Tanrı Gücümüzdür

Daha fazla güç için ne sıklıkta dua ediyoruz? Yaşam bazen zor olabilir ve bu fiziksel, duygusal, ruhsal gücümüzü etkiler. Ama size iyi haberim var. Tanrı kendisine ait olan bizlere gücümüz olacağına dair söz verdi. Mısır’dan Çıkış 15: 2’de bize, “Rab gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni. O’dur Tanrım, Övgüler sunacağım O’na. O’dur babamın Tanrısı, Yücelteceğim O’nu.” der. Eyüp 4: 3’te, “Evet, pek çoklarına sen ders verdin, Zayıf elleri güçlendirdin,” der.

Her gün Tanrı’yla yürüyüp O’nu aramaya başladığımızda O’nun varlığı bizi gençleştirir ve fiziksel bedenlerimizin dahi güçlenmesini sağlar. Yeşeya 40:31, “RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.” der.” Bu O’nun bize olan vaadidir. Tanrı’nın huzurunda zaman geçirmemiz çok önemlidir. Hayatımız için O’nun bilgeliğini ve yollarını arayabiliriz. Böylece bu değişim sırasında, bize yürüdüğümüz yolda yeni bir güç sağlayan canlandırıcı nefesini üfleyecektir.

Zor bir dönem geçirdiğimizde, O bizim gücümüz olacaktır. Mezmur 28: 7-8, “RAB benim gücüm, kalkanımdır, O’na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. Yüreğim coşuyor, Ezgilerimle O’na şükrediyorum. RAB halkının gücüdür, Meshettiği kralın zafer kalesidir.” der. Artık devam edemeyeceğimizi hissettiğimiz zaman, Tanrı gerçekten gücümüz olur. Bu zor zamanlardan çıktığımızdaysa O bizi yenileyecektir. 1. Petrus 5:10, “Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.” Mesih’te her zaman umut var. Yaşamın hangi döneminde olursak olalım, gözlerimiz Rabbimiz İsa Mesih’te olmalıdır. O, bizim değişmez Rabbimizdir. O bizim gücümüzdür ve vaatlerini yerine getirendir.