Ruhsal Armağanlar ve Hayattaki Amacınız

Tanrı, O’na iman eden herkese Kutsal Ruh’un yönlendirişinde bir amaç verir. Bu amaç kişiye Ruh tarafında bahşedilen armağanlar, yetenekler ve kabiliyetlerle başarıya ulaşır. Kutsal Kitap’ta birçok armağan listelenmiştir. Bu armağanlar Kutsal Ruh tarafından Mesih’in bedenini inşa etmek için dağıtılır. Herkes ruhsal armağanlarıyla Tanrı’ya yücelik vermeli ve O’nun Krallığını inşa etmekte kullanmalıdır. Kimse kendi armağanını bir diğerininkinden daha önemli görmemelidir. Tüm armağanlar, Tanrının arzusuna göre dağıtılır. Aşağıda, önderlerin anlamasına yardımcı olabilmek için çeşitli Kutsal Kitap metinlerinden alınmış armağanların listesi temel tanımlamalarıyla verilmiştir. Bir önder bu listeye bakıp belirli hizmetin başarılabilmesi için hangi armağanlara ihtiyaçları olduğunu belirleyebilir.

Romalılar 12:6-8

 • Peygamberlik: Gelecekte ne olacağını söyleyebilme yeteneği.
 • Hizmet: Başkalarının ihtiyaçlarına göre hizmet etmek.
 • Öğretme: Başkalarının öğrenmesine yardım etmek, başkalarına yol göstermek.
 • Öğüt Verme: Başkasının kalkınmasına yardım etmek.
 • Bağışta Bulunmak: İhtiyaçları karşılamak için kaynaklarını paylaşmak.
 • Yönetmek: Genel bir amaç ve hedef için başkalarına rehberlik etmek onları yönetmek.
 • Merhamet Etmek: Başkalarına kibarlık ve şefkat göstermek.

1 Korintliler 12:8-10

 • Bilgece Konuşma: Kutsal Ruh’un Tanrı’nın Krallığının büyümesi için bir gruba ne söylediği ile ilgili derin bir içsel anlayış.
 • Bilgi: Başkalarının ruhsal yürüyüşünde bilgi sağlamak için Kutsal Ruh’tan gelen bir anlayışa sahip olmak.
 • İman: Tanrı’nın ne yapabileceğine dair derin bir inanç.
 • Hastaları İyileştirme: Başkalarına şifa verme yeteneği.
 • Mucize Yapma Olanağı: Sadece Tanrı’dan gelen yetenek.
 • Peygamberlikte Bulunma: Gelecekte neler olacağını söyleme yeteneği.
 • Ruhları Ayırt Etme: Ayırt etmek güç olduğunda, iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği.
 • Dillerle Konuşma: Göksel bir dilde ya da bilinen farklı bir dilde konuşmak.
 • Dilleri Çevirme: Birisi göksel dillerde konuştuğunda konuşulanı açıklama yeteneği.

1 Korintliler 12:28-30

 • Elçiler: Yeni bir kilise ya da hizmet başlatarak Mesih’i paylaşmakta fırsat görenler.
 • Peygamberler: Gelecekte neler olacağını söyleyen kişiler.
 • Öğretmenler: Başkalarının öğrenmesine yardım eden ya da başkalarına yol gösteren kişiler.
 • Mucize Yapanlar: Mesih’in bedenini bina etmekte çalışan doğaüstü işlerle armağanlandırılmış kişiler.
 • Hastaları İyileştirenler: Başkalarına şife verme yeteneği olanlar.
 • Yardım Edenler: Başkalarına yardım edenler.
 • Yönetme Yeteneği Olanlar: Başkalarını yöneten ve başkalarına yön verenler.
 • Dillerde Konuşanlar: Göksel bir dilde ya da bilinen farklı bir dilde konuşmak.
 • Dilleri Yorumlayanlar: Birisi göksel dillerde konuştuğunda konuşulanı açıklama yeteneğine sahip olanlar.

Efesliler 4:11

 • Elçiler: Yeni bir kilise ya da hizmet başlatarak Mesih’i paylaşmakta fırsat görenler.
 • Peygamberler: Gelecekte neler olacağını söyleyen kişiler.
 • Müjdeciler: Mesih’in Müjdesini vaaz yoluyla öğreterek paylaşan kişiler.
 • Önderler: Diğerlerinin ruhsal ihtiyaçlarına odaklanarak Mesih’in bedenine hizmet edenler.
 • Öğretmenler: Başkalarının öğrenmesine yardım eden, başkalarını disiplin eden kişiler.

1 Petrus 4:9-11

 • Konukseverlik: Başkalarının rahat ve iyi hissetmesini sağlamak.
 • Konuşmak: Başkalarıyla Mesih’in iyi haberini paylaşmak.
 • Hizmet: Başkalarının ihtiyaçlarına hizmet etmek.

Ruhsal Armağanının ne olduğunu bilmeyenler ücretsiz değerlendirmeyi aşağıdaki linkte bulabilirler:
https://www.lifeway.com/lwc/files/lwcf_mycs_030526_spiritual_gifts_survey.pdf

Derin Düşünmek için Sorular:

 1. Ruhsal Armağanınız nedir?
 2. Armağanınızı Tanrı’nın Krallığını inşa etmek için nasıl kullanıyorsunuz?
 3. İşinizi başarmaya yardım etmesi için hangi Ruhsal armağanları takımınıza eklemeniz gerekiyor?
 4. Bu armağanları olan insanları nasıl bulacaksınız?

Dr. Kim Jessie, DMin