Acılık Kökünü Kesmek

“Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.Dikkat edin, kimse Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.” İbraniler 12:14-15

Acılık kökünü kesmek:
Hiç şüphe yok ki, acılık düşman tarafından ekilir ve büyütülür. Düşmanın en etkili yöntemlerinden biri de bizi soyutlayarak yok etmektir. Fakat tüm bunlar acılıktan özgür bir hayat yaşamaya olan sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Eskilerin “şeytana uydum” mazereti faydasızdır. Gerçek şu ki, onun kök salmasına biz izin verdik ve onunla yüzleşerek üstesinden gelmek yine bize bağlıdır. Üstü örtülüp unutulacak bir şey değildir. Gecikmeden tamamen ele alınmalıdır.

İlk adım itiraf ve tövbedir.

Dürüstçe Tanrı’ya yönelip, günahlarımızı kabul etmezsek, acılığın kökünden asla kurtulamayız. Bu acılık kökü affedememeyle birlikte hareket ettiği için, ilk önce affetmeyi ele almamız gerekir. Acılık kökünden kesilmelidir. En ufak bir parça kalmayacak şekilde tamamen sökülmelidir. Bunu yapmak alçak gönüllüğü ve Tanrı’nın yaşamımızda bu alanda çalışmasına izin vermeye istekli olmayı gerektirir. Tam bir teslimiyetle İsa’daki yaşamı seçmeliyiz. Tanrı’nın emirlerine itaat etmeyi ve köklenmiş olan acıdan uzaklaşmayı kendi irademizle istemeliyiz.

Lütuf, acılık köküne cevaptır.

Yukarıdaki ayet, lütuf üzerinde durur, çünkü lütuf kendimizi acılığın köklerinden tamamen kurtarmanın tek yoludur. Bu bize acımızın kökenini tanımak için ruhsal bilgelik veren Tanrı’nın lütfu dur. Ayrıca, itiraf etmemizi ve tövbe etmemizi sağlar. Sonrasında lütuf, affedilme ve Mesih’te yeniden köklenmemiz için bizde çalışır. İsa ile yeniden bağlantı kurduğumuzda, O’nun yaşamı içimizden akmaya ve lütfu uzun süredir içimizde olan zehri temizlemeye başlar.

Lütuf, kendi gücümüz ve yeteneğimizle yapamayacağımız şeyleri yapmamıza fırsat veren bir armağandır. Acılık köküne dair gerçek şudur; ilk başta büyümesine neden olan bağışlamamayla başa çıkmayı başarsak bile, O’nda devam etmedikçe her zamankinden daha güçlü olabilir. Bugün bu ayetin bize yapmamızı söylediğini yaparsak Tanrı’yı seçmeye karar vermiş oluruz. Seçimimiz, lütufla güçlenir, çünkü biz Mesih olan sonsuz asmaya bağlıyızdır. Gözlerimizi Tanrı’ya çevirirken acılıktan uzaklaşırız ve O, bizi temizler.

Acı bir kökü nasıl önlersiniz:
Acılık kökünü önlemenin tek yolu, İsa Mesih olan yaşayan asmaya içten bağlı olmaktır. İçten demek “öylesine yakın, öylesine bağlı ki” Mesih’in yaşamı herhangi bir engel olmaksızın bizden akabilsin. Bu, “aşırı ruhsal” gibi görünebilir, ancak aslında çok basit ve pratiktir.

Hayatımızda İsa’ya teslim etmediğimiz şeyler olduğunda acılık kökü büyür. O’nun la sürekli daha derin ve daha samimi bir ilişki kurarsak, her durumumuzda O, ilk olacaktır. Lütuf her durum için her şeyi sağlar. Bilgelik, farkındalık, güç ve alçak gönüllülük gibi, liste sonsuzdur. Fakat asmada kaldığımızda acılık köküne sebep olabilecek şeyler bize geldiklerinde, bu lütuf, benliğimizden ziyade Mesih’le birlikte cevap vermemizi sağlayacaktır.

Dua:
İsa, Sen’de köklenmemize yardım et. Bir acılık kökü büyümeden ve yayılmadan önce onu bilebilmemiz için zayıflığımızı ve yetersizliğimizi fark etme yeteneğini bize lütfet. Bizi güçlendir ve bizi Yaşamınla doldur. Böylece her konuda biz Sana bakabilirsek lütfun da bizde çalışabili