Gerçekten Özgürüm!

 

Rab’bin önünde kendinizi alçaltın,

sizi yüceltecektir.

– Yakup 4:10

 

Özgür müsünüz?

İsa Mesih bizi günahtan, kendimizden ve her tür baskıdan özgür kılmak için çarmıh üzerinde öldü ve üçüncü gün dirildi. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi(Luka 4:18). Ancak pek çoğumuz bu özgürlüğü yaşamıyoruz. Bunun tersine baskı altındayız. Korku, depresyon, inançsızlık ya da kontrol edilemeyen bir günah altında acı çekiyoruz. Bunlar olduğunda kendimizi suçluyoruz ve şöyle diyoruz: “Birazcık zorlasam bu durumun üstesinden gelebilirim.” Ya da bazen teşviğimiz kırılıyor ve şöyle düşünüyoruz: “Buna katlanmayı öğrenmeliyim. Hiçbir zaman üstesinden gelemeyeceğim.” Genellikle asıl sorunu göremiyoruz: ruhsal bir saldırı altında olduğumuzu fark edemiyoruz.Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.(Efesliler 6:12).

 

Kutsal Kitap tüm kötülüğün kaynağı olarak Şeytan’ı gösterir. Kutsal Kitap aynı zamanda ruhsal savaşımız ve zaferimiz için gerekli araçları da net bir biçimde açıklar.

 

Ruhsal Savaş Nedir?

Ruhsal savaş ayağa kalkmaktır. Elçi Pavlus şu sözleri kalem almıştır, Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.(Efesliler 6:13).

Savaş dediğimizde genellikle aklımıza askeri birlikler, sıcak bir çatışma, kaybeden bir düşman ve galip gelen bir fatih gelir. Fiziksel bir savaş söz konusu olduğunda durum buysa, ruhsal savaş durumunda sadece ayağa kalkmamız nasıl yeterli olabiliyor? Ayağa kalkmamız yeterli çünkü savaş tamamlandı! Düşman yenildi! İsa Mesih günah üzerindeki savaşı 2000 yıl önce kazandı!

Hayatımızı İsa Mesih’e tamamen teslim ettiğimizde, İsa Mesih’in günah, ölüm ve Şeytan üzerindeki kesin zaferinde dimdik ayakta durmuş oluyoruz. Bu nedenle İncil, iman edenlerin galiplerden üstün(Romalılar 8:37) olduğunu söyler.

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın