ve korkunç elemler anlamına gelse de bu yolu Tanrı’nın kendisi için belirlemiş olduğu yol olarak kabul etti.

Uyanışın bir bedeli vardır. Bizi yaralayacaktır çünkü bizi çarpıcı bir biçimde değiştirecektir. Bizi ölümlü bedenlerde yaşamaktan Tanrı’nın ruhsal benzerliğini yansıtmaya dönüştürecektir. Uyanışı istemek hayatınızı, parasal durumunuzu ve sizi siz yapan her şeyi riske atmanızı gerektirecektir. Size İsa Mesih’teki kimliğinizi verecektir. Tanrı’ya O’ndan başka bir şey istemediğinizi söylemektir. İsa sizin her şeyiniz mi? Bedeni ve bedenin arzularını öldürüyor musunuz? Benim isteğim değil, ya Rab Senin isteğin olsun diyor musunuz?

Benliğe öldüğünüzde tutkuya sahip olacaksınız. Ruh’un meyvelerini vereceksiniz! Bugün kendinizi gözden geçirin – benliğe tam olarak öldünüz mü?

 

“Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum,
Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı,
beni seven ve benim için kendini feda eden
Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.”
– Galatyalılar 2:20

 

15. GÜN – TANRI KİMDİR?

Hıristiyanlar Tek Olan ve Gerçek olan Tanrı’ya tapınırlar. Tüm dinlerin aynı Tanrı’ya ibadet ettiklerini söylemek mesihkarşıtının ruhudur. Mesihkarşıtı bir gün dünyaya gerçekten de bunu öğretecek. Bu inanç iblisten gelen cinlere ait bir öğretiştir.

 

Tanrı’nın bir adı vardır – O’nun sonsuza dek adı BEN’dir. Tanrı’nın Sözü, “BEN, BEN OLANIM ve sonsuzluklar boyunca öyle olacağım” dediğinde bu Tanrı’nın başlangıcının ve sonunun olmamasını ifade eder. Dualarımızda kime dua ettiğimizi biliriz ama adını açıkça söylememiz iyidir çünkü bu isimde güç vardır! Dua ettiğimizde Tanrı’yı adı ile çağırarak O’nun adına yücelik getirmek önemlidir. Tanrı’yı Kurtarıcınız olarak tanımıyorsanız Yaratana Kendisini size açıklaması için dua edin!

 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”
– Elçilerin İşleri 4:12

“Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.”
– Vahiy 1:8

 

16. GÜN – İLYAS’IN GÜNLERİ GELİYOR

Mısır’dan Çıkış 3. Bölüm’de Tanrı Musa’ya yanan bir çalı biçiminde göründüğünde Musa Tanrı’ya çok önemli bir soru sorar. Tanrı’ya adının ne olduğunu sorar. Tanrı Musa’ya insanlara kendisini BEN’İM’in gönderdiğini söylemesini ister. Bu isim sadece şimdiki zaman için geçerli değildir ama Tanrı’nın sonsuza dek geçerli adıdır. Tanrı için bir zaman dilimi yoktur – Tanrı sonsuza dek vardır. Bunu gerçek derinliği ile anlayabilmeniz için dua edin!
Kilise’de İlyas’ın gücüne ihtiyacımız var. İnsanlar yalnızca zihinlerinden konuşuyorlar, yüreklerinden değil. Bir kişi şöyle söylemişti: günümüzde Kilise, tarihte olmadığı kadar donanımlıdır – teknolojik olarak ileri düzeydedir, daha varlıklıdır ama tarihte olmadığı kadar güçsüzdür. Ancak Kilisenin silkeleneceği zamanlar geliyor. İmanınız denenecektir.

İlyas gibi olmanın bir bedeli vardı. İlyas insanların önüne çıktı ve onlara daha ne kadar düşünceleri arasında tereddütte kalacaklarını sordu. İlyas’ın karşısındaki sahte peygamberler 450 kişiydi, sahte bir tanrıya inanıyorlardı. Ancak İlyas gerçek Tanrı’ya inanan tek kişiydi. Unutmayın – bir kişi artı Tanrı, diğer insanlardan çoktur!
Tanrı’yı izlediğinizde, tek başınıza görünseniz bile çoğunluk sizsiniz. Tanrı’nın Sözü’nü işittiğinizde aynı zamanda itaat de etmelisiniz. İlyas kendisini yüceltmeye çalışmadı, sadece Tanrı’yı yüceltmek istiyordu. Dualarınızı güçlü edin – Tanrı’nın yüceliği için dua edin!

“Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

– Filipililer 2:5-8

 

17. GÜN – RUH’A GÖRE YAŞAYIN, BEDENE GÖRE DEĞİL

Kulağa sert gelse de bazen bir işe Ruh’ta başlayıp bedene göre bitirebiliriz. Pek çok kez hizmette, insanlar bedene ya da iblisin sesine kulak verir ve hatta süreçlerini bedene göre tamamlayabilirler. Her şey Ruh’ta başlamalıdır, Ruh’la devam etmelidir ve Ruh’ta tamamlanmalıdır. Bedensel arzularımızı Rab’be teslim edip Ruh’a göre devam ettiğimizde Tanrı’yı hoşnut ederiz. Bu, odak noktanızı kendinizden Tanrı’ya çevirecektir. Her şey Tanrı’nın yüceliği için yapılmalıdır, kendi yüceliğimiz için değil.

Tanrı’nın doğaüstü gücünü almak için Tanrı’ya dayanmalısınız. Tanrı, “Bende kalın, bende sizde kalırım” dedi. Eğer bunu yaparsanız, Rab diyor ki, çok ürün vereceksiniz. Düşseniz bile İsa Mesih’te yeniden ayağa kalkıp denemek için her zaman ümit vardır!

Eğer hayatınızda zaman kaybetmiş gibi hissediyorsanız, sorumluluk almak tövbe için ilk adımdır. Eğer tüm yüreğinizle Tanrı’ya dönerseniz, hem sizi hem de kayıp yıllarınızı yenileyebilir ve yenileyecektir de. O’nda kalın. O’nda bulunun. O’nunla zaman geçirin. O’nunla uyum içerisinde olun. Sizi yenileyecektir. Her gün Kutsal Ruh’un huzuruna gidin öyle ki sürekli olarak Ruh’la dolu olabilesiniz ve doğaüstü ürün verebilesiniz!

 

“Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat,
iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”
– Galatyalılar 5:22

 

18. GÜN – TANRI SİZİ KONTROL ETMEZ AMA İNSANLAR VE İBLİS KONTROL EDER!

Eğer hayatınızda uyanış arzu ediyorsanız tüm kontrolü Tanrı’ya vermelisiniz. Kişisel kontrol tehlikelidir ve Rab’deki özgürlüğünüzü alır. İster siz bir kişiyi kontrol edin ister başka bir kişi sizi kontrol etsin, her iki durumda da özgürlük yoktur. Aynı zamanda esenliğinizi ve sevincinizi çalar. Unutmayın – kontrol büyücülük gibidir.

Eğer bir şeyleri ya da insanları kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız, Kutsal Ruh’a göre hareket etmemiş oluyorsunuz. Yaptığınız her şeyin Kutsal Ruh’un isteğine göre olduğuna emin olun. Kutsal Ruh’a dua edin ve şöyle deyin, “Gerçeğin Ruhu, beni doldur. Gerçekten başka bir şey istemiyorum. Yalanları ve aldatma ruhunu İsa Mesih’in adında azalıyorum!” Yalnızca Kutsal Ruh’un yönlendirişi altında olmalısınız, başka bir şeyin değil.

