Alçakgönüllülük ve Tövbe

Kutsal Kitap sıklıkla alçakgönüllülükten bahseder. Alçakgönüllülük, kişinin kendi önemine dair mütevazı bir bakış açısı olarak tanımlanabilir. Alçakgönüllülük gururun zıttıdır. Gurur, Tanrı için ciddi bir günahtır. Aslında, Kutsal Kitap, gururla bir sorununuz varsa, Tanrı’nın size karşı olacağını söylüyor. Yakup 4: 6, “Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: ‘Tanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder.’ Hepimizin Tanrı’nın lütfuna ihtiyacı var. Luka 14:11, kendimizi yüceltmeye çalışırsak alçaltılacağımızı; kendimizi alçaltırsak yüceltileceğimizi söyler.

Alçakgönüllülük, başkalarına iyi davranmamıza yardımcı olur. Efesliler 4:2 “Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu sabırlı ol. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.” der. Bu, başarılı arkadaşlıklar için de bir formüldür. Alçakgönüllülük, sabır ve nezaket ekerken, iyi ilişkiler biçebiliriz.

Alçakgönüllülük içinde yürüdüğümüzde, yollarımız Tanrı’yı ​​memnun eder. Mika 6: 8 bize şöyle diyor: “Rab iyi olanı size bildirdi, adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?” Alçakgönüllülük, Tanrı’nın bizim yerimize hareket etmesine izin verir. Bizi kendi yollarına yöneltecek ve zamanı gelince bizi yüceltecektir. Çünkü bize güvenir.

Alçakgönüllü bir yaşam sürmüyorsak, ne yapabiliriz? Anında bunu değiştirebiliriz. Tövbe bunun anahtarıdır. Tövbe, günahlarımızın farkına varmak, bağışlanma dilemek ve aksi istikamete dönme amacımızı gösterir. Tanrı’yı ​​hoşnut eden bir biçimde yaşamadığımızı fark ettiğimizde, cesaretle O’nun lütuf tahtına gidebiliriz. O’na geldiğimizde bizi her zaman kabul edecektir. Rab, önünde tövbe ederken bizi affedecek ve günahlarımızı, doğunun batıdan uzak olduğu kadar uzaklaştıracaktır.

Bu yeni özgürlükle yürümek ve alçakgönüllülük hedefinde yaşamak çok önemlidir. Eğer bunu yaparsak, Tanrı’nın vaatleri bizi yeni bir iyilikle, bilgelik dönemine taşıyacak ve Tanrısal çözüme götürecektir.