Tanrı’ya Göre Kim Olduğunuzu Bilin

 

 • Kimliğinizi Bilmek Can Alıcı Öneme Sahiptir!

Dünyanın size verdiği kimliğe göre mi yaşıyorsunuz? Yoksa Şeytan’ın kimliğinizle ilgili size söylediği yalanlara mı kandınız? Eğer insanların size yakıştırdığı kimlik Tanrı’nın verdiği kimlik ile uyuşmuyorsa, diğer bir deyişle Tanrı’nın sizinle ilgili Kutsal Kitap’ta açıkladığı kimlik ile uyuşmuyorsa, hayatınızı temellendirdiğiniz gerçekler sahte bir kimlik temeline dayanır.

 

 • Hayatımı Yanlış Bir Kimlik Üzerine Temellendirmişsem bunu Nasıl Bilebilirim?

Güvensiz mi hissediyorsunuz? “Sevgi” ihtiyacınızı eşinizle, çocuklarınızla veya insanlarla mı gidermeye çalışıyorsunuz? İhtiyaç duyduğunuz rahatlık ve güven hissini işinizden, işinizdeki konumunuzdan, maaşınızdan ya da maddi olarak sahip olduklarınızdan mı alıyorsunuz? Tanrı’nın Kutsal Kitap’ında yazmayan bir kimlik sahte bir kimliktir ve dünyasal şeylerle özdeşleşmek anlamına gelir. Tanrı’nın Sözü gerçektir ve sizi İsa Mesih’te o kadar çok seviyor ki, size yetki ve kimlik verdi.

 

Mesih’teki Kimliğimizi Kabul Etme Duası

 

Sevgili Rab İsa,

Beni kurtardığın için teşekkür ederim! Seninle birlikte Göksel Yerlere oturduğum için teşekkür ederim. Beni En Yüce Olan Tanrı’nın çocuğu yaptığın için teşekkür ederim. Unutulmadım, terk edilmedim, ama beni annemin rahminde şekillendirip seven Göksel Babam tarafından derin bir sevgi ile sevildim. Zamanın başlangıcından once Mesih’te evlatlığa kabul edildim ve işte şimdi bu kimliğime sahip çıkıyorum.

Şeytan kimliğimle ilgili bana yalan söylemesine izin verdiğim için özür dilerim. Dünyanın bana yakıştırdığı kimliğe inanmıyorum. Senin bana verdiğin kimliğe inanıyorum. Ben En Yüce Tanrı’nın Kızıyım/Oğluyum! Şeytan’ın kulağıma fısıldayacağı tüm yalanları reddediyorum ve bugün Mesih’te Tanrı’nın çocuğu kimliğimi alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Teşekkürler Rab İsa. Hayatımı alçakgönüllü bir şekilde sevgi, merhamet ve lütufla Senin için yaşamak istiyorum.

İsa Mesih’in kudretli adıyla. Amin.

 

Mesih’in Kimliği ile ilgili Ayetler

 

Yuhanna 1:12

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. —

 

Efesliler 1:5

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.—

 

Romalılar 15:7

Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı’nın yüceliği için birbirinizi kabul edin.

 

Koloseliler 2:9-10

Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı’nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.

 

Romalılar 6:6

Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.—

 

Yaratılış 1:27

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı.

 

Yeremya 1:5

“Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım,

Uluslara peygamber atadım.”

 

1 Petrus 2:9

Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

 

Galatyalılar 3:27-28

Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.

 

1 Korintliler 6:19-20

Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.

 

1 Yuhanna 3:1-2

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

 

Koloseliler 3:1-3

Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır.

 

Koloseliler 1:13-14

“O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.”

 

Koloseliler 1:22-23

“Şimdiyse Mesih sizi Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı. Yeter ki, duyduğunuz Müjde’nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde’nin hizmetkârı oldum.”

 

Galatyalılar 4:7

Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

Efesliler 2:13

Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa’da Mesih’in kanı sayesinde yakın kılındınız.

 

 

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Çocuk İstismarı ile İlgili Tanrı Sözleri

Çocuk İstismarı ile İlgili Tanrı Sözleri

“Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. ‘İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.’ Vaat içeren ilk buyruk budur.

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.” (Efesliler 6:1-4).

 

Çalışma Ayetleri

Matta 18:5-6 – İsa’nın çocuklara karşı tutumu

Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. “Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur.

 

Efesliler 6:4 – Anne-Babalar nasıl davranmalı

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

 

Koloseliler 3:21 – Anne-Babalara yarışan davranışlar

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

 

Mezmur 32:3-7 – Sorun ile yüzleşmek

Sustuğum sürece

Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.

Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

“RAB’be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 

Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Engin sular taşsa bile ona erişemez.

Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

 

Yakup 5:13-20 – Kilise ve Yenilenme

İçinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl altı ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti; gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.

Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur.

 

İbraniler 12:15 – Acılıktan nasıl uzak durabiliriz

Dikkat edin, kimse Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.

 

Sizin için Buradayız

Hayatın zorlu yollarından geçerken yalnız değilsiniz! Hizmetimiz sizin için burada! Yardım almak ve diğer insanlara yardım etmek için bize yazabilirsiniz.

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Eğer Cinsel İstismara Uğradıysanız

 

Eğer bir cinsel istismar mağduruysanız Tanrı’nın sizi bir an bile terk etmediğini bilmelisiniz. Tanrı sizinle ilgili her şeyle yakından ilgilidir (Mezmur 139:3). Acılarınızı bilir ve hayatınıza tam şifa getirip sizi tamamen yenilemek için bir planı var. Göksel Baba’nın şifasını alırken aşağıdaki şu adımları düşünün:

 1. İstismar ile yüzleşin.

Utanç ile iç içe geçmiş istismara dayanmak güçtür. Acıyı bir süre gizleyebilirsiniz ama yaralar bir şekilde gün yüzüne çıkar. Ama rahatlayın, Tanrı yaşamak zorunda kaldığınız dehşeti biliyor (bkz. Mezmur 139, Matta 10:29-31). Tüm kabuslarla yüzleşebilmek için Tanrı’dan güç isteyin.

 

 1. Bağışlayın ve bırakın.

Her ne kadar zor olsa da size karşı kötü eylemlerde bulunan kişileri bağışlamalısınız. Belki şu anda imkansız gibi görünebilir ama bağışlamak içinde bulunduğunuz tahribatı durduracaktır (2 Samuel 13:23-29). Ve bu kişileri bağışlayabilmeniz için Tanrı’dan güç ve lütuf isteyin (Mezmur 42:3-49, 62:8).

 

 1. Bir barınak arayın.

Eğer hala istismar edildiğiniz bir ilişki yaşıyorsanız derhal bir barınak arayın. Ailenize, akrabalarınıza dönün kilisenize ya da devlet yetkililerine başvurun. En önemlisi de Tanrı’nın kollarının barınağına sığının. Tanrı’ya dua ile dönün ve O’nun Kutsal Sözlerinden güç alın, örneğin Mezmurlar bölümünde zor zamanlar için pek çok yüreklendirici söz bulunmaktadır.

 

 1. Hayata devam edin.

Size kötülük edenleri bağışladıktan ve Tanrı’dan yardım istedikten sonra İsa’nın size verdiği bol yaşamı kabul edin, “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10). İlerleyin ve geçmişi Tanrı’nın ellerine bırakın, “Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum” (Filipililer 3:13-14).

 

Dua Edin

Eğer hayatınız bir taciz ya da istismarla mahvolduysa, şimdi gözlerinizi İsa Mesih’e çevirin ve bir dua ile önünde eğilerek hayatınızın kontrolünü eline almasını isteyin: “Sevgili Rab İsa, daha önce bu durumlar hiç yüzleşmedim ve daha önce böylesine zor bir durumda kalmadım. Lütfen mükemmel sevgin ve merhametinle gel ve hem bende hem de ailemde çalış. Bizi tutsak kılan zincirleri kır. Ve kurtarışının sevinciyle bizleri tazele! İsa Mesih’teki bağışı ve şifayı kabul ediyoruz. Amin.”

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Güvensizlikten Özgür Olun

 

Tanrı sizi eşsiz ve benzersiz yarattı. Bunu tüm kalbinizle kabul edin ve Mesih’teki kimliğiniz uyarınca kendinize güven duyarak yaşayın!

 

Tanrı sizin kim olduğunuzu söylüyor? Buna göre yaşayın:

Güvensizlik pek çok kişinin yüreğine, özellikle de günümüz toplumuna bir veba gibi bulaşmıştır. Pek çok kişi Mesih’te kim olduğunu bilmemektedir çünkü Tanrı’nın sevgisini doya doya yaşamamışlardır. İnsanlar kimliklerini Tanrı’da aramaktan çok, maddiyatta ve unvanlarda aramaktadırlar. Sizce siz kimsiniz? İşinizdeki unvanınız ya da malvarlığınız veya hiç olmadığınız bir kişi gibi davranmak ve yaşamak hayatınıza huzur getiriyor mu? Tanrı sizin kendiniz olmanızı istiyor. Kendiniz olmak ve fark yaratmak üzere yaratıldınız!

Şeytan Mesih’teki geleceğinize kavuşmaktan sizi alıkoymak ister. Yetersiz hissetmenizi sağlayıp sizi uzaklaştırmak adına elinden gelen her aracı kullanacaktır. Tanrı sizin uğruna ölünecek bir kişi olduğunuzu düşünüyor ve bunu zaten İsa Mesih sizin için Çarmıh üzerinde yaptı. Tanrı’nın sevgisini deneyim etmek ve O’nun Sözü’nü bilmek hayatınızdaki güvensizliği ortadan kaldırır ve Mesih’te size bir kimlik, cesaret ve yüreklilik sağlar. Bugün güvensizlikten özgür olmaya hazır mısınız?

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Utanç Perdesinden Özgürlüğe

 

Cinsel İstismar Günahını Asıl Tahrik Eden Nedir?

Öyleyse çocuk istismarının asıl sebebi nedir? Çocuklarını istismar eden ebeveynler aslında genellikle kendileri çocukken istismar edilmişlerdir. Bu anne-babalar yıllarca bastırdıkları nefretle aslında döngüyü sürdürürler.

Bazen en adanmış anne-babalar bile kontrollerini bir anlığına kaybedebilirler ve çocuğun hareketlerinden sinirleri bozulabilir ya da kendi başarısızlık veya yılgınlık hisleri onları boğabilir. Ancak durdurulamamış bir ya da iki münferit olay yıkıcı bir güce dönüşebilir ve bir aileyi paramparça edebilir.

 

Tanrı’nın Taciz ve İstismar Hakkındaki Düşüncesi

Kutsal Kitap çocuk yetiştirme konularında pratik öğütler sunmaktadır.

“Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6). Ayrıca ebeveynler çocuklarının akılsız tercihlerini düzeltmek üzere adım atma konusunda uyarılmışlardır. “Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 22:15). Anne-babanın disiplini gereklidir ama bazı anne-babalar bu ayetleri çocukları üzerinde tam bir otorite kurmak olarak algılarlar. Bu doğru değildir. Tanrı’nın Sözü istismarın gerekçesi olarak kullanılamaz. Anne-babalar çocuklarını terbiye etmek mecburiyetindedir ama bunu yaparken kendi duygularını ve eylemlerini frenlemek zorundadır. “Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün”(Efesliler 6:4). “Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır” Koloseliler 3:21). Kısacası Tanrı’nın gözünde istismar için hiçbir gerekçe olamaz.

 

Nereden Yardım Bulabilirsiniz?

Eğer devam eden bir istismar çemberi içerisinde tutsak kaldıysanız, bugünü Rab İsa Mesih’in yardımını istemeden ve üzerinizdeki bu yok edici planı kırmadan bitirmeyin. Bu adımı atmak kolay olmayabilir ama bu sizin için bir ölüm kalım meselesidir. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilin. İsa sizi sizden daha iyi tanıyor (Mezmur 139) ve kendisinden yardım isteyen herkes için hem yardım etmek istiyor hem de her tür yardımı gösterecek kadar kudretli (İbraniler 4:15-16). Ona dua edin ve sorunlarınızı paylaşabileceğiniz güvenilir insanları hayatınıza göndermesini isteyin.

Yardım için şu adımları atabilirsiniz:

 1. Bunun bir sorun olduğunu kabul edin. Şifa alabilmeniz için öncelikle sorunu kabul edin. Sessizliğin gücünü kırıp günahlarınızı itiraf ettiğinizde Tanrı’nın lütfu ve bağışı sizi yeniler (Mezmur 32:3-7).

 

 1. Kendi zayıflığınızı kabul edin. Tanrı’nın sizde çalışmasına izin verin çünkü bu şekilde sizi güçlendirecektir (2 Korintliler 12:9).

 

Eyleme geçin. Bir kiliseye gidin ve size dua etmelerini isteyin, sıkıntılarınızı paylaşın, size yardım etmelerini isteyin (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:22, Yakup 5:16).

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Çocuk İstismarının Üstesinden Gelmek

 

İçten içe, durdurulamayan ağlama krizleri… Yaralar, darp izleri… dayak, tokat… Çocuklar öylesine büyük bir travma içinde ki, kendi gölgelerinden korkar haldeler. Ve bitmek tükenmek bilmeyen bir yalan zinciri… “Düşmüştü, bu iz öyle oldu.” “Kaza oldu.”

Ne yazık ki, çocuk istismarı hiçbir zaman kaza değildir. Tanrı’nın insanlık için en temel amaçlarını ihlal eder. Ve dünya çapında pek çok çocuk ile anne-baba, bu tür bir istismarın korkunç pençeleri arasında kapana kısılmıştır.

 

Tabudan Gerçeğe

İnsanlar “çocuk istismarı” sözünü işittiklerinde bunun yalnızca eğitimsiz, yoksul ailelerde gerçekleştiğini düşünebilirler. Ancak bu salgın her tür ailede görülebilir.

Sadece Amerika’da resmi rakamlara yansıyan çocuk istismarı her yıl 1 milyonun üzerindedir ve bazı uzmanlara göre gerçek rakam bunun çok çok üzerindedir.

Çocuk istismarının pek çok çeşidi vardır, bunlar arasında fiziksel taciz, duygusal taciz, cinsel istismar ve çocuğu ihmal bulunmaktadır. Bu durumlardan etkilenen çocuklar genellikle fiziksel yaralanmalar, duygusal acılar, kötü beslenme ve ne yazık ki, bazen ölüm ile yüz yüze kalmaktadır. Çocuk istismarı aynı zamanda ruhsal olarak da bu genç hayatların belini bükmektedir. Bu tür kötü deneyimler yaşayan çocuklar, Tanrı’yı sevecen göksel Baba olarak görmekte zorlanırlar (Matta 18:5-6). Ailenin diğer üyeleri ise içten içe acılar yaşarlar. Hatta cinsel istismarı gerçekleştiren kişi bile hem utanca hem de bağımlı olduğu kötü alışkanlığının gizli kapaklı hallerine giderek tutsak olur.

Ancak pek çok kişinin keşfetmiş olduğu gibi bu durumların hepsi için bir çıkış yolu vardır. İstismar kısır döngüsü kırılabilir, özellikle de acılarımızı Büyük Şifacı İsa Mesih’e teslim ettiğimizde!

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

İntihar Ruhundan Özgürlük

 

İntihar Ruhunun Saldırıları aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

 

Akılda Gerçekleşen Savaşlar: Aklınız sürekli ayık olsun! Aklınızdan olumsuz düşünceleri atın. Övgü ve tapınma hem kötülüğü hem de günahı bizden uzak tutar.

 

 

Kutsal Kitap’tan Örnekler:

 

Kral Saul & Yahuda Ortak Özellikleri :

Her ikisi de Tanrı’ya isyan etti, ihanet etti ve itaatsizlik edip hayatlarına son verdi.

 

 • Tanrı Kral Saul’u bir kral olarak reddetti. Tanrı Saul’un elinden unvanını/konumunu aldı ama eğer Saul diz çöküp tövbe etse Saul’u yine kabul edebilirdi.

 

 • Yahuda İskariot, İsa’yı düşmanlarına teslim ettikten sonra vicdan azabı yaşadı. Tanrı’ya dönüp tövbe etmek yerine kendi canına kıydı.

 

 

Özgürlük Duası

 

Rab İsa, şimdi senin önüne alçakgönüllülükle yaklaşıyorum ve senin yetkinin altına giriyorum. Senin benim Başkahinimsin, Sen rablerin Rab’bisin ve kralların Kralısın. Baba hayatımdan her tür depresyon, itaatsizlik, ihanet, Yuhada İskariot ruhu ve acılık ruhlarını bağlıyorum. İsa, değerli kanınla beni arıt ve bedenimde, ruhumda ve canımda senden olmayan her şeyi benden at.

 

Yaralarımı iyileştir ve bana Sende yeni bir yaşam ve yeni bir güç ver Rab İsa. Gözlerimi sana çevirmeme yardımcı ol, öyle ki hayatımın her bir anı için sana minnettar olayım. Benim için iyi ve mükemmel tasarılara sahip olduğundan dolayı teşekkür ederim. İsa beni sevdiğin ve Çarmıh’ta benim uğruma öldüğün için teşekkür ederim. Tüm dertlerimi sana teslim ediyorum ve İsa Mesih’in adında senin sevincini ve esenliğini alıyorum.

 

Rab, seni seviyorum ve daima sana övgüler sunarak hayatımı senin için yaşamak istiyorum. Her gün daima bu şekilde devam edebilmem için bana yardımcı ol. Kendimi ve insanları senin sevdiğin gibi sevmeme yardımcı ol. Bu duayı İsa Mesih’in kanıyla ve görkemli adıyla mühürlüyorum. Amin.

 

Ayetler

  

2 Samuel 22:29

Ya RAB, ışığım sensin! Karanlığımı aydınlatırsın.

 

Eyüp 10:12

Bana yaşam verdin, sevgi gösterdin, İlgin ruhumu korudu.

 

Mezmurlar 4:8

Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Mezmurlar 5:12

Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Mezmurlar 25:3

Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;

Nedensiz hainlik edenler utanır.

 

Mezmurlar 25:5

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

 

Mezmurlar 32:7-9

Sığınağım sensin, Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana, Gözüm sendedir.

At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

 

Mezmurlar 34:18, 19

RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezikleri kurtarır.

Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

 

Mezmurlar 37:23, 24

RAB insana sağlam adım attırır, İnsanın yolundan hoşnut olursa.

Düşse bile yıkılmaz insan, Çünkü elinden tutan RAB’dir.

 

 

Mezmurlar 42:5

Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz?

Tanrı’ya umut bağla, Çünkü O’na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.

 

Mezmurlar 55:22

Yükünü RAB’be bırak, O sana destek olur.

Asla izin vermez, Doğru insanın sarsılmasına.

 

Mezmurlar 62:5

Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul,

Çünkü umudum O’ndadır.

 

Mezmurlar 65:5

Ey bizi kurtaran Tanrı, Müthiş işler yaparak

Zaferle yanıtlarsın bizi.

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun;

 

Mezmurlar 71:5

Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB,

Gençliğimden beri dayanağım sensin.

 

Mezmurlar 71:14

Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

 

Mezmurlar 119:74

Senden korkanlar beni görünce sevinsin,

Çünkü senin sözüne umut bağladım.

 

Mezmurlar 119:116

Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım;

Umudumu boşa çıkarma!

 

Mezmurlar 145:14

RAB her düşene destek olur, İki büklüm olanları doğrultur.

 

Mezmurlar 147:3

O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:18

Böylece bir geleceğin olur Ve umudun boşa çıkmaz.

 

Yeşaya 26:3-4,

Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı

Tam bir esenlik içinde korursun. RAB’be sonsuza dek güvenin,

Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.

 

Filipililer 4:6-7

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

 

Yeşaya 35:10

RAB’bin kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon’a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak.

 

Yeşaya 40:31

RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Yuhanna 14:18

Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

 

Yuhanna 14:27

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

Romalılar 8:24-25

Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

 

Romalılar 15:4

Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar’ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.

 

Romalılar 15:13

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

 

2 Korintliler 3:12

Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25

Kaygılı yürek insanı çökertir, Ama güzel söz sevindirir.

 

Vaiz 7:17

Ne çok kötü ol ne de akılsız. Niçin vaktinden önce ölesin?

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Tanrı’nın İsimleri

 

 

 1. El Hakavod: Yücelik TANRI’sı:

RAB’bin sesi sulara hükmediyor, Yüce Tanrı gürlüyor, RAB engin sulara hükmediyor.

Mezmurlar 29:3

 

 1. El Hay: Yaşayan TANRI:

Bundan böyle, ‘RAB’bin bildirisi lafını ağzınıza almayacaksınız. Herkesin sözü kendi bildirisi olacak. Yaşayan Tanrı’nın, Her Şeye Egemen RAB’bin, Tanrımız’ın sözlerini çarpıtıyorsunuz siz.

Yeremya 23:36, Yeşu 3:10, Daniel 3:26

 

 1. El Hayyay: Yaşamımın TANRI’sı:

Gündüz RAB sevgisini gösterir, Gece ilahi söyler, dua ederim Yaşamımın Tanrısı’na.

Mezmurlar 42:8

 

 1. Elohim Kedoşim: Kutsal TANRI:

Yeşu, “Ama sizler RAB’be kulluk edemeyeceksiniz” dedi, “Çünkü O kutsal bir Tanrı’dır, kıskanç bir Tanrı’dır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak.

Yeşu 24:19

 

 1. El Kanna: Kıskanç TANRI:

Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Mısır’dan Çıkış 20:5

 

 1. El Kanno: Kıskanç TANRI: Kutsal TANRI:

Yeşu, “Ama sizler RAB’be kulluk edemeyeceksiniz” dedi, “Çünkü O kutsal bir Tanrı’dır, kıskanç bir Tanrı’dır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak.

Yeşu 24:19

 

 1. Elohe Mauzi: Kuvvetim TANRI:

Çünkü sen Tanrım, kalemsin; Neden beni reddettin? Niçin düşmanlarımın baskısı altında Yaslı gezeyim?

Mezmurlar 43:2

 

 1. Elohim Maçase Lanu: Sığınağım TANRI:

Ey halkım, her zaman O’na güven, İçini dök O’na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

Mezmurlar 62:8

 

 1. Eli Maelekhi: Kralım TANRI:

Ey Tanrı, senin zafer alayını, Tanrım’ın, Kralım’ın kutsal yere törenle gelişini gördüler

Mezmurlar 68:24

 

 1. El Marom: En Yüce Olan TANRI:

RAB’bin önüne ne ile çıkayım, Yüce Tanrı’ya nasıl tapınayım? O’nun önüne yakmalık sunuyla mı, Bir yaşında danayla mı çıkayım?

Mika 6:6

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın

 

Rahatlık ve Kuvvet için

 

Rahatlık ve Kuvvet için

Gerekli Gördüğünüz Her Zaman Bu Sözleri İlan Edin

 

Tanrı bilgisinde ilerliyorum. Tanrı’nın görkemli gücü uyarınca kuvvetle güçlendirildim (Koloseliler 1:10-11)

 

***

 

Karanlığın güçlerinden özgür kılındım ve Tanrı’nın sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktarıldım (Koloseliler 1:13)

 

***

Tanrı’dan doğdum ve içimde dünyayı yenen imana sahibim. İçimdeki dünyadakinden güçlüdür (1 Yuhanna 5:4-5; 1 Yuhanna 4:4)

 

***

Her şeyi beni güçlendiren Mesih aracılığıyla yapacağım (Filipililer 4:13)

 

***

Rab’bin sevinci gücümdür. Rab hayatımın kuvvetidir (Nehemya 8:10; Mezmurlar 27:1)

 

***

Tüm kavrayışı aşan Tanrı esenliği, Mesih İsa aracılığıyla aklımı ve yüreğimi tutar. Ve ben iyi, pak, mükemmel, sevecen, hayranlık uyandıran şeyleri düşünürüm (Filipililer 4:7-8)

 

***

 

Hiçbir bozuk iletişimin yoluma çıkmasına izin vermem ama düzeltmek için yararlı ve işiten kişiye lütuf ulaştıracak şekilde iletişim kurarım (Efesliler 4:29)

 

***

Tanrı Sözü’nün gerçeğini sevgiyle söylerim ve her konuda Rab İsa Mesih’te büyüyorum (Efesliler 4:15)

 

***

Kimse beni O’nun ellerinden kapamaz çünkü ben sonsuz yaşama sahibim (Yuhanna 10:28-29)

 

***

 

Tanrı’nın esenliğinin yüreğimde hükmetmesine izin veriyorum ve herhangi bir konuda kaygı çekmeyi reddediyorum (Koloseliler 3:15)

 

***

 

Tanrı Sözü’nün gözlerimin önünden uzaklaşmasına izin vermeyeceğim çünkü Tanrı’nın Sözü bana yaşamdır ve bedenime sağlık ve şifadır (Süleyman’ın Özdeyişleri 4:21-22)

 

***

Tanrı benim tarafımda. Tanrı şimdi benim içimde, kim bana karşı durabilir? Beni yaşama ve tanrısallığa götüren her şeyi bana sağlamıştır. Böylece O’nun ilahi doğasına ortağım (2 Korintliler 6:16; Yuhanna 10:10; 2 Petrus 1:3-4; Romalılar 8:31)

 

***

Ben bir imanlıyım ve bunun tüm belirtileri benimle birlikte ilerler. İsa Mesih’in adında cinleri kovarım, yeni dillerle konuşurum, ellerimi hastalar üzerine koyarım ve onlar da iyileşir (Markos 16:17-18)

 

***

 

İsa bana adını kullanma yetkisi verdi. Ve yeryüzünde bağladığım her şey gökyüzünde de bağlanmış olur. Yeryüzünde çözmüş olduğum her şey gökyüzünde de çözülmüş olur. Böylece Rab İsa Mesih’in adında bu dünyanın tüm göksel güçlerini, hükümranlıklarını, karanlığın yöneticilerini bağlıyorum. Ve göksel yerlerdeki ruhsal kötülüğü İsa Mesih’in isminde bağlayıp kovuyorum ve bana karşı zararsız ve etkisiz kılıyorum (Matta 16:19; Yuhanna 16:23-24; Efesliler 6:12)

 

***

Ben tüm güçlerin ve göksel yönetimlerin başı olan Tanrı’da tamım. Ben Tanrı’nın benim için belirlemiş olduğu iyi işlerde yürümek üzere Mesih İsa’da yaratıldım ve O’nun ellerinin eseriyim (Koloseliler 2:10; Efesliler 2:10)

 

***

Tanrı evreni biraz önce sizin uyguladığınız gibi ağzından çıkan sözlerle yarattı. Tanrı inancını sözler aracılığıyla ortaya koydu. İnsan Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmıştır bundan dolayı insan imanını sözler aracılığıyla çözer. Günümüzde yeryüzündeki en güçlü şey sözlerimizdir.

 

Bir kez daha vurgulayayım, “İnsan ruhunda doğan, dil aracılığıyla şekillenen ve ağızdan çıkan Tanrı Sözleri, sizin için işleyecek yaratıcı güç haline gelir.

 

Eğer Mesih’in bedeni bu kitapta yer alan ilkeleri ve gerçekleri kavrayabilirse ve eyleme dökebilirse, dünyayı değiştirebilirler.

 

İsa şöyle söylemiştir, “HALKIMA SÖYLEDİKLERİ HER ŞEYİ ALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİM” ama “HALKIM ZATEN SAHİP OLDUKLARI ŞEYLERİ SÖYLEYİP DURUYOR.”

 

Kaynak: Charles Capps

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın