Tanrı’nın Sesi

 

Tanrı’nın Sesini Nasıl İşitebiliriz?

 

 • Tanrı’nın sesini işitmek neden önemlidir?

 

İsa, “Koyunlarım benim sesimi işitir” demişti (Yuhanna 10:17). Tanrı’nın Sözü, eğer Tanrı’yı işitmiyorsak O’na ait olmadığımızı söyler (Yuhanna 8:4-7).

 

Belki Tanrı’nın sesini işitemediğiniz bir noktadasınız. Belki Tanrı’yı net bir biçimde duyamıyorsunuz. “Durmadan dua ediyorum, yine de Tanrı’nın sesini işitemiyorum” ya da “Her yolu denedim ama Tanrı bana yanıt vermiyor” diyor olabilirsiniz.

 

Eğer Tanrı’yı net bir biçimde işitemiyorsanız bunun sebebi kötü ruhlar olabilir. Tanrı’dan olmayan ruhlar kulaklarınızı ve ruhunuzu Tanrı’nın sesini işitemeyeceğiniz şekilde kapatmış olabilir. Bu ruhların hayatınızdaki kaynağını belirlemelisiniz ve İsa Mesih’in adında yaşamınızdan kovmalısınız.

 

 • Engel Türleri

 

 1. İşkence eden ruhlar
 2. Dindar ruhlar
 3. Kararsızlık
 4. Sağır ve dilsiz ruh
 5. İmansızlık ruhu
 6. İtaatsizlik ruhu
 7. İsyan ruhu

 

 • Tanrı’nın Sesini İşitmek için Gerçekleşmesi Gereken 5 Adım

 

 1. Tanrı’nın Sözü’nü Dinlemek
 2. Tanrı’nın Sözü’nü yüreğinize ve aklınıza almak
 3. Sözü aracılığıyla Tanrı’nın yüzünü aramak
 4. Tanrı’nın size konuşması için Tanrı’da beklemek
 5. Tanrı’nın sesine ve yaşamınız için olan isteğine boyun eğmek

 

 • Tanrı’nın Sözü’nü Gece Gündüz Derin Derin Düşünün

 

Derin düşünme aklınızı ve yüreğinizi sürekli olarak Tanrı’da tutmak anlamına gelir. Derin derin düşünme Tanrı’nın düşüncesini bilmenize, özellikle de yaşamınızın her alanı ile ilgili isteğini keşfetmenize yardımcı olur.

 

Tanrı’nın Sesini İşitmek için Dua

Rab İsa, şu anda senin önüne geliyorum. Hayatımı Tanrı yokmuş gibi yaşadığım her an için lütfen beni bağışla. Her tür isyan, falcılık, öfke, bağışlamamazlık, gurur, kıskançlık, nefret, _____________ (aklınıza gelen tüm günahları burada sıralayabilirsiniz) için tövbe ediyorum.

 

Rab İsa, senin yetkin altına giriyorum. Sen benim Başkahinimsin! Ben Tanrı’nın çocuğuyum. İsa Mesih’in değerli kanının altındayım.

 

Beni her tür inançsızlık ve kararsızlıktan temizle. Hayatıma etki eden tüm sağır ve dilsiz ruhlara karşı geliyorum. Her tür kötü ruhu bağlıyorum ve İsa Mesih’in adında hayatımdan kovuyorum.

 

Kutsal Ruh, Tanrı’nın Sözünü alabilmem için bana yardımcı ol. Göksel Baba’nın bana söylediği şeylere kulaklarımı, aklımı ve yüreğimi aç. Göksel Baba’mın buyruklarını yerine getirebilmem için bana İsa Mesih’in düşüncesini ver. Tanrı’nın Kutsal Ruhu, Göksel Baba’mın Sözlerine ve isteğine itaat etmeme yardımcı ol.

 

Rab İsa, kendi isteğimdense Senin isteğini seçiyorum. Senin yolların benim yollarımdan çok daha yücedir! Senin düşüncelerin benim düşüncelerimden çok daha üstündür! Senin önüne alçakgönüllü ve tövbekar bir yürekle yaklaşıyorum ve Sana tam bir yürekle dönüyorum. Bana itaatkar bir yürek ver, Sana karşı daha güçlü bir açlık ver, Senin yollarında yürüme arzusu ve yalnızca seni hoşnut etmek isteyen bir yürek ver. İsa Mesih’in güçlü adında dua ediyorum. Amin ve Amin.

 

Tanrı’nın Sesini İşitme Hakkındaki Ayetler:

Yuhanna 8:47

“Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı’dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.”

 

Yuhanna 10:27

“Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.”

 

Yuhanna 14:26

“Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”

 

Yuhanna 16:13

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.”

 

Romalılar 10:17

“Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.”

 

1 Samuel 3:7-10

Samuel RAB’bi daha tanımıyordu; RAB’bin sözü henüz ona açıklanmamıştı.

RAB yine üçüncü kez Samuel’e seslendi. Samuel kalkıp Eli’ye gitti. “İşte buradayım, beni çağırdın” dedi.

O zaman Eli genç Samuel’e RAB’bin seslendiğini anladı. Bunun üzerine Samuel’e, “Git yat” dedi, “Sana yine seslenirse, ‘Konuş, ya RAB, kulun dinliyor’ dersin.” Samuel gidip yerine yattı.

RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, “Samuel, Samuel!” diye seslendi.

 

Yasa’nın Tekrarı 4:36

O sizi yola getirmek için gökten size sesini duyurdu. Yeryüzünde size büyük ateşini gösterdi. Ateşin içinden size sözlerini duyurdu.

 

Daniel 10:9

“Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım.”

 

İbraniler 4:7

Bu yüzden Tanrı, uzun zaman sonra Davut’un aracılığıyla, “bugün” diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi,

“Bugün O’nun sesini duyarsanız,

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.”

 

Mezmur 32:8-9

“Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.”

 

Mezmur 119:105
“Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.”

 

Yeşaya 30:21

“Sağa ya da sola sapacağınız zaman,

Arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’

Diyen sesini duyacaksınız.”

 

Luka 11:28

İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.

 

1 Korintliler 2:14

“Doğal kişi, Tanrı’nın Ruhu’yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.”

 

İbraniler 2:1

Bu nedenle, akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz.

 

Vahiy 3:22

“Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.”

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın