Çocuk İstismarı ile İlgili Tanrı Sözleri

Çocuk İstismarı ile İlgili Tanrı Sözleri

“Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. ‘İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.’ Vaat içeren ilk buyruk budur.

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.” (Efesliler 6:1-4).

 

Çalışma Ayetleri

Matta 18:5-6 – İsa’nın çocuklara karşı tutumu

Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. “Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur.

 

Efesliler 6:4 – Anne-Babalar nasıl davranmalı

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

 

Koloseliler 3:21 – Anne-Babalara yarışan davranışlar

Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.

 

Mezmur 32:3-7 – Sorun ile yüzleşmek

Sustuğum sürece

Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.

Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

“RAB’be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 

Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Engin sular taşsa bile ona erişemez.

Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

 

Yakup 5:13-20 – Kilise ve Yenilenme

İçinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl altı ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti; gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.

Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur.

 

İbraniler 12:15 – Acılıktan nasıl uzak durabiliriz

Dikkat edin, kimse Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.

 

Sizin için Buradayız

Hayatın zorlu yollarından geçerken yalnız değilsiniz! Hizmetimiz sizin için burada! Yardım almak ve diğer insanlara yardım etmek için bize yazabilirsiniz.

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın