Rahatlık ve Kuvvet için

 

Rahatlık ve Kuvvet için

Gerekli Gördüğünüz Her Zaman Bu Sözleri İlan Edin

 

Tanrı bilgisinde ilerliyorum. Tanrı’nın görkemli gücü uyarınca kuvvetle güçlendirildim (Koloseliler 1:10-11)

 

***

 

Karanlığın güçlerinden özgür kılındım ve Tanrı’nın sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktarıldım (Koloseliler 1:13)

 

***

Tanrı’dan doğdum ve içimde dünyayı yenen imana sahibim. İçimdeki dünyadakinden güçlüdür (1 Yuhanna 5:4-5; 1 Yuhanna 4:4)

 

***

Her şeyi beni güçlendiren Mesih aracılığıyla yapacağım (Filipililer 4:13)

 

***

Rab’bin sevinci gücümdür. Rab hayatımın kuvvetidir (Nehemya 8:10; Mezmurlar 27:1)

 

***

Tüm kavrayışı aşan Tanrı esenliği, Mesih İsa aracılığıyla aklımı ve yüreğimi tutar. Ve ben iyi, pak, mükemmel, sevecen, hayranlık uyandıran şeyleri düşünürüm (Filipililer 4:7-8)

 

***

 

Hiçbir bozuk iletişimin yoluma çıkmasına izin vermem ama düzeltmek için yararlı ve işiten kişiye lütuf ulaştıracak şekilde iletişim kurarım (Efesliler 4:29)

 

***

Tanrı Sözü’nün gerçeğini sevgiyle söylerim ve her konuda Rab İsa Mesih’te büyüyorum (Efesliler 4:15)

 

***

Kimse beni O’nun ellerinden kapamaz çünkü ben sonsuz yaşama sahibim (Yuhanna 10:28-29)

 

***

 

Tanrı’nın esenliğinin yüreğimde hükmetmesine izin veriyorum ve herhangi bir konuda kaygı çekmeyi reddediyorum (Koloseliler 3:15)

 

***

 

Tanrı Sözü’nün gözlerimin önünden uzaklaşmasına izin vermeyeceğim çünkü Tanrı’nın Sözü bana yaşamdır ve bedenime sağlık ve şifadır (Süleyman’ın Özdeyişleri 4:21-22)

 

***

Tanrı benim tarafımda. Tanrı şimdi benim içimde, kim bana karşı durabilir? Beni yaşama ve tanrısallığa götüren her şeyi bana sağlamıştır. Böylece O’nun ilahi doğasına ortağım (2 Korintliler 6:16; Yuhanna 10:10; 2 Petrus 1:3-4; Romalılar 8:31)

 

***

Ben bir imanlıyım ve bunun tüm belirtileri benimle birlikte ilerler. İsa Mesih’in adında cinleri kovarım, yeni dillerle konuşurum, ellerimi hastalar üzerine koyarım ve onlar da iyileşir (Markos 16:17-18)

 

***

 

İsa bana adını kullanma yetkisi verdi. Ve yeryüzünde bağladığım her şey gökyüzünde de bağlanmış olur. Yeryüzünde çözmüş olduğum her şey gökyüzünde de çözülmüş olur. Böylece Rab İsa Mesih’in adında bu dünyanın tüm göksel güçlerini, hükümranlıklarını, karanlığın yöneticilerini bağlıyorum. Ve göksel yerlerdeki ruhsal kötülüğü İsa Mesih’in isminde bağlayıp kovuyorum ve bana karşı zararsız ve etkisiz kılıyorum (Matta 16:19; Yuhanna 16:23-24; Efesliler 6:12)

 

***

Ben tüm güçlerin ve göksel yönetimlerin başı olan Tanrı’da tamım. Ben Tanrı’nın benim için belirlemiş olduğu iyi işlerde yürümek üzere Mesih İsa’da yaratıldım ve O’nun ellerinin eseriyim (Koloseliler 2:10; Efesliler 2:10)

 

***

Tanrı evreni biraz önce sizin uyguladığınız gibi ağzından çıkan sözlerle yarattı. Tanrı inancını sözler aracılığıyla ortaya koydu. İnsan Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmıştır bundan dolayı insan imanını sözler aracılığıyla çözer. Günümüzde yeryüzündeki en güçlü şey sözlerimizdir.

 

Bir kez daha vurgulayayım, “İnsan ruhunda doğan, dil aracılığıyla şekillenen ve ağızdan çıkan Tanrı Sözleri, sizin için işleyecek yaratıcı güç haline gelir.

 

Eğer Mesih’in bedeni bu kitapta yer alan ilkeleri ve gerçekleri kavrayabilirse ve eyleme dökebilirse, dünyayı değiştirebilirler.

 

İsa şöyle söylemiştir, “HALKIMA SÖYLEDİKLERİ HER ŞEYİ ALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİM” ama “HALKIM ZATEN SAHİP OLDUKLARI ŞEYLERİ SÖYLEYİP DURUYOR.”

 

Kaynak: Charles Capps

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın