Konuştuğun Zaman Kimsin: Yetişkin, Ebeveyn ya da Çocuk

Son tartışmanızı düşünün… Konuşmanın sonunda sizi rahatsız eden bir ses tonu mu kullanıyordunuz? Tartışmaya daha kibar ve nazik bir yaklaşım seçmiş olmayı ister miydiniz? İşlemsel Analiz olarak bilinen terapi araştırmasında yer alan üç ses tonunu ele alalım ve bu tonların günlük iletişimde nasıl kullanıldıklarını görelim.

İşlem Analizi
1950’lerde, bir psikanalist olan Eric Berne, İşlem Analizi olarak bilinen psikanalitik bir tedavi kuramı geliştirdi. Onun önerisi, bir bireyin başka bir bireyle nasıl etkileştiğini tanımlamaya odaklanmaktı. Araştırmayı kullanarak, bireylerin sosyal etkileşimlerde bu üç durumdan (Yetişkin, Ebeveyn, Çocuk) biri olarak tanımlandıkları önermesini geliştirdi. Bu yöntemi günlük iletişimimiz için bir temel olarak kullanarak, kendi insan ilişkilerimizdeki etkileşimlerimizi değerlendirebiliriz. Yetişkin, Ebeveyn ve Çocuk sesleri ile konuşmamızı değerlendirmek, bize iletişimde nerede daha etkili olarak çatışmayı azaltabileceğimizi gösterecektir. Aşağıda bu ses tonlarının çok basitleştirilmiş bir açıklaması vardır.

Yetişkin
Yetişkin ses tonu, başka bir insana saygı duyan herhangi bir yaştaki bir kişi tarafından kullanılabilir. Yetişkin sesiyle etkileşenler olgun cevaplarla iletişim kurarlar. Karşısındaki kişiyi duymaya açık ve diğer kişinin bakış açısını düşünmeye isteklidir. İnsanlar fikre katılmadıklarında ve yetişkin ses tonunu sürdürdüklerinde; karşıt fikirler işitilebilir, değerlendirilebilir ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılabilir.

Ebeveyn
Her yaştan insan, ebeveyn ses tonunu kullanır. Bu, muhalif bakış açılarını cesaretlendiren, otoriter, kimseyi umursamayan bir tavırdır. Birçok tartışma, bir kişinin ebeveyn sesini kullanarak karşısındakini zorlamasıyla başlar. Bir konuşma ebeveyn ses tonuyla başladığında, diğer kişi ya ebeveyn ya da çocuk tonunda cevap verecektir (aşağıya bakınız). Ebeveyn tonlarında konuşan iki kişi birbiriyle daha çok çatışır ve kendi bakış açılarından zorlar.

Çocuk
Herkes çocuk ses tonunu kullanabilir. Bu ton mızmız ya da oyuncu olabilir. Şikayet eden bir kişi çocuk tonunu sergilemektedir. Bir kişi etrafta şaka yapıyorsa, çocuk ses tonunu kullanıyordur. Bir münakaşa sırasında, çocuk tonu ebeveyn tonunu kullanan birini rahatsız edebilir; çünkü ebeveyn sesi kullanan kişi belirli bir yanıt arıyordur ama çocuk sesi genellikle istenen bir görevi yerine getirme konusunda isteksizdir.

Bir tartışma yetişkin konuşmadan ebeveyn ve negatif çocuk tonlarına geçtiğinde, konuşmacılar ebeveyn / çocuk tonlarından yetişkin tonlarına dönmekte büyük zorluk çekerler. Bu geçişi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için, katılımcıların bir mola vermesi ve konuşmaya döndüğünde yetişkin formunda kalma kararında olmaları gerekir.

Düşündüren Sorular:

 1. En son bir tartışmaya girdiğinizde yetişkin, ebeveyn veya çocuk tonlarından hangisini kullanıyordunuz? Bu ses tonu, konuşmanın sonucunu nasıl etkiledi?
 2. Şimdi üç tonu da biliyorsunuz. Bu sizin önemli konuşmalarınızı nasıl etkileyecek?
 3. Tanrı ile konuşurken hangi tonu kullanıyorsunuz?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!

Çatışma: Nasıl Başa Çıkılacağını Anlama

Çatışmaya vereceğim tepkinin tahmin edilebilir olduğunu ilk duyduğumda, dalga geçmiştim. Bir çalışma çatışmayı nasıl ele aldığımı nasıl belirleyebilirdi? Bir arkadaşıma göre, Thomas-Kilmann Çalışması (TKÇ) bir kişinin varsayılan çatışma yanıtını tanımlar. Bundan şüphe duyarken, onu almam ve tecrübe etmem konusunda beni teşvik etti. Aldıktan sonra, sonuçlara inanamadım; Bu yüzden her çatışma ardından tepkilerimi değerlendirmeye başladım. Ve evet, şaşırdım; çünkü çalışma çok doğruydu.

Girişkenlik ve İşbirliği
Thomas ve Kilmann’a göre, herkes değişen derecede girişkenlik veya işbirliği şeklinde çatışmaya tepki veriyordu. Girişkenlik, bir kişinin çatışma durumlarında kullandığı kararlılık, güç ve yoğunluk miktarını temsil eder. İşbirliği, bir kişinin yardıma, destek olmaya, ekip çalışmasına ve çatışma çözümüne katkıda bulunmaya ne kadar istekli olduğunu ölçer. Bir kişi, ne tamamen girişkenlikten işbirliğine geçebilir, ne de bir işbirlikçi tamamen girişken olabilir. Bu iki tutumun karışımından beş farklı tepki mümkündür: Kaçınmak, Rekabet Etmek, Uyumluluk, Uzlaşmak ve İşbirliği. Çoğu insanda anlaşmazlık çözüm biçiminin iki veya üç farklı kombinasyonu vardır.

Kaçınmak
Çatışma durumlarında girişken ya da işbirlikçi olmayan birisi, çatışmaya karşın kaçınma tepkisi gösterir. Bu kişi kendini çatışmadan uzaklaştırmayı ve başkalarının çatışmayı çözmesini seçer.

Rekabet Etmek
İşbirlikçi olmayan ama tamamen iddialı olan kişi rekabetçi çatışmayı ortaya koyar. Bu kişi hep kazanmak ister ve diğer kişiyi yenmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Uyumluluk
Uyumlu cevap tamamen işbirliği taraftarı olan ama iddialı olmayan kişiler tarafından kullanılır. Çatışmanın sona ermesini isterler ve karşı taraf ne isterse vermeye hazırdırlar.

Uzlaşmacı
Uzlaşmacı tavır, biraz iddialı ve aynı zamanda işbirlikçi birisi tarafından kullanılır. Bu kişi karşısındaki biraz verdiğinde o da aynı oranda vermeye hazırdır.

Ortak çalışma
Ortak çalışan kişi tamamen iddialı ve işbirlikçidir. Bu kişi herkesin kazanmasını ister ve herkes tatmin oluncaya kadar da çalışmaya isteklidir.

TKÇ (Thomas Kilmann Çalışması)
Değerlendirme, çevrimiçi veya kağıt üzerinde yapılabilecek basit ve kendi başına bir testtir. Tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürer ve sonuçlar anında olur. Birçok dilde kullanılabilir.
http://www.kilmanndiagnostics.com/catalog/thomas-kilmann-instrument-one-assessment-person

Düşündüren Sorular:

 1. Çatışmaya verdiğiniz tepkiyi gösterdiğinizde birincil çatışma tepkinizin ne olduğuna inanıyorsunuz?
 2. Normal tepkiniz ne zaman uygundur?
 3. Normal tepkiniz ne zaman uygun değildir?
 4. Tanrı’nın O’nunla çatıştığınız zaman size nasıl yanıt vermesini istiyorsunuz?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!

AKILLI Amaçlar ve Eylem Adımları: Küçük Parçalar Büyük Pay Getirir

Tanrı tarafından verilen vizyonunuzu ve misyonunuzu belirledikten sonra, bunları gerçekleştirmenize yardımcı olacak amaçlara ve eylem adımlarına ihtiyacınız vardır. Amaçlar vizyon ve misyonu gerçekleştirmek için yapılan uygulamalı aktivitelerdir. Eylem adımları, bir amaca ulaşmanıza yardımcı olan daha küçük parçalardır. En iyi AKILLI amaçlar:

 • Özel
 • Ölçülebilir
 • Ulaşılabilir
 • İlgili
 • Zamana Bağlı

Özel
Amaçları yazarken, kesin bir dil kullanmalıyız. En iyi amaçlar birkaç basit kelime ile yazılır. Süslü veya karmaşık kelimelere gerek yoktur.

Ölçülebilir
İyi bir amacın ölçülebilir olması gerekir. Beş, on, yüz, bin gibi sayıları kullanabiliriz. Bütün bu kelimeler sayılabilen bir şeyi gösterir.

Ulaşılabilir
En iyi amaçlar biraz zorlayıcıdır; ancak onu yazan kişi tarafından insani ölçülerde ulaşılabilir olmalıdır. Çok zor değil ama çokta kolay olmamalıdır. Sadece gerçekçi olmalıdır. Herkes ulaşılabilir amacın ne olduğunu tanımlamalıdır.

Alakalı
Amaç vizyon ile ilgili olmalıdır. Aksi halde, amacın tamamlanması için bir sebep kalmaz. Vizyonunuz kendi mahallelerinde eğitim gören toplum çocuklarıysa, bir roket gemisi inşa etmemelisiniz.

Zamana Bağlı
Bu amaç bileşeni iki olasılık içermelidir: Bir başlangıç tarihi ve bir bitiş tarihi. Genellikle, tamamlanması planlanan tarih için bir amaç yazılır. Bazen de amacın bitmeyebileceğini öngören bir başlangıç tarihine göre amaç yazılır.

Bitiş tarihi örneği: 1 Ağustos’a kadar bir okul inşa edilecek.

Başlangıç tarihi örneği: Dersler 1 Eylül’de yeni okulda başlayacak.

Eylem adımları
Amaçlar belirlendikten sonra, amaca ulaşmak için eylem adımları yazılır. Eylem adımları büyük olan amacı daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırır. Eylem adımları da AKILLIDIR. İhtiyaç duyulduğunda yeni eylem adımları eklenebilir.

Amaç: Ocak ayında en az 10 öğrenciyle liderlik eğitimi dersi başlatın.

Eylem adımları:

1. 1 Temmuz’a kadar eylem adımlarınızı belirleyin.

2. 15 Temmuz’a kadar bir eğitim yeri bulun.

3. 1 Ağustos’a kadar tanıtım materyallerini yazın ve  yayınlayın.

4. 1 Eylül’de öğrencileri kaydetmeye başlayın.

5. Ekim’den Aralık ayına kadar öğrencilere haftalık takip mailleriatın.

6. 1 Ocak’a kadar kayıt sayısına göre 10 ya da daha fazla eğitim kitapçığı bastırın.

7. 15 Ocak’ta 10 ya da daha fazla öğrenci ile eğitimi başlatın.

Amaçlar ve eylem adımları işe odaklanmamızda bize yardım eder. Böylece, vizyonumuzu misyon çabamızla gerçekleştirmiş oluruz.

Düşündüren sorular:

 1. Tanrı sizden hangi amaçları başarmanızı istiyor?
 2. Amaçlarınızı nasıl AKILLI kılabilirsiniz?
 3. Amaçlarınız vizyonunuzu başarmanıza nasıl yardım ediyor?
 4. Yazmanız gereken hangi yeni amaçlarınız var?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!

Vizyon, Misyon, Amaçlar: Fark Nedir?

Çoğunlukla, vizyon, misyon ve amaçlar kelimelerini birbirinin yerlerine kullanırız. Bununla birlikte, bu kelimelerin anlamlarında ince farklılıklar vardır. Doğru anlaşıldığında, hayatlarımızı nasıl yaşadığımıza kadar bizi etkiler. Yeremya 29, her üçü için de bize bir örnek sunar.

Vizyon
Yeremya 29, Babil Sürgününde yaşayan insanlara verilmiş peygamberlik sözüdür. Sürgündeki halk, sürgünün yakında biteceğini ve Vaat Edilmiş Topraklara geri döneceklerini ilan eden sahte peygamberlere inanmak istediler. Ancak Tanrı, Yeremya peygambere gerçek büyük resmi ve İsraillilerin bu yeni gerçeklikte yapmaları gerekeni esinledi.

Bir vizyon tercih edilmiş farklı bir geleceğin resmidir. Nerede olduğunuzu değerlendirdiğinizde ve nasıl olması gerektiğine karar verdiğinizde vizyon başlar. Vizyon, bir şeylerin olması gerektiği şeklin kelimelerle ya da sanatsal bir biçimde resmedilerek tarifi ve tasvir edilmesidir. Sürgündekilerin vizyonu, kendi vatanlarında yaşayan yenilenmiş bir ulus olmaktı. Tanrı’nın onlara verdiği vizyon, Vaat Edilmiş topraklarda huzurlu bir şekilde yaşayan ve bütün kalbiyle O’nu arayan insanlardı. (Yeremya 29: 11-14) Sürgünler eve gitmek istedi; Tanrı, onların yüreklerini yeniden kendisine yönlendirmelerini ve O’nu ciddiyetle aramalarını istedi.

Misyon
Misyon, nasıl kısmını sağlar. Vizyonu gerçekleştirmek için nasıl ilerleriz sorusunu cevaplar. Misyon, beklenen geleceğe ulaşmak için kullanılacak araçları, yöntemleri ve/veya davranışları tanımlar.
Sürgündekiler için, nasıl (misyon) şöyleydi:

 • Oldukları yere yerleşmek.
 • Sayıca çoğalmak.
 • Yeni şehrin refahı için Rab’be dua etmek, çünkü şehrin refahı onlara refah getirecekti.

İnsanlar Tanrı’nın verdiği bu göreve itaat ettiklerinde ve buna göre yaşadıklarında, kalpleri ve kimlikleri değişecektir. Onlar, Tanrı’nın olmalarını istedikleri kişiye dönüşecekler ve geçmişte oldukları kişiyi geride bırakacaklardır.

Amaçlar
Amaçlar, görevi başarmak için gereken özel eylemlerdir. Amaçlar, misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için ne yapmamız gerektiği sorusuna cevap verir. Sürgünler için, Tanrı, bir misyon verdiğinde amaçlarını da beraberinde verdi. Bunlar:

 • Ev inşa etmek, tarlaya tohum ekmek ve yiyecek üretmek.
 • Evlenmek, çocuk sahibi olmak ve çocuklarına eşler bulmak.
 • Esenlik aramak ve yaşadıkları şehrin refahını sağlamak.

İnsanlar ev kurma, eş bulma ve yeni topluluklarının huzur ve refahını arama amaçları için çabalarken, Tanrı’ya güvenmeye zorlanmış olacaklardır. Onların güveni, yetmiş yıllık sürgünden dönecek sürgünlere temel oluşturacaktır.

Düşündüren Sorular:

 1. Tanrının size esinlediği gelecek nedir?
 2. Yeni geleceği gerçeğe dönüştürmekte kullanmanız için, sizi hangi düşünce, yöntem ve/veya davranışlara yöneltiyor?
 3. Büyük resmi yapmak için günbegün tamamlamanız gereken parçalar nelerdir?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!

Misyonum Nedir?

Misyon Tanımı
Misyon, Tanrı’nın size sunduğu (veya açıkladığı) vizyonu gerçekleştirmenize yardım etmenizi sağlayan bir görev, çağrı veya amaçtır. Misyon ve vizyon birlikte gider. Vizyon, neler olabileceğinin büyük resmini sunar ve misyon, vizyonun nasıl gerçekleştirileceğini belirler. Arzu edilen geleceği gerçekleştirmek için işin yapılacağı araçları, yöntemleri ve/veya davranışları sunarak vizyona ulaşmak için nasıl ilerlediğinizi açıklar.

Bir Misyonu Tanımlamanın Önemi

Tanrı’dan olan bir misyonu tanımlamak çalışmamıza odaklanacak ve bizi gereksiz uğraşlardan kurtaracaktır. Sıklıkla, yaptığımız şeyi neden yaptığımızı düşünmeden kendimizi gereksiz bir aktiviteye dahil ederiz. Bir vizyonumuz ve misyonumuz olduğunda, vizyon başarısı için neyin önemli olduğunu ve misyon başarısını neyin engelleyeceğini değerlendirebiliriz. Bu analiz, doğru şeylere evet dememize ve istenmeyen etkinliklere hayır dememize olanak tanır.

Benim vizyonum, cesur liderlerin Tanrı’daki geleceklerini tam olarak yaşamaları misyonumsa, bu liderleri Tanrı’nın yarattığı ve çağırdığı kişi olmaları için cesaretlendirmek, donatmak ve güçlendirmektir. Benim rolüm, teşvik etmek, donatmak ve güçlendirmektir. Bu noktada bir fırsat karşıma çıktığında, görevime uyup uymadığını hemen tespit edebilirim. Yeni liderler yetiştirmek için bir ekipte hizmet etmem istenirse, bunun Tanrı’nın bana verdiği misyona ne kadar uygun olduğunu görebilirim. Ama eğer birisi beni bir depolama ünitesinde malzeme düzenlemeye davet ederse, bunun benim misyonum olmadığını kolayca söyleyebilirim. Ancak, ilkine evet, ikincisine hayır demeden önce, Tanrı’ya bunun yaşamım için olan daha büyük planının bir parçası olup olmadığını sormalıyım. Tanrı’nın izni, iyi bir misyon fırsatının yerini alır.

Misyonunuzu Tanımlamak için Basit Bir Süreç
Tanrı, seni asla terk etmeyecek, seni asla bırakmayacaktır. Size bir vizyon verdiğinde, o vizyonu gerçekleştirmek için size bir misyon da sunar. Genellikle, vizyonu anlamak dua ve bir süreç gerektirir. Bazen Tanrı bunu aniden gözler önüne serer. Aynı şekilde, misyon da duayla birlikte bir süreç alabilir ya da ruhsal bir deneyim anında aniden ortaya çıkabilir. Normalde Tanrı, biz, yapmamız için çağırdığı şeyle güreşirken, Yakup’un deneyimini yaşamamıza izin verir. Bu neyin Tanrı’dan, neyin bizim kişisel isteklerimizden geldiğini anlamamıza yardım eder. O’nun yolu her seferinde en iyisi olacaktır.

 1. Dua edin ve Tanrıdan size armağanlarınıza, yeteneklerinize ve kabiliyetlerinize uygun misyon sözcükleri vermesini isteyin.
 2. Misyon sözcüklerini 2, 3 ya da 4 anahtar kelimeye daraltın.
  (Benim kelimelerim: Cesaretlendir, Donat ve Güçlendir)
 3. Tanrı’ya dua edin ve kiminle ya da ne için çalışmanız gerektiğini sorun.
 4. Bir liste yaparak net bir şekilde tanımlayın. (Benimki “kiminle”: Liderler)
 5. Dua edin, üzerinde çalıştığınız konuların sonucunu Tanrıya sorun.
 6. Bunu mümkün olduğunca sade yapın. (Sonuç için umudum: Olmak için çağrıldıkları ve yaratıldıkları Tanrısal kimliğe uygun biçimde yaşayan önderler)
 7. Bunları hatırlamak için kolay bir ifadeyle yazın.
 8. Tanrı’nın size verebileceği daha fazla olasılık için hazırlıklı olun.

Unutmayın ki, bu aşamalar, dua ve zaman alır. Tanrı’nın sizi yapmanız için çağırdığı ve yarattığı kişiden emin olana kadar devam eder. Ayrıca bu ilk adım sizi şaşırtacak ve donatacak bir maceranın başlangıcı olacaktır. Tanrı’nın sizin gerçek potansiyelinizi ortaya koymasını izleyin.

 1. Düşünmek için sorular: Tanrı’nın verdiği armağanlarınız, yetenekleriniz ve kabiliyetleriniz nelerdir?
 2. Tanrı’nın hayatınızdaki misyonunu yerine getirmek için bu armağanları, yetenekleri ve kabiliyetleri nasıl kullanıyorsunuz
 3. Başkalarının misyonlarını keşfetmelerine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Mission Statements hakkında daha fazla bilgiyi The Path by Laurie Beth Jones’da bulabilirsiniz.

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır.

Vizyon: Büyük Resim

Uzun yıllar önce, hedeflerine ulaşmak için mücadele eden bir liderle buluşmuştum. Tükenmişlik sınırında ve yorgundu. İşini bırakmanın, daha az stresli bir yerde çalışmanın vakti geldiğini düşünüyordu. İşte konuşmamızdan bir kesit:

Ben: Nasıl gidiyor?
Lider: Çok yorgunum; Çok çalışıyorum.
Ben: Ne yapıyorsun?
Lider: Her şey! Adını sen koy; Her şeyi yapıyorum.
Ben: Neyi başarmaya çalışıyorsun?
Lider: Ne demek istedin?
Ben: Büyük Resim! Vizyonun nedir?
Lider: Bilmiyorum. Sadece yapılması gereken her şey üzerinde çalışıyorum.
Ben: Neyi başarmaya çalıştığını bilmiyorsan, neyin yapılması gerektiğini nereden biliyorsun?
Lider: İyi bir soru. Bana yardımcı olabilir misin?

Vizyon Açıklaması Nedir?
Birçoğumuz Süleyman’ın Özdeyişlerindeki şu ayeti biliriz 29:18, “Tanrısal esinden yoksun olan halk, Sınır tanımaz olur.” Yani vizyonsuzluk sizi mahveder. Lider arkadaşım, başarmaya çalıştığı şeyle ilgili hiçbir vizyona sahip değildi ve hızlı bir şekilde, yapılması gereken her şeyi yaparak tükeniyordu.Vizyon, bir ürünün tamamlanmış resmidir. Yaptığınız şeyi bitirdiğinizde başarmış olmanız gereken şeklidir. Bunu tamamlamak yıllarca, hatta ömür boyu çalışmanızı gerektirecek kadar uzun sürebilir.
Benim vizyonumu “Cesur liderlerin geleceklerini tamamıyla yaşaması” cümlesi açıklar. Görebildiğiniz gibi, hayatımın geri kalanında bu vizyon üzerinde çalışabilirim; çünkü her zaman cesaretlendirilmek ve Tanrı tarafından verilmiş amacı (geleceği) keşfetmek için yardıma ihtiyaç duyan liderler olacaktır.

Vizyon Açıklamanızı Nasıl Yazarsınız?
Bir vizyon açıklaması çok kişiseldir. Tanrı’nın sizi kim olmanız için yarattığını anlamakla başlar ve neyi yapmanız için sizi yarattığı konusunu da dahil ederek devam eder. Bu işlem birkaç adım içerir:

 1. Dua edin, Tanrı’dan kim olduğunuzu açıklamasını isteyin.
 2. Tanrısal değerlerinizi, kişiliğinizi, armağanlarınızı, becerilerinizi ve yeteneklerinizi tanımlayın.
 3. Tanrı’nın sizi yarattığı kimlik konusunda samimi ve rahat olun.
 4. Dua edin ve ne olabileceğine dair resmi görmek konusunda yardım etmesi için Tanrı’ya sorun.
 5. Kutsal Kitabı okuyun. Çünkü Kutsal Kitap öyküleri ve kutsal metinler, Tanrı’nın size söylediği şeyleri desteklemektedir.
 6. Resim netleştikçe, anahtar kelimeleri not edin.
 7. Bir vizyon bir dönem için olabilir; sonrasında yeni bir vizyon için Tanrı’nın yüzünü aramaya hazır olun.
 8. Açıklamanızı ezberleyin; böylece, kendinize arada hatırlatırken başkalarına da Tanrı’nın sizi neyi başarmanız için yarattığını anlatabilirsiniz.

Bir Vizyon Açıklaması Ne Yapar?
Bir vizyon açıklaması, Tanrı’nın sizi olmanız için yarattığı kişi olarak, ne yapmanızı istediğini belirlemenize yardımcı olur. Her birimizin kişilikleri, ruhsal armağanları, özel yetenekleri ve kabiliyetleri vardır. Kendimizin bu yönlerini bilmek O’nun tasarımının sadece bir parçasıdır. O, dünyadaki amacını yerine getirmemiz için bu parçaları nasıl kullanacağımızı bilmemiz ve anlamamız gerektiğini düşünüyor. Dünyadaki amacını yerine getirmekteki rolümüz, O’nun bize verdiği vizyonudur. Vizyon açıklamanız şimdiki rolünüzü tanımlar.

Bir takımla çalışırken, liderin vizyonu ekibin çalışmalarını birleştirir. Her takım üyesinin takım liderinin vizyonu altında bir alt vizyonu vardır. Birkaç yıl önce bir hizmet ekibi ile çalıştım. Takım lideri kayıplara ve haklarını savunamayanlara müjdelemek konusunda hizmet eden muhteşem bir vizyona sahipti. Her bir takım üyesiyle Tanrı’nın ona vermiş olduğu vizyonu başarmakta hem takım olarak hem de birey olarak nasıl çalıştıklarını gördüğünü paylaştı. Takım liderlerinin vizyonunu desteklemek için kendi Tanrı-vergisi vizyonlarını keşfettiklerinde, bu büyük vizyon heyecan ve bir birlik doğurdu. Birkaç ay içinde, iki takım üyesi vizyonlarının takım liderinin vizyonunu desteklemediğini fark etti. Çok sayıda dua ve danışmanlığın ardından, bu iki takım üyesi kendi istekleriyle bu takımdan ayrıldılar; böylece liderin vizyonunu olumsuz yönde etkilememiş oldular. Takımda kalsalardı, rakip vizyonları takımda çatışmaya neden olacaktı ve Tanrı’nın çalışmasını engelleyecekti.

Göz önünde bulundurulması gereken sorular:

 1. Tanrı’nın yaşamınız için olan vizyonu nedir?
 2. Tanrı tarafından verilen değerinizin, kişiliğinizin, armağanlarınızın ve yeteneklerinizin faydasını nasıl görürsünüz?
 3. Tanrı, vizyonunuz hakkında ne bilmenizi istiyor?
 4. Tanrı vergisi vizyonunuz hakkında ne kadar tutkulusunuz?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!