Bağlama ve Çözme

İsa Matta 16:19’da şöyle söylemiştir, “Göklerin Egemenliği’nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.”

 

Mezmur 119:89 şöyle der, “Ya RAB, sözün Göklerde sonsuza dek duruyor.” Tanrı’nın sözleri zaten sarsılmaz bir şekilde duruyor.

 

Şimdi her şey size kalmış

 

Siz bu konuda ne diyeceksiniz?

 

Tanrı söylediklerini değiştirmeyecektir. “Antlaşmamı bozmayacak, Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim.” (Mezmurlar 89:34).

 

Yeryüzünde kimin sözlerini oluşturacaksınız?

 

Bağlamanın ve çözmenin gücü yeryüzündedir.

 

Ağzımızdan Çıkan Sözler

Ağzımızdan çıkan sözler ruhunuzu (yüreğinizi) ya başarı için ya da yenilgi için programlayacaktır.

 

Sözcükler bir sandık gibidir. İçerisinde iman veya korku barındırırlar ve kendi niteliklerini ortaya çıkarırlar.

 

“Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.” (Romalılar 10:17) Tanrı’nın sözlerinizi alıntılarsanız, konuşursanız ve söylerseniz, iman daha hızlı gelecektir. Tanrı’nın Sözü’nü başka birisinin söylemesindense sizin kendi sesinizi işiterek söylemenizle Tanrı’nın Sözü’nü ruhunuza daha gönülden alacaksınız.

 

Tanrı’nın Sözü’nün Yetkisinde Yaşayın

 

Kutsal Ruh, Tanrı’nın Sözü’nü yüksek sesle itiraf etmek hakkında bana konuştu: kendinizin Tanrı Sözü’nü yüksek sesle söylediğinizi işitmek.

 

Şöyle dedi: “Bu, Tanrı’nın bilgeliğinin insan psikolojisi makyajıyla bilimsel olarak uygulanmasıdır.”

 

Ve hamdolsun işe yarıyor. Mesih’in bedeni Tanrı Sözü’nün yetkisinde yaşamaya başlamalıdır. Çünkü Tanrı’nın Sözü yaratıcı güce sahiptir. Bu yaratıcı güç yürekte oluşturulur, dilde şekillenir ve ağızdan sözcük biçiminde çıkar.

 

1973 Ağustos’unda Tanrı’nın Sözü bana şu şekilde geldi, “Eğer insan bana inanırsa, uzun dualara gereksinim yoktur. Sadece Tanrı Sözü’nü söylemek arzuladığın şeyi getirecektir. Benim yaratıcı gücüm insana Söz şeklinde verilmiştir. İşimi bir süreliğine durdurdum ve insana KENDİ YARATICI GÜCÜMÜ verdim. Bu güç HALA BENİM SÖZÜMDEDİR.

 

“Etkili olması için insan bu sözleri imanla söylemelidir. İsa yeryüzündeyken bu sözleri söyledi ve o zamanda işe yaradı, o zaman şimdi de işe yarayacak. Ama bu sözler insan tarafından söylenmelidir. İnsan ayağa kalkmalıdır ve Tanrı’nın Sözleri aracılığıyla kötü olan üzerinde denetim kurmalıdır. Benim Sözlerimin konuşulması sayesinde halkımın daha iyi bir yaşama kavuşması en büyük arzumdur. Çünkü Sözüm bir kere söylenmekle gücünü yitirmez. Sözlerim bugün bile “Işık olsun” dediğim an kadar güçlüdür.

 

“Ancak Sözümün etkili olabilmesi için insan bu sözleri yüksek sesle söylemelidir ve yaratıcı güç imanla söylenen bu sözlerden ortaya çıkacaktır.

 

“Sözüm gücünü yitirmedi.

 

“Halkım konuşmaktan yoksun. Dünyayı dinliyorlar ve dünyadakiler gibi konuşuyorlar. İçinde bulundukları şartlara baktıklarından Sözüm görüş alanlarından çıktı. Hatta Şeytan’ın söylediği sözleri konuşuyorlar, bu şekilde inançsızlık ve korku içerisindeki iletişim kurmakla miraslarını yok ediyorlar.

 

Benim hiçbir Sözüm kudretini yitirmiş değil, sadece yüksek sesle ilan edilmediğinde güçsüzdür.

 

“Yüksek sesle söylenen Sözümde güç olduğu gibi Şeytan’ın fısıltılarında da şeytani bir güç var ve bu sözleri söyleyen kişileri etkileyip baskı altında tutuyor.

 

“Sözlerimin sonsuza dek diri olduğunu bilerek kötülüğe boyun eğmeyin ama imanda dönüşüme uğrayın. İnanın, söyleyin ve sahiplenin öyle ki sevinçle dolun ve bende tam olun.”

 

İşte bu gerçekler yaşamımı değiştirdi ve bir daha asla eskisi gibi olmadım.

 

Mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu durumda zaferinizi ilan edin. Zarara uğramanızın kaçınılmaz olduğu durumda bolluk, bereket ilan edin.

 

1974 yılının Haziran ayında Hickory, Kuzey Karolina’da bir iman semineri veriyordum. Markos 11:23 üzerine konuşma yapıyordum. Konuşma yaptığım sırada Rab’bin Sözü geldi ve duyduğum en üstün ifadelerden birini söylemeye başladım. Basit bir sözdü çünkü İsa hiçbir şeyi anlaşılmaz kılmamıştır. Hatta o kadar basit ki kulağa saçma bile geliyor ama pek çok kişinin hayatını değiştirdi.

 

Siz de hayatınıza kabul ettiğinizde sizin de hayatınız değişecek.

 

Bu sözleri bir bağlam üzerinde açıklamaya çalışalım. Markos 11:23 şöyle der, “Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.”

 

Ben bu ayetler üzerinde öğretiş verirken İsa bana şöyle söyledi, “Halkıma SÖYLEDİKLERİ ŞEYLERİ alabileceklerini söyledim ama onlar SAHİP OLDUKLARI ŞEYLERİ SÖYLÜYORLAR.”

 

Bu sözler çok basittir ama anlamı ne kadar üstün ve ulaşılmaz. Şu anda sahip olduğun şeyleri söylemeyi sürdürdüğün sürece zaten sahip olduğun şeye sahip olmaya devam edeceksin. Ve sahip olduğun şeyleri söyle ve sahip olduğun şeyleri söylediğin sürece bu durum söylediğin sözlerden başka bir şey üretmeyecektir.

 

Gördüğünüz gibi sözlerinizle bir kural koyduğunuzda içinde bulunduğunuz durumu ya da konumu sınırlayan bir ruhsal hareket yasası oluşturmuş olduğunuz. Fiziksel gözlerimizle gördüklerimizin ötesini düşünememek oldukça yaygın bir problemdir.

 

Bu ruhsal yasanın doğru şekilde uygulanması en imkânsız durumları bile değiştirecektir. Ancak bu yasaları yanlış bