Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma Duası

Sevgili Rab İ sa, benim Rab’bim ve Kurtarıcım olduğunu ilan ediyorum. Rab, tüm işlediğim günahlardan dolayı beni affet. Beni değerli kanınla akla, İ sa. Karanlığın tüm güçleri ile arama İ sa Mesih’in kanını çekiyorum. Karanlığın güçlerinin yetkisinden kurtuldum ve Tanrı’nın sevgili Oğlu’nun yetkisi altına girdim!

Rab İ sa, kendimi Sana tamamen teslim ediyorum. Her tür kötü alışkanlığı___________________________________ (tüm kötü alışkanlıklarınızı sıralayın) Mesih’in çarmıhının dibine getiriyorum. İ sa, kötü alışkanlıklar ile ilgili Tanrısal olmayan her tür kötü ruhtan beni kurtar. Benim ruhum bu kötü ruhlara ait değil ve onlarla aramızda artık hiçbir ilişki yok. Hayatımdaki her tür kötü alışkanlığıİ sa Mesih’in adında bağlıyorum ve İ sa Mesih’in kudretli adında çıkıp gitmelerini emrediyorum.

İ sa’nın adında özgür olduğumu ilan ediyorum. Bugünden itibaren Tanrısal olmayan hiçbir alışkanlık için bir ilgi ya da arzu hissetmeyeceğim. Göksel Baba, beni ayartıya sürükleyebilecek Tanrısal olmayan her tür ilişkiyi benim hayatımdan kesip at. Kutsal Ruh, gözlerimi Rab İ sa Mesih’ten bir an bile ayırmamam için bana yardımcı ol. Rab, bana güç ver ve beni doğaüstü sevincinle doldur. Bugün hayatımda bu zaferi ilan ederken yüreğim Seni övüyor İ sa! İ sa Mesih’in adında. Amin.

 

Ayetler

 • “ Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.” 1 Korintliler 10:13-14

 

 • “ Yasa, Tanrı’nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat, Tanrı’nın lütfuna dayanmak ve İ brahim’in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İ brahim’in soyu yalnız Kutsal Yasa’ya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İ brahim’in imanına sahip olanlardır. “ Seni birçok ulusun babası yaptım” diye yazılmış olduğu gibi İ brahim, iman ettiği Tanrı’nın –ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı’nın– gözünde hepimizin babasıdır.” Romanlılar 4:15-17

 

 • “ Üçüncü gün Celile’nin Kana Köyü’nde bir düğün vardı. İ sa’nın annesi de oradaydı. 2İ sa’yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. 3Şarap tükenince annesi İ sa’ya, “Şarapları kalmadı” İ sa, “ Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi”  dedi. Annesi hizmet edenlere, “ Size ne derse onu yapın”  dedi.Yahudiler’in geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altıtaş küp vardı.” Yuhanna 2:1-6

 

 • “ Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.” Matta 26:41

 

 

 • “ Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İ blis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.” Yakup 4:7

 

 • ““ Bana her şey serbest” diyorsunuz, ama her şey yararlıdeğildir. “ Bana her şey serbest”  diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım.” 1 Korintliler 6:12

 

 

 • “ Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağıolan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.” 1 Petrus 5:10

 

 

 • “ Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. 5Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.” Romalılar 5:3-5

 

 • “ Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.” Titus 2:12

 

 • “ Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. 14Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz.” Filipililer 4:13

 

 • “ Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin.” Matta 6:13