Nihai olarak Tanrı’nın yüceliğini ve doğruluğunu arayın. Bu doğruluğa İsa’nın nasıl yürüdüğü, konuştuğu ve sevdiği dâhildir. Rab’bin ruhu üzerinize geldiğinde özgürlük vardır. Eğer bir kontrol ruhu altındaysanız, bunu Tanrı’ya getirin. Tanrı sizi özgür kılmak istiyor!

“Rab Ruh’tur, Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır.”
– 2 Korintliler 3:17

 

19. GÜN – DOĞAÜSTÜ BARIŞMA

İlişkilerinizde barışma istiyor musunuz? Belki ailenizde bir gerginlik ya da acılık var. Hıristiyanların bağışlamama gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır. Bazen fiziksel sorunlar ve hastalıklar yüreğimizde bulunan bağışlamamazlığın sonucudur. Bağışlama bir imanlı olarak Mesih’in sizi bağışladığı gibi bağışlama sorumluluğunuzu kabul ettiğinizde gelecektir. Uyanış doğaüstü barışmayı ve yenilenmeyi getirecektir. Tanrı’nın varlığı geldiğinde her şey daha net bir hal alacaktır.

Kutsal Kitap imansızların sizi birbirinize karşı sahip olduğunuz sevgiyle tanıyacağını söylemiştir. Komşunuzu kendinizi sevdiğiniz gibi nasıl sevebileceğinizi göstermesi için Tanrı’ya ısrar etmelisiniz ve sürekli sormalısınız. Tanrı’dan sizi agape sevgisi ile doldurmasını isteyin. Diğer insanları kendinizden üstün sayın. Kendinize ölün. Eski benliğiniz çarmıha gerilmelidir. Değişimin gerçekleştiğini görmek için çaresiz olmalısınız! Göksel güçlerin sarsılmasını isteyin – bunun için hazır olun! Kutsal Ruh’un size bazı şeyler göstermesi acı verici olabilir ama Tanrı hayatınızda barış için bir yol açacaktır.

Belki ebeveynlerinizi ya da çocuklarınızı aramalısınız. İnsanlar agape sevgisine direnemezler. Barışma için ısrarcı olun. Teslim olmak ve vazgeçmek iki farklı şeydir. Vazgeçmek tanrısal değildir ama teslim olmak tanrısaldır. Vazgeçmek iblise boyun eğmektir. Ama teslim olduğunuzda Tanrı’ya güvenmiş oluyorsunuz. Ümidiniz ve Tanrı’nın gücü var. Barışma sırasında merhametli olun. Yargılamayın. Sürekli bağışlamayı seçin. Tanrı’nın hayatınıza koyduğu kişilerle barış ve esenlik sağlayabilmek üzere size yardım etmesi için Kutsal Ruh’tan dileyin.

 

“Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.” – Matta 5:9

 

20. GÜN – ŞEYTAN’A KARŞI YÜRÜTÜLEN TÜM SAVAŞLARI KAZANMAK

Satanizm kabuğunu kırıyor! Oldukça zehirli ve ona karşı Tanrı’nın Sözü ve İsa Mesih’in kanı ile karşı gelmeniz gerekir. Artık sessiz kalamazsınız. İster inanın ister inanmayın, Şeytan’a karşı bir savaştasınız. Bu bir savaş ve çarpışma.

Öncelikle Tanrı’nın önünde kendinizi alçaltmalısınız. İçinde bulunduğunuz ruhsal savaşı kazanmanızda Tanrı’nın size yardım etmesini isteyin. Tanrı savaş için size iki silah vermiştir – Ruh’un kılıcı (Tanrı Sözü) ve ruhsal savaş duaları. Eğer Tanrı’nın sizin yanınızda olmasını istiyorsanız, önce siz O’nun yanında olmalısınız. Teşviğiniz kırılmasın ve korkmayın. İmanda dimdik ayakta durun. Diz çökün ve önce Rab’be tapının! O’nun önünde bir hiç olun. Çaresiz olun! Tamamen Tanrı’ya dönün!

Evinizde bir ruhsal savaş mı var? İsa’nın adında cinleri kovma yetkisine sahipsiniz! Ruhsal savaşı hissettiğinizde tapınma müziği dinleyin ve Tanrı’yı övün! Tanrı’nın kim olduğunu ilan etmeye başlayın – kralların Kralı, rablerin Rab’bi. Kutsal Kitap ayetlerini ilan edin! Siz bunları yaptıkça karanlığın güçleri zayıflayacaktır. Bugün evinizi putlardan ve sizi Tanrı’dan uzak tutan her şeyden temizleme günü! Hayatınıza girmesine izin verdiğiniz dünyasal şeylere dikkat edin – genellikle bunların ardında bir ruh vardır ve karanlığa kapı açarlar. Tanrı’nın Sözü üzerinde derin derin düşünün ve O’na tapının! Evinizi İsa Mesih’in kanıyla örtün! Gün içerisinde İsa Mesih’in kanıyla savunma yapın! Unutmayın, siz Tanrı’nın çocuğusunuz ve ışığın çocuğusunuz, karanlığı değil! Tanrı, hayatınızdan dünyayı çıkartıp Tanrı’yı hayatınızın merkezine oturtmayı sürdürdüğünüz ölçüde sizi bereketlemek istiyor!

 

“Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın.” – Efesliler 6:10-11

 

21. GÜN – DÜŞMAN İLE SAVAŞ MEYDANINDA YÜZLEŞMEK

İblis’ten kaçamazsınız. Çocukken bize kötü adamlara karşı direnmemiz öğretildi ama artık düşmanı yenmek için Mesih’in savaşçıları olarak ayağa kalkıyoruz. Bu savaşta imanla mücadele etmelisiniz – Tanrı’nın yardımıyla yalnız değilsiniz. Eğer Tanrı’nın Sözü’nü izlerseniz İsa Mesih için en büyük savaşçı olursunuz ve düşmanla her karşılaştığınızda bu sizin için giderek daha da kolaylaşır.

Kutsal Kitap’ta yer alan olaylar gerçek olaylardır. Kutsal Kitap’taki iman adamları ve kadınları gibi olmak için dua edin. Karşınızdaki devler çok büyük olabilir ama en sonunda Tanrı kalkanınızsa bunlar bir hiçtir. Davut savaş meydanında kaldı ve oradan kaçmadı. Davut gibi bir imanınız olsun! Eğer Tanrı’ya itaat eder ve O’nu izlerseniz mağlup olmanız imkânsızdır. Tanrı’nın ruhsal savaş silahlarını giyinin. Harekete geçin – eylemlerinizi düzeltin, oruç tutun ve dua edin ki Tanrı’nın tarafında yer alıp savaşabilesiniz!

Hepimizin Mesih’te belli bir yolu vardır. Kimsenin – Hıristiyanların bile – sizi bu yolda durdurmasına izin vermeyin. Gücünüz ve ümidiniz Rab’den mi kaynaklanıyor? Tanrı eğer yüreğinize bir arzu koyarsa, bu bereketin gerçekleşmesinin O’nun arzusu olduğuna inanın. O’nun tasarısı ile uyumlu her şeyi başarabilirsiniz. O’na baskı yapın; oruç tutup dua edin ve Tanrı’nın yüzünü daha fazla arayın. O’nda kalın. O’nunla birlikte olun. O asmadır, siz ise çubuksunuz. Tanrı için NE yaptığınızın bir önemi yoktur – nasıl yaptığınız önemlidir! Kendi savaşlarınıza ve tasarılarınıza Tanrı için nasıl yaklaşıyorsunuz? Tanrı’dan sizi savaş meydanında nasıl gördüğünü size göstermesini dileyin.

“Davut Saul’a, “Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim!” dedi.” – 1 Samuel 17:32

 

22. GÜN – TANRI’NIN EN İYİ DOSTU

Rab size elini uzatıyor, bu ele uzanmanızı ister. Bu tür zamanlarda savaşlarımızı yalnız başımıza sürdüremeyiz. Ruhsal savaş gündelik hayatımızın bir parçasıdır. İblis ile savaşınızda en büyük avantajınız Tanrı ile dost olmaktır. Tanrı hayatınızın merkezinde, hatta ailenizden bile öte olmak istiyor! Öncelikle Tanrı’nın hizmetkârı olmadan Tanrı’nın egemenliği için bir şey yapamazsınız. Unutmayın – Tanrı’nın hizmetkârı kendisine ne iş verileceği ile ilgilenmez – her zaman Göksel Baba’ya yücelik getirerek sadece Tanrı’nın istediği her şeyi yapar. Tanrı’nın çocuğunun odağında Tanrı’yı hoşnut etmek vardır.

 

Kilisenizi ziyaret eden kişilere hizmet ediyor musunuz? Kilisenizi ilk kez ziyaret eden bir kişiyle çay kahve için ya da kilise sıralarında yalnız başına oturan bir kişiyi öğle yemeğine götürün! Kendinize şu soruyu sorun – diğer insanlara İsa’nın bana davrandığı gibi davranıyor muyum? Tanrı’ya çevrenizdeki insanlara nasıl hizmet edebileceğinizi sorun. Size sevgi yüreği ve alçakgönüllülük yüreği vermesini isteyin. Tanrı’ya dua edin ve size hizmetkâr bir yürek vermesini dileyin.

 

“Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut’a verdi. Davut Saul’un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir rütbe verdi.
Bu olay bütün halkı, Saul’un görevlilerini bile hoşnut etti.”
– Yaratılış 18:4-5

 

23. GÜN – TANRI’NIN SESİ VE ŞEYTAN’IN SESİ

Sevgili dostum, farkında mısın? Sadece Tanrı’nın sesini duymuyoruz ama Şeytan’ın sesini de duyuyoruz. Hem Tanrı hem de Şeytan size konuşacağından dolayı, hangi sesin Tanrı’dan hangi sesin Şeytan’dan olduğunu ayırt edebilmelisin. Şeytan bizi Tanrı yolundan çevirmek için genellikle insanlar aracılığıyla, örneğin sevdiğimiz insanlar aracılığıyla konuşarak hayatımıza yalanlarını sinsice sokar. Bu zamanlarda Tanrı’nın başlangıçtan beri size söylediği gerçeğe tutunmalısınız.

Bir karar verirken kendinize şunu sorun – bu Tanrı’dan mı, Şeytan’dan mı? Ayırt etmek sizi imanda güçlü tutmak için çok önemlidir. İblis genellikle Kutsal Kitap ayetlerini eğip bükmeye çalışır. İsa, iblise şöyle yanıt vermiştir: “Kutsal Yazılarda BU DA yazılıdır…” Eğer Şeytan size aynı şekilde saldırırsa, ona Kutsal Kitap ayetleri ile yanıt verin! Her gün İsa ile zaman geçirmeye özen gösterin – İsa kuzularının O’nun sesini tanıyacağını söyledi. Tanrı’dan bu ayırt etme armağanı için yardım isteyin!

 

Tanrı size yara vermiş yalanlardan sizi kurtarmak istiyor. Şeytan sizin özdeğerinize, Mesih’teki kimliğinize ve ilişkilerinize saldırabilir. Şeytan’ın amacı aldatmak ve yok etmektir. Ne kadar benlikle dolu olursanız, o kadar çok yara alırsınız ve insanlardan uzaklaşırsınız. Kutsal Ruh’la ne kadar çok dolu olursanız, o kadar çok lütuf, yumuşak huyluluk ve bağışlama gösterirsiniz. Tanrı’nın sesini arayın, yalanların sesini değil. Unutmayın – Tanrı’nın sesi farklıdır! Naziktir ve ikna edicidir. İsa size soru sorar – Şeytan gibi yargılamaz. Bugün Tanrı ile zaman geçirin ve her tür yalandan sizi özgür kılmasını isteyin. Sonra bu yalanları Tanrı’nın Sözü’nün gerçeği ile doldurun.

 

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.”
– Yuhanna 16:13

 

24. GÜN – TANRI’NIN MI ŞEYTAN’IN MI PEYGAMBERİ?

Tanrı’nın Sözü bizi son günlerde ortaya çıkacak sahte peygamberler hakkında uyarmaktadır, bu kişiler sahte bir müjde öğreteceklerdir! Kutsal Ruh Tanrı’nın Sözü ile aynı düzlemde ilerleyen her şey ile ilgili bizi bilgilendirecektir. Öğrettikleri kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin, sahte öğretilerin peşinden gitmeyin! Günümüzün “modern” kültürüne uyum sağlama uğruna Tanrı’daki standartlarınızdan vazgeçmeyin. Tanrı değişmediği gibi bizim de O’nun Sözü’ne olan imanımız değişmemeli.

 

Kolay olan ve kulağa hoş gelen her şey doğru değildir. Sabit ve sarsılmaz bir yüreğe sahip olabilmeniz için dua edin, öyle ki, hiçbir cin size yaklaşamasın ve aklınızda şüphe uyandıramasın. Sürekli Kutsal Ruh’la bağlantıda kalın, öyle ki “ama şu”, “peki ya bu” ile başlayan sorular aklınızda belirdiğinde, bunların Şeytan’dan olduğunu görebilesiniz. Şeytan, sizin ve Tanrı’nın sesini taklit ederek sizi ayartabilir ve ayartmayı deneyecektir. Onun mutlak amacı öldürmek, çalmak ve yok etmektir. Pek çok denenme ile karşılaşacaksınız. Tanrı imanda güçlenmeniz ve O’na bağlı kalmanız için bunlara izin verir.

 

Hayatınıza ne tür yalanlar ve aldatmacalar girdi? Kutsal Ruh’tan sizi özgür kılmasını dileyin. Kutsal Ruh bize sürekli konuşur. O’nu duyabilmeniz için kulaklarınızı açsın diye dua edin. Yüreğinizi ve canınızı lekeleyen şeyin ne olduğunu açığa çıkarmasını dileyin. Yaşayan Tanrı’nın çocuğu olduğunuzu ve İsa Mesih’e ait olduğunuzu ilan edin. İsa Mesih sizin kurtarıcınızdır; günahlarınızdan sizi kurtarıp şifa verendir. Kendi isteğinizi Tanrı’nın ellerine bırakın. İsa Mesih’i hayatınızın mutlak yetkilisi olarak ilan edin. Günahlarınızdan dolayı çarmıhta bitirdiği iş için O’na hamdedin. Bağlarınızı çözün – bunları adları ile ifade edin. Her şeyi İsa Mesih’in kanının altına getirin. Yalanlara inandığınız için tövbe edin. İsa Mesih’in adında size saldırmaya çalışan iblisi ve kirli ruhları İsa Mesih’in adında azarlayın. İblise çıkmasını emredin. Sizi özgür bıraktığı için İsa’ya hamdedin ve O’nun özgürlüğünü alın! İsa Mesih’in adında, Amin.

 

“Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum:
Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı’nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum?
Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim,
Mesih’in kulu olmazdım.”
– Galatyalılar 1:9-11

 

25. GÜN – TANRI’NIN SESİNİ TANIMAK

Gerçek Tanrı’nın sesini işitmek bizi başıboş dolaşmaktan kurtarır. Tanrı’nın sesini işitebilmek beş aşamadan oluşur: 1) Aramak 2) Beklemek 3) Dinlemek 4) Almak ve 5) İtaat etmek. Tanrı’nın sesini işitmeyi isteyin ve sonra sabırla O’nun yanıt vermesini bekleyin. Tanrı size konuştuğunda dinlemek ve Tanrı’nın size ne söylediğini anlamanız için Kutsal Ruh’tan yardım dilemeniz çok önemlidir. Size ne söylüyorsa alın ve Tanrı’ya itaat edin. Unutmayın sizin geleceğinizi yalnızca Tanrı bilir. Şeytan her ne kadar geçmişinizi bilse ve geçmişinizden dolayı sizin üzerinize korku zincirlerini örmeye çalışsa bile, Şeytan’ın sizin geleceğiniz hakkında tek bir söz bile söylemeye hakkı yoktur. Kutsal Kitap, Tanrı’nın bize korku ruhu vermediğini söyler. Tanrı’nın mükemmel sevgisi korkuyu siler atar! Tanrı’nın Sözü üzerinde derin derin düşünün. Aynı anda hem korkuya hem de imana sahip olamazsınız. Tanrı’nın Sözü’nü ne kadar çok okuyup ilan ederseniz, korku o kadar çok sizden uzaklaşacaktır.

 

Bugün hiçbir yere bakmadan doğrudan Tanrı’ya gidin! Eğer Tanrı ile güreşirseniz, sizin için tasarılarını ve isteğini açıklayacaktır. Tanrı için çaresiz olun! Tanrı, “Beni tüm yüreğinizle ararsanız, bulacaksınız” diyor. Tanrı’nın sizin için çok güzel ve harikulade bir planı var.

 

“RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, “Samuel, Samuel!” diye seslendi. Samuel, “Konuş, kulun dinliyor” diye yanıtladı.”
– 1 Samuel 3:10

 

26. GÜN – AMAÇSIZ BİR KİŞİDEN BİR SAVAŞÇIYA

Biliyor musunuz? Tanrı sizin zayıflıklarınız aracılığıyla Kendi adına yücelik getirmek istiyor. Zayıflığınızı güçlü olduğunuz bir alan haline getirecektir. Sizi – size dair her şeyi – olduğunuz gibi seviyor ve kabul ediyor. İsa Mesih size âşık olduğu gibi siz de O’na âşık mısınız? Tanrı’nın yaşam öykünüzü Kendi krallığı uğruna kullanması için dua edin. Tanrı’nın bedeninizdeki bu dikenleri kullanmasına izin verdiğinizde güçlü bir savaşçı haline gelebilirsiniz!
Şeytan mükemmel olmadığınız alanlardan dolayı Tanrı’ya hizmet edemeyeceğinizi söylemeye çalışacaktır; ancak bedeninizdeki dikenler hayatınızda ortaya çıkmış en güzel şey olabilir. Tanrı’ya zayıflıklarınız için teşekkür edin çünkü Tanrı zayıflıklarınızı kullanacaktır! Şeytan cesaretinizi kırmaya çalışacak ama Tanrı bu durumun nasıl üstesinden gelebileceğinizi ve Tanrı için kullanabileceğinizi gösterecektir. Tanrı’ya hizmet etmek için mükemmel olmanıza gerek yoktur.

 

Tanrı, Şeytan’ın ordusuna karşı savaşmak için Kendi ordusuna katılmanızı ve hem Şeytan’ın bağları hem de baskıları altında olanların özgür kılınmalarına yardımcı olmanızı ister! Tanrı asla hayal edemeyeceğiniz biçimlerde zayıflıklarınızı insanların hayatlarına Kendi adı uğruna dokunmak ve değiştirmek için kullanacaktır. Bugün Tanrı’dan sizi Kendi ordusunda bir savaşçı yapması için dua edin!

 

“Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır’dan ayrıldı. Görünmez Olan’ı görür gibi dayandı.” – İbraniler 11:26-27

 

27. GÜN – BAŞKA ŞEYLERE AYIRDIĞIMIZ ZAMAN YETER

Hayatınızda ne tür şeylerin Tanrı Sözü’nün yerine geçmesine izin verdiniz? Düşüncelerinizde Tanrı’nın gerçeğinin çarpıtıldığını hissediyor musunuz? Tanrı’nın Sözü sizin için ebedi değerini yitmiş, sadece varlığınızı eğlendiren tuhaf bir merak mı? Hayatınızı nasıl yaşadığınız ve çevrenizdeki kişilerle nasıl iletişim kurduğunuz, Tanrı’yı mı yoksa sahte bir müjdenin öğretişini mi seçtiğinizi gösterecektir. Hayatınızda gerçek bir uyanış istiyorsanız, hayatınızda Tanrı’nın yerini tutan sahte şeylerden kurtulmanız gerekir! Gerçek olanı arzulayın – diğer şeyler ne kadar güzel görünse de sadece ve sadece Kutsal Ruh’u arzulayın!

 

Tanrı’nın Sözü’nde gerçek olan şeyler için açlık çekin! Ve yalnızca ve yalnızca Tanrı’nın gerçeğini aradığınızdan ve kendi isteğinizi değil, O’nun isteğini arzuladığınızdan emin olun. Tanrı egemendir: O’na güvenin. Tanrı’nın gücü ile bağlantıya geçin – kuvvetinizin kaynağı O olsun. Kutsal Kitap ayetlerinden dua etmek ve bu ayetleri ilan etmek Şeytan’ın yalanlarının sizden uzaklaşmasını ve sizin doğaüstü gerçekte kalmanızı sağlayacaktır. Gerçekte kalın! Mesih’teki yürüyüşünüzle hayatınızın her anında Kral’ı yüceltin ve O’na yücelik verin. Söylediğiniz sözlerin ve altında bulunduğunuz öğretilerin Tanrı’yı yücelttiğinden ve insanlara doğru yolu gösterdiğinden emin olun. Hayatınızdaki her durumda Tanrı’nın yerine geçen her şeyi reddedin ve Kutsal Kitap’ın Tanrı’sını seçin!

 

“Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’ O zaman ben de onlara açıkça, ‘Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!’ diyeceğim.” Matta 7:21-23

 

28. GÜN – DOĞAÜSTÜ KİLO VERME

Tanrı’nın ordusuna katılmak ruhsal olarak OLDUĞU KADAR fiziksel olarak da zinde olmamızı gerektirir! Halsiz ve ruhsal olarak ağır hissederek iblise karşı savaşamazsınız. Şeytan’ın öldürmek, çalmak ve yok etmek üzere yaklaştığı yöntemlerden biri sağlığımıza saldırmak ve sağlıksız yiyeceklere saplanmanıza sebep olmaktır. Belki bir kilo sorunu yaşıyor olabilirsiniz ama aslında bu ruhsal bir sorundur ve sizden sevincinizi çalar. Rab’bi hoşnut eden bir yaşam tarzını benimseyerek odaklandığınız noktayı değiştirin – bu bedeninize iyi bakmak demektir. Tanrı için sağlıklı ve zaferli bir savaşçı haline gelmenizi sağlayarak Tanrı sizi bu bağların zincirinden kurtarabilir!

 

Ne için özlem duyuyorsunuz? Sevgi mi, ilgi mi, kabul edilme mi? Kendinizi bir oruç zamanına adayın. Tanrı’dan açlığınızı tatmin etmeye çalıştığınız sağlıksız yeme alışkanlıklarını göstermesini isteyin. Yeme içme bağlarından özgürlüğe ve kurtarılmaya ihtiyacınız var. Ve Tanrı sizi iyileştirmek istiyor! O’nu çağırın – tövbe edin ve özgürlüğe kavuşmayı isteyin! İsa’yı doyuran şey Göksel Baba’nın isteğini yerine getirmekti. Unutmayın, sizin “yiyeceğiniz” Baba’nın isteğini yerine getirmek ve O’nun işini tamamlamaktır. Rab’den sizi tatmin etmesini ve yüreğinizin arzularını doyurmak üzere Tanrı Sözü’ne dönmenize yardımcı olmasını dileyin.

 

“Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba’dan değil, dünyadandır.”
– 1 Yuhanna 2:16

“İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.”
– Yuhanna 6:35

 

29. GÜN – ÖFKEDEN KURTULMAK

Yüreğinizdeki bir kızgınlıktan ve bağışlayamamadan dolayı acı mı çekiyorsunuz? Çözümlenememiş duygularınızdan dolayı eylemlerinizle ve sözlerinizle başkalarına kötü mü davranıyorsunuz? Tanrı herkese zarar veren bu bağdan sizi kurtarmak istiyor. Öfkeyi yenebilmenin imkânsız olduğunu düşünebilirsiniz. Belki Şeytan asla değişmeyeceğinizi söylüyor. Tanrı bugün yüreğinizde bir mucize yaratmak istiyor. Mucizeyi kabul etmeye hazır mısınız?

 

Öfkesini kontrol etmekte zorlanan biri ile mi yaşıyorsunuz? Bir kişinin öfkesinden dolayı sürekli buz üzerinde yürür gibi temkinli olmak zorunda iseniz, bu durum cinlerden kaynaklanır ve Rab’den değildir. Tanrı bu şekilde – sürekli patlamak üzere olan birisinden korkarak yaşamanızı istemiyor. Korku bir tür zihinsel ve duygusal tacizdir. Bugün korkudan özgür olabilirsiniz! Belki geçmişteki yaralarınızdan ve kızgınlığınızdan dolayı diğer insanları yaralayan sizsiniz. Eğer kötü davranan ya da kötü davranılan kişi iseniz, sizi yüreğinizdeki tüm öfkeyi Rab’bin önünde bırakmaya davet ediyorum. İyileşme sürecine şimdi başlayın.

 

Unutmayın – başınıza gelen kötü şeyler için kızma hakkına sahipsiniz ama kızgınlığınızı ve kızgınlığınızın köklerini ışığa getirin. İçinizde nasıl hissettiğinizi Tanrı’nın önüne bırakarak Rab’be teslim olun! Kendinizi alçaltın öyle ki İsa Mesih’in şifa veren gücünü alabilesiniz. Bugün sizde ameliyat yapması ve öfkenizi besleyen geçmiş yaralarınızın köklerini açığa çıkartması için Kutsal Ruh’a izin verin. Sizi kızdıran kişileri bağışlayın. Yaraladığınız kişilerden af dileyin. Tanrı’dan sizi bağışlamasını dileyin ve kızgın bir kişiden Mesih’teki yaratılış amacına uygun sevecen kişiye dönüşmeyi isteyin.

 

“Öfkelenebilirsiniz, ama günah işlemeyin; İyi düşünün yatağınızda, susun.” – Mezmurlar 4:4

“Sabırlı kişi yiğitten üstündür, Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.” – Süleyman’ın Özdeyişleri 16:32

 

30. GÜN – GÜVENSİZLİK DUYGUSU İŞKENCESİNDEN KURTULMA

Sevgili dostum, her zaman kendi değerinizi kanıtlamaya mı çalışıyorsunuz? Güvensizlik duygusu kendini yeteri kadar iyi bulmamak, diğer insanlardan daha düşük görmek, yetersiz ve abes olarak değerlendirmektir. Aslında gerçek şudur ki, kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz – Mesih’teki kimliğiniz yeterlidir! Tanrı, Kutsal Ruh’un şifa veren gücü sayesinde güvensizliklerinizden özgür kılınmanızı istiyor. Kutsal Ruh nerede ise orada özgürlük vardır. Ve özgürlük sevinç getirir!

 

Tek güven kaynağınız Tanrı olmalıdır – kendi özgüveniniz değil! Kendi değerinizi ailenizde, eğitiminizde ya da kariyerinizde aramamalısınız – sadece Tanrı’da aramalısınız. Güvensizliklerinizi insanlar ya da dünyasal şeyler aracılığıyla doldurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Tanrı’nın egemenliği size tam doyumu sunuyorken neden bu dünyaya ait şeylere razı olasınız? Tanrı sizi bugün güvensizliklerinizden özgür kılmak istiyor! Kutsal Ruh içinizde yaşasın. Güvensizlik duygusu çok acı vericidir; ona tutunmanıza gerek yok. İsa gözyaşlarınızı görüyor ve yüreğinizi biliyor. Değerinizi Tanrı’da bulun. Tanrı sizin kim olduğunuz söylüyorsa, siz o kişisiniz. Yeryüzündeki tek insan siz olsaydınız bile, İsa yine dünyaya iner ve sizin için canını feda ederdi. Kutsal Ruh’tan yüreğinizde saklamaya çalıştığınız her tür güvensizliği iyileştirmesini dileyin. Tanrı’nın O’ndaki gerçek paha biçilemez kimliğinizi açıkladığı Kutsal Kitap ayetlerini ilan edin. Tanrı’daki güvende yürüyün.

 

“Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrı’dır.”
– 2 Korintliler 3:5

“Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa’yla övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz.”
– Filipililer 3:3

 

31. GÜN – KARAMSARLIKTAN, BASKIDAN VE DEPRESYONDAN ÖZGÜRLÜK

Düşüncelerinizi hayatınızdaki sorunlara ve engellere mi çevirmiş durumdasınız? Kendinizi şikâyet ederken mi buluyorsunuz? Zor durumları üstesinden gelinemez olarak mı görüyorsunuz? Rab ile tatlı bir paydaşlığa sahip olmayı arzuluyorsanız olumsuz düşünemezsiniz. Gerçekten İsa Mesih’teki ümitte yaşıyor ve yürüyorsanız, içinizde hiçbir olumsuzluk olmaz! Bugün bardağınızın yarısı dolu mu, boş mu? Şimdi bunun hakkında konuşalım!

 

Aynı anda hem minnettar olup hem de tatminsizlik yaşıyor olamazsınız. Şükranla dolu olmak Kutsal Ruh’tan gelir; olumsuz olmak ise iblisten gelir. Eğer olumsuzluk hisleriyle sınanıyorsanız, bu lanet altında bir dünyada yaşadığımızdan dolayıdır. Karamsar, baskı altında ya da depresyonda mı hissediyorsunuz? Bu duygular cinlerden kaynaklanan umutsuzluk ruhundan gelir. Ancak Tanrı buna karşı durmak için her zaman size bir çıkış yolu verecektir! Umutsuzluğun geldiğini hissettiğiniz an Tanrı’yı yüceltmeye başlayın. Övgü giysisini giyinin ve ağırlık kaçacaktır!

 

Şeytan’ın yalanları üzerinde Tanrı’nın gerçeğini ilan etmeye başlayın. Tanrı’nın Sözü iki ağızlı keskin bir kılıçtır ve karanlığı paramparça eder! Tanrı ile HER ŞEY mümkündür – imkânsız hiçbir şey yoktur. Aklınıza tanrısal olmayan düşünceler geldiğinde bu düşüncelere karşı savaşın! Rab’de sevinmeyi seçin! Şikâyet etme dürtüsü ile savaşın! Önünüze serilen bemberrak olasılıklara bakın! Rab’bin Ruhu size hayaller ve ümit verecektir; bunlara tutunun! İman gözleri ile bakın ve Tanrı’nın sizin yardımınıza GELEBİLECEĞİNE ve GELECEĞİNE inanın!

 

“Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”
– Yuhanna 10:10

“Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.”
– 2 Timoteos 1:7

“Ama RAB’bin gözü kendisinden korkanların, Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir”
– Mezmurlar 33:18

 

32. GÜN –BAĞLARDAN/CİNLERDEN KENDİ KENDİNE ÖZGÜR OLMA

Dünyada geçirdiğimiz her bir an tanrısal olmayan ruhların etkisine maruz kalmış oluyoruz. Bu ruhlar insanlar ve nesneler aracılığıyla bir yerden bir yere taşınır ve pek çok yerde varlık göstermektedirler. Kötü ruhlara tutsaklık ve cin çarpması olayları gerçektir; bir şeyi fiziksel olarak görememek o şeyin var olmadığı anlamına gelmez. Bu ruhsal güçlere karşı savaşmak her gün devam eden bir savaştır. Ruhunuzu teslim alan hangi alışkanlıklarınız var? Hayatınızda ağır bir yük var mı? Hayatınızın normal akışına dönmesi için sürekli bir mücadele halinde misiniz? Özgür olmayı çaresizlik içerisinde arıyor musunuz?

 

Eğer çok mutlu iken bir anda öfkeleniyorsanız, bu aslında kötü ruhların bir saldırısı olabilir. Taşıdığınız şeyin sorumluluğunu alarak bu mesele ile yüzleşin. Bazen hayatımızdaki bu tür meseleleri inkar ediyoruz çünkü Şeytan bizde hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Kurtulmamız için her gün özgürlüğe ihtiyacımız olduğunu kabul etmek zorundayız. Hiçbir durum ümitsiz veya çaresiz değildir! Cinler hayat çağrınızı ve yıllarınızı sizden çalmak isterler. Unutmayın – İsa çarmıh üzerinde sizin özgürlüğünüz için öldü. Tüm bedel ödendi.

 

Öncelikle çaresizliği yaşamalısınız ve özgür olmayı isteme noktasına gelmelisiniz! Sizi geri çeken engelleri bağlayın! Durumunuzun imkansız olmadığını fark edin – Tanrı’nın yardımıyla her şey mümkündür! Kutsal Ruh’u arayın. Tanrı ile güreşin ve sizi kurtarması için yalvarın. Sorunlarınızı itiraf edin ve kabul edin! Tövbe edin ve günahınızdan tamamen dönün. Kötü ruhları İsa Mesih’in adında çıkarın ve kovun! Tanrı’ya övgü ilahileri söyleyin ve Tanrı’nın Sözü’nü yüksek sesle okuyun. Çaresizlik noktasına gelin ve bugün kurtulun!

 

“Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.” – Efesliler 6:12

 

33. GÜN – DOĞAÜSTÜ ARINMA

Şeytan’a açtığınız bir kapı oldu mu? Yüreğinizde ağır hissediyor musunuz? Yüreğinizin durumu çok önemlidir. Yüreğinizde ne var? Arınmaya ihtiyaç hissediyor musunuz? Unutmayın söz yürekten taşanı söyler. Yüreğinizde ne varsa, bunlar eylemlerinizle ve ağzınızdan çıkan sözlerle görünecektir.

 

Yüreğinizin durumunu bilmek son derece önemlidir. Kendinizi kötü hissettiğinizde kendinize bu hissin ne zaman başladığını sorun. “Benim neyim var? Ruhsal bir saldırı altında mıyım? Birisi bana beni yaralayacak bir şey mi söyledi?” Yüreğinize gelen bu çöpleri her gün çöpe atmalısınız – bunu yapmakta bir an bile beklemeyin! Yüreğinizde Rab’bin huzuruna getirmeniz gereken bazı şeyler olabilir. Belki yıllar önce yaşadığınız bir travmanın sonucu olarak bazı duygular ve hisler sizi hala etkiliyor.

 

Tanrı sizde ruhsal bir detoks yapmak istiyor. Yüreğinizde ağırlık yapan her şey için İsa çarmıh üzerinde öldü. İçinizdeki bu ağır yükleri taşımak zorunda değilsiniz. Rab’bin önüne getirin. Ruhsal olarak ayık olun ve iblisin yüreğinize saldırmasına hazırlıklı olun. Aklınıza bir düşünce geldiğinde şu soruyu sorun – bu düşünce Rab’den mi, yoksa iblisten mi? Yüreğinizdeki TÜM doğru olmaya şeyleri itiraf edin ve Tanrı’nın yüreğinizi arındırmasına izin verin. Yüreğinizde gizli olan ne olursa olsun İsa yüreğinize dokunmak istiyor. Size şifa vermek ve sizi arıtmak istiyor! Kral’ın huzuruna çıkacak mısınız?

 

“RAB’bin dağına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen.”
– Mezmurlar 24:3-4

“Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.”
– 1 Yuhanna 1:9

 

34. GÜN – MUCİZEVİ YENİLENME

Şu ana kadar hayatınız nasıl geçti? Ruhsal yolculuğunuzu dünyasal bir yaşam tarzı ile mi karıştırdınız? Yıllarınız gelip geçiyor ve hala bazı konularda zorlanıyor gibi mi hissediyorsunuz? Size iyi bir haberim var: Tanrı bir yenilenme gerçekleştiriyor ve sizin kayıp yıllarınızı yenilemek istiyor! Sadece geçmişinizi yenilemek istemiyor ama aynı zamanda size tamamen ümitle dolu bir gelecek vermek istiyor. Artık bir gün daha kaybetmeyin – bugün sizin yenilenme gününüz olabilir!

 

Yenilenme sizi artık geriye bakmadığınız bir noktaya getirir. Eğer kendinizi hala geçmişte yaşar bir halde buluyorsanız, yenilenmemişsiniz demektir. Yenilenme geçmişe yalnızca Tanrı’nın neler yaptığına ve sizi nereden çıkartıp nereye getirdiğine şükretmek için bakmaktır. Bu aşamada yüreğinizi Tanrı’ya açın ve Tanrı’nın sizi iyileştirmesi için ve arıdırması için O’na izin verin. Yüreğinizden isyanı, itaatsizliği ve gururu atması için Tanrı’ya dua edin. Bu şeyler Tanrı’nın sizi yenilemesini engeller. Kendinizi alçaltın. Her tür günahtan tövbe edin ve sorumluluk alın. Bağışlanmak için dua edin. Tanrı’dan alın – Tanrı’nın size vermek istediği her şeyi ve Tanrı’nın yenilemesini istediğinizi O’na söyleyin!

 

Vakit kaybetmeyin! Tanrı’yı yardıma bugün çağırın ve sizde hem şifa hem yenilenme süreci başlatmasını isteyin. Tanrı ayırım gözetmez. Tanrı size “Çok gençsin”, “Çok yaşlısın” ya da “Geçmişini kendine sakla” demez. Tanrı yıllarınız da dahil olmak üzere sizden çalınan her şeyi yenilemek ister. Tanrı’nın hayatınız için harika bir planı var – yenilenmeye ve yenilikleri almaya hazır mısınız?

 

“Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RAB’bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. RAB’bin elinde güzellik tacı, Tanrın’ın elinde krallık sarığı olacaksın.”
– Yeşaya 62:2-3

 

35. GÜN – HALKIN ARASINDA GÜNAH

Uzun yıllardan beri ruhsal bir ağırlıkla mı uğraşıyorsunuz? Belki onlarca yıl geçti. Her gününüzü yüreğinizde itaatsizlik ve şükretmeme altında mı geçiriyorsunuz? Tanrı’nın bereketlerinin tamamını almak için içinde yaşadığınız tüm lanetleri kırmalısınız. Tanrı sabırlıdır ama O’nun merhametini boşa çıkartmayın. Bu lanetleri hayatınızdan atmak için alçalın ve bu konuda ciddi olun. Lanetler ortadan kalktığında.
Tanrı lanetlerin yerine sizin için atadığı inanılmaz bereketleri verecektir.

 

Kutsal Ruh’un meyveleri yaşamınızda görünüyorsa bereketli bir hayat yaşadığınızı bilirsiniz. Tanrı sizi Vaat Edilen Ülke’te götürmek isterken çölde kalıp homurdanmayın! Hayatınız şükrandan uzak ve itaatsiz bir yürekle bir oraya bir buraya koşturmak için tasarlanmadı. Tanrı sabırlıdır ama sizin O’na dönmenizi bekliyor. Tanrı’ya tam itaat ettiğinizde ve hizmet ettiğinizde, hayatınızı ölçüsüz bir şekilde bereketleyecektir.

 

Tanrı’nın açığa çıkartması ve sizden söküp atması gereken lanetler nelerdir? Zaferli bir hayat sürmenizi engelleyen şeyin ne olduğunu Kutsal Ruh’a sorun. Sizi Tanrı’nın bereketlerinden uzak tutan engelleri ve bereketleri ortadan kaldırması için Kutsal Ruh’a izin verin. Yüreğinizdeki değişim tamamlanana kadar belki ruhunuz acı içerisinde bir noktada kaldı. İşte çaresizlik noktasına yeniden gelin ve bir daha değişmeyecek şekilde karar verin – 180 derece dönün ve asla oradan geri dönmeyin. Tanrı’nın sizin için bulundurduğu bereketlere ulaşmak için Tanrı’nın size öğrettiği dersleri öğrenin!

 

“İşte bu yüzden İsrailliler düşmana karşı tutunamıyor, arkalarını dönüp düşmanlarının önünden kaçıyor. Çünkü lanete uğradılar. Sizde bulunan adanmış eşyaları yok etmezseniz, artık sizinle birlikte olmayacağım.”
– Yeşu 7:12

 

36. GÜN – LUSİFER’İN GÜNAHI

Ruhunuza bakın ve içinizde ne taşıyorsunuz görmeye çalışın. Mesih’teki bir kardeşiniz için bir iftira sözleri mi var, ayırımcılık ya da insanlar tarafından fark edilme mi var? Düzeltilmeye açık mısınız ya da geçmişte azarlandınız mı ve kendinizi savunmaya mı aldınız? Bunlar Şeytan’ın sizi yok etmek için kullanacağı gurur günahının tohumlarıdır. Son derece aldatıcıdır – kendi gözünüzde bilge olduğunuz düşüncesini aşılarlar. Ancak gurur en nihayetinde evliliğinizi, kariyerinizi, başarılarınızı, arkadaşlıklarınızı, çocuklarınızı, sağlığınızı, maddi kaynaklarınızı ve Tanrı’nın hayatınız için olan çağrısını yok eder. Eğer sizde gurur varsa hayatınızı mahvetme yolunda ilerliyorsunuz ve yardıma ihtiyacınız var!

 

Tanrı’nın lütfu alçakgönüllüler üzerindedir. Tanrı’nın biricik Oğlu yeryüzüne hizmet edilmek için değil, insanlara hizmet etmek için geldi. Ailenize, dostlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza nasıl hizmet edebileceğinizin yollarını arıyor musunuz? Amacınız Tanrı’nın yeryüzündeki en alçakgönüllü hizmetkarı olmak olsun. Bu yalnızca hayatınızdan tüm gurur yok edildiğinde gerçekleşebilir. Eğer kendinizi alçaltmazsanız Tanrı sizi alçaltır. Ve bu kendi kendinize alçalmaktan daha yıkıcı ve acı verici olur. Gurur ile ilgili zayıflığınızda ve bocalamalarınızda insanlara şeffaf olun. Bir kişi sizi sevgi ile yola getirirse ya da düzeltirse, size ilgi gösterdiğini – Tanrı’nın olmanızı istediği tanrısal kişiyi sizde şekillendirmeye yardımcı olduğunu unutmayın. Bugün Tanrı’dan size öğrenmeye açık ve alçakgönüllü bir hizmetkar yüreği vermesini isteyin!

 

“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.” – 2 Tarihler 7:14

 

37. GÜN – TANRI’YA KARŞI MÜCADELE ETMEK

Tanrı’ya düşman mısınız? Kendi kendinizin düşmanı olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanlara ne kadar ruhsal bir kişi olduğunuzu mu anlatıyorsunuz – ama aslında yüreğiniz Tanrı’yla ilişkide doğru yerde değil? Gurur bizi ruhsal olarak kör edebilir. Eğer sizde gurur varsa düşmanın tarafındasınız ve Tanrı’ya karşı savaşıyorsunuz demektir. Hayatınızdaki bu gurur gitmek zorunda!

 

Tanrı sizi alçaltmadan önce siz kendinizi alçaltın! Gururunuzdan vazgeçebilir misiniz? Tanrı’yı sizi alçaltmak adına denenmeye sokmaya zorlamayın – dersinizi öğrenin! Tanrı kendinizi alçaltmanızı istiyor, öyle ki sizi yenileyebilsin! İsa’dan başka hiçbir şeye sahip olmamayı tercih eder misiniz? Yalnızca İsa size yetiyor mu? Yüreğinizdeki boşluğu ne ile doldurmaya çalışıyorsunuz? Anlamsız geçici şeylerle mi? Yoksa İsa Mesih’le mi?

 

Karakteriniz, armağanlarınız ve yetenekleriniz sizi belli bir noktaya getirir ancak sizi oradan tutan şey Hıristiyan karakteriniz ve İsa’nın yolundaki sarsılmaz yürüyüşünüzdür. Ruhsal olarak en yüksek noktaya çıkmak önemli değildir – önemli olan O’nunla her gün zaman geçirip O’nu arayarak ve tanıyarak o en yüksek noktada kalabilmektir. Unutmayın, ayartılar ve denenmeler sizde Hıristiyan karakterini oluşturmaya devam etmek ve size öğretmek için gelecektir. Öğrenmeye açık olun. Eğitilmeye açık olun. Alçakgönüllü olun. Bugün gururunuzu alçakgönüllülükle değiştirin ve Tanrı’nın tarafına geçin!

 

“RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler,
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.”
– Mezmurlar 23:1-3

“RAB’be karşı başarılı olabilecek Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.” – Süleyman’ın Özdeyişleri 21:30

 

38. GÜN – TANRI’NIN NEFESİ

Ruhsal olarak kuru mu hissediyorsunuz? Şeytan tarafından dayak yemiş gibi misiniz? Eğer Rab ile yakın bir paydaşlık içerisinde değilseniz ve sizi doyuma ulaştırmasına izin vermiyorsanız, içinizdeki boşluğu dünyasal eğlencelerle doldurmaya çalışabilirsiniz. Tanrı’nın isteğine göre O’na itaatle yürüyorsanız, Tanrı’nın gücüyle dolacaksınız ve dünyanın sunduğu heyecanlara bakmak zorunda kalmayacaksınız. Unutmayın, bir imanlı olarak her gün doğaüstü âlemde yürüyorsunuz. Hıristiyan yaşamı heyecan verici bir inançtır – Tanrı’nın kontrolde olduğunu ve adımlarınızı O’nun yönlendirdiğini bilmektir. Tanrı O’nda yaşadığınız bu iman hayatını artan ölçüde bereketlemek istiyor!

 

Kendi isteğinizi Tanrı’ya tamamen sunarsanız ve İsa gibi yaşarsanız, görkemli ve doyurucu bir yaşama sahip olacaksınız! Sıkıcı bir Hıristiyan yaşamına sahip olmayı reddedin! Hâkime gidip ısrar eden o dul kadın gibi olun – gökleri dualarınızla doldurun! Rab’den yüreğinizin arzularını doldurmasını isteyin. Tanrı’nın Sözü’ne gidin ve okuyun – sıkıcı olmayacak! Tanrı’nın hayatınız için heyecan verici bir planı olduğuna ve bu planın sizin hayallerinizin bile ötesinde olduğuna inanarak, imanla dolu bir hayat yaşayın!

 

“İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.” – Yuhanna 20:21-22

“İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?” – Yuhanna 11:25-26

 

39. GÜN – HAYATINIZDAN LANETLERİ KOVMAK

Hayatınızda bir ürün yok mu? Hep böyle kapana kısılmış gibi mi hissettiniz? Ailenizde sürekli ölen birileri mi var? Sürekli parasal konularda ve insan ilişkilerinde sorunlar mı yaşıyorsunuz? Ailenizde herhangi bir sağlık sorunu mu var? Bu durumda Hıristiyan olmanıza rağmen yine de lanet altında yaşıyor olabilirsiniz. Eğer hayatınızda bir lanet varsa, bereketli bir hayat yaşayamazsınız. İtaatsizlikleriniz ve günahınız nedeniyle hayatınıza sızmış olan lanetleri ortadan kaldırmalısınız. Ancak bundan sonra gerçekten bereketli bir hayat sürebilirsiniz!

 

İsrailliler itaatsizliklerinden dolayı 40 yıl çölden çıkamadılar. Tanrı’ya itaatsizlik aynı şekilde Tanrı’nın sizin için tasarladığı Vaat Edilen Ülke’den sizi uzak tutacaktır. İki seçeneğiniz var – ya kendi isteğinizi gerçekleştirip itaatsizliğiniz içerisinde yaşayacaksınız ya da Tanrı’nın isteğinde itaatle yaşayacaksınız. Eğer bir hata yaparsanız bu lanet altında olduğunuz anlamına gelmez. Ama eğer bir günahın tutsaklığına sürekli olarak kapılıyorsanız ve tövbe etmiyorsanız, lanet altında yaşıyorsunuz demektir. Eğer Tanrı’yı ve insanları seviyorsanız, bereket altındasınız. Ama sevmiyorsanız, lanet altındasınız. Unutmayın – İsa Mesih’in kanı altındaysanız ve O’na itaatle yürüyorsanız, kimse size lanet edemez. Ama eğer itaatsiz bir yaşam sürüyorsanız, zaten altındasınız. Lanetlerden özgür olmaya ve Tanrı’nın bereketleri altında yaşamaya hazır mısınız?

 

Eğer sizin günahlarınızdan, babanızın ve atalarınızın günahlarından dolayı hayatınıza giren lanetleri ortadan kaldırmak için bugün dua ederseniz, fiziksel ve ruhsal olarak DNA bağlarınızı kesmiş olursunuz. Lanetlerden özgür olamayacağınızı söyleyen her tür inançtan sizi özgür kılması için Tanrı’ya dua edin. Lanetlerden kurtulmanın mümkün olduğuna inanmalısınız! Kendi günahlarınızdan, babanızın ve atalarınızın günahlarından tövbe edin. Tanrı ile ve insanlarla aranızı düzeltin. Tanrı’nın Sözü’nü ilan edin ve Galatyalılar 3:13-14’ü okuyun. Laneti kırın ve Tanrı’nın bereketlerinde yürüyün!

 

“İbrahim’e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.”
– Galatyalılar 3:13-14

 

40. GÜN – HAYATINIZDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bugün yepyeni bir gün ve sizin için yepyeni bir başlangıç! Her güne Tanrı’yı yüceltme amacıyla başlayın! Dünyanın yollarını tamamen arkanızda bırakın. Hayatınızda Tanrı’yı yüceltmeyen her şeyden kurtulun. Artık dünyasallığı bırakıp kutsanmış bir hayat sürme zamanı. Bugün kutsal bir yaşam sürmek için geri dönülmez bir karar verin ve kararınızın sonuçları için Kutsal Ruh’un gücüne dayanın!

 

İman yolculuğunuzda büyümeyi sürdürün – çevrenizdeki insanları terbiye edin ve onların da sizi terbiye etmesine izin verin, bu şekilde sürekli olarak birlikte öğrenin. Hayatınızı sade tutun ve koşuşturmacaya son verin. Sizi Rab’be yaklaştırmayan dağınıklıkları yok edin. Kutsal Ruh’tan sizi arıtmasını isteyin. Kutsal bir yaşam sürmek fedakar bir hayat sürmektir. Ama kutsal bir yaşam sürmeyi seçip Tanrı’nın Sözü’nü uygularsanız, hiçbir şey sizi sarsamayacak! Tanrı’nın kontrolde olduğunu bilerek hayatınızda ortaya çıkabilecek fırtınalara karşı dayanabileceksiniz.

 

İstikrarlı olun ve odaklanın. Her gün Tanrı ile en az bir saat vakit geçirin. Tanrı’yla her yerde konuşabilirsiniz! Her an dua etmek için bir fırsattır. Ayrıca her gün belli bir zamanı duaya ayırdığınızdan emin olun. Dua hayatınızı ciddiye alın ve Şeytan’ın dua hayatınızı dağıtmasına izin vermeyin. Hayatınızda Tanrı’nın harikalarını göreceksiniz ve imanınız güçlenecek. Hayata bakış açınız değişecek! Unutmayın – Tanrı’ya tapınmak bir yaşam biçimidir ve hayatınızın her anı Tanrı’ya tapınmak ve O’nu aramak için bir fırsattır!

 

“Toplayın önüme sadık kullarımı, Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.” – Mezmurlar 50:5

“Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur.”
– 1 Selanikliler 5:16-18