Ben Kimim? Sen Kimsin?

Ailemizin dördüncü üyesinin aramızda olmadığını fark ettiğimizde, üçümüz mutfak masasının etrafında oturmuş, ibadet deneyimimizle ilgili gülerek konuşuyor ve düşüncelerimizi paylaşıyorduk. Eve vardığımızda, koridordan sessizce yatak odasına geçtiğinde çabucak üstünü değiştirip çıkacak sandık. Dakikalar geçtikçe, aramıza katılmak üzere mutfağa dönmediğini fark ettik. Bir anlık gecikme olacağını düşünüyorduk. Ama bir saattir yoktu. Bize kızgın mıydı? Bir sorun mu vardı? Neler olduğunu öğrenmek için odasına gittim.

Tanrı Bizi Eşsiz Yarattı
Mezmur 139:13’de Davut şöyle diyor, “İç varlığımı sen yarattın, Annemin rahminde beni sen ördün.” Tanrı içimizi ve dışımızı bilmesine rağmen, O’nun bizi kim olmamız ve ne yapmamız için yarattığını keşfedecek bir yaşam süresine ihtiyacımız var. Ne yazık ki, O’nun bizi yaratışının en üst notasındaki güzelliğini keşfetmek için kendimize zaman ayırmıyoruz. Kim olduğumuzu anlayamadığımızdan, başkalarının kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bizim gibi olmayan insanların bizimle çatıştığını varsayıyoruz. Tıpkı üçümüzün, ailemizin dördüncü üyesinin öfkeli ya da hayatında yanlış giden bir şeyler olduğunu varsaydığımız gibi. Keşfettiğimiz şey, Tanrı’nın onu farklılıklarıyla birlikte yarattığıydı.

Kişilik Değerlendirmeleri Yardımı
Tanrı’nın sizi nelerle birlikte yarattığına dair bir bakış açısı kazanmanın bir yolu da kişilik değerlendirmesi yapmaktır. Bu değerlendirmeler kendimiz için olan temel özellikleri tanımlar ve bazılarıysa varlığımızın hiç bilmediğimiz parçalarını ortaya çıkarabilir. En büyük fayda ise, bizden farklı olan insanlar olduğunun farkına varmamızdır. Onların farklılıkları, Tanrı’nın insanlığı yaratışındaki güzelliğin bir parçasıdır.

Meyers-Briggs ve Keirsey Ölçümü
Meyers-Briggs ve Keirsey ölçümü iki paralel değerlendirmedir. Her ikisi de kişiliklerimizin dört farklı yönünü kategorize etmek için aynı göstergeleri kullanır. Bu dört yön şunlardan oluşur: İçe dönük / Dışa dönük, Duyarlı / Sezgili, Düşünme / Hissetme ve Yargılama / Anlama. İçe dönük / Dışa dönük, insanların nasıl motive olduğunu tanımlar. İçe dönükler yalnız olmakla motive olurlar, ancak dışa dönükler insanlarla birlikte olmak suretiyle motivasyon sağlarlar. Duyarlı / Sezgili, insanların bilgileri nasıl sınıflandırdığını belirler. Sezgili bireyler ilişkileri ve içgüdülerini tercih ederken, duyarlı bireyler gerçekleri ve detayları tercih ederler. Düşünme /Hissetme kategorisi, insanların kararları nasıl verdiğini belirler. Düşünürler, gerçeklere ve mantıksal sonuçlara dair kararlar alırlar; ancak Hissedenlerin kararları duygularına ve diğer insanların tepkilerine dayanır. Yargılama / Anlama, insanların günlük hayatlarını nasıl yaşadıklarına odaklanır. Yargılayıcı insanlar dünyalarının organize ve düzenli olmasını severler. Anlayışlılar esnekliği ve açık uçlu süreçleri tercih ederler.

Farklılık Güzeldir
Genelde insanlar %100 tek bir sınıfta değildir. Bir tarafın daha ağır bastığı iki farklı sınıfın karışımıdır. Tanrı, insanları güzel bir çeşitlilikle yarattı. Ne yazık ki, birilerinin eylemlerini sırf bizden farklı oldukları için kolaylıkla yanlış anlayabiliyoruz. Kızım odasına girdiğimde, yatağında sessizce oturuyordu. Ona iyi olup olmadığını sordum ve sadece dinlenmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Konuştuğumuz gibi, Tanrı’nın onu, ailemizin diğer üyelerine göre nasıl farklı yarattığının güzelliğini keşfettim. Kilisede saatlerce vakit geçirdikten sonra tamamen motive olmuş olan mutfak masasındaki üç dışa dönükten farklı olarak, kızım tüm enerjisini bu kadar çok insanın etrafında olmasıyla harcayan tam bir içe dönüktü. Bize kızmıyordu. Hiçbir şeyden rahatsız da değildi. Sadece geri kalanımıza katılmadan önce kişisel enerjisini doldurmak için zamana ihtiyacı vardı.

Başkalarını bizden farklı oldukları için ne kadar sıklıkla yargılıyoruz? Açık ve dürüst konuşmalar yaparak başkalarıyla vakit geçirmek, bize o kişinin Tanrı tarafından kim olmak üzere yaratıldığını keşfedecek fırsatı verir. Bu konuşmalar, bizim kim olmak için yaratıldığımızı da keşfetmemize yardımcı olurlar.

Düşündüren Sorular:

  1. Yukarıdaki temel bilgilerden kendi kişiliğiniz hakkında hangi ipuçlarını edindiniz?
  2. Kişilik farklılıklarından ötürü hangi çatışmalar ortaya çıkmıştır?
  3. Hayatınızda yer eden önemli kişilerde hangi farklı kişilik tiplerini tanımlayabilirsiniz?
  4. Kişiliğiniz ve başkalarıyla kurduğunuz iletişim ile ilgili Tanrı size ne anlatıyor?

Keirsey Değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi ve ücretsiz kişilik değerlendirmesi için www.Keirsey.com adresine bakabilirsiniz. Değerlendirmeyi takiben temel bilgiler ve ek bilgileri doğrudan web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. David Keirsey tarafından yazılan “Lütfen Beni Anla” adlı kitap, Tanrı’nın sizi kim olmanız için yarattığını anlamak konusunda iyi bir kaynak sağlar.

Dr. Kim Jessie, DMin