İlahi Artış

Tanrı, insanı kendi benzeyişinde yarattığında, yaratılışı üzerine bereketini ilan etti. Tanrı, insanın toprağı yönetmesini, verimli olmasını ve çoğalmasını emreder. En başından beri, Tanrı’nın insan için belirlediği görev üretmek ve arttırmaktır. Bu, Tanrı’nın doğasıdır. Tanrı’nın yaratılışı artış üzerine tasarlandı. Her elma, binlerce elma üretme potansiyeline sahip ağaçlar için tohumları içerir. Tanrı her bir hücremize çoğalma, artış isteği koyar.

İnsan günah işleyip insanlığa ve dünyaya lanet getirdikten sonra bile, Tanrı İsa’yı insanı kurtarması ve bereketini geri alması için gönderdi. Tanrı’nın insan için olan planı her zaman artışta olup gelişmesiydi. İsa’nın yeryüzünde bir çocuk olarak gelişmesi gibi biz de gelişmek için yaratıldık. Luka 2:52 bize, İsa’nın bilgelikte ve boyda geliştiğini, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazandığını söylüyor.

Yabez’in duası, Tanrı’dan istediğimiz taktirde, bizi nasıl genişletip bizde olanı arttıracağına dair bir örnektir. Yabez 1. Tarihler 4:10’da Tanrı’ya şöyle dedi: “Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!” diye yakardı, “Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.” Tanrı onun yakarışını duydu.” Yabez Tanrı’ya dua ederken cesurdu.

Tanrı, O’na itaat ettiğimizde bizi arttırmaya, çoğaltmaya söz verir. Tanrı, Yasanın Tekrarı 1’de, Musa’ya emirlerini yerine getirirlerse İsraillileri bin kat çoğaltacağını söyler. “‘Tanrınız RAB sizi çoğalttı. Bugün göklerdeki yıldızlar kadar çoğaldınız. Atalarınızın Tanrısı RAB sizi bin kat daha çoğaltsın ve söz verdiği gibi kutsasın!” Yine, Tanrı’nın halkını çoğaltma ve arttırma isteğini görüyoruz.

Malaki 3’te maddi artış hakkında da okuyabiliriz. Malaki 3:10, “Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.” Tanrı’nın bize verdiği bu söz ne harika bir sözdür. İlk ürünümüzü Tanrı’ya geri verirsek, taşana kadar bizi artıracak ve çoğaltacaktır.

Tanrı’nın doğası bereket ve artıştır. O iyi bir Baba ve sağlayıcıdır. Bizi O’nun krallığının seviyesine çıkarmak ve bizi tamamlamak için özlem duyduğuna dair birçok vaadi vardır. Söz verdiği şeyi yapacağına dair O’na güvenebiliriz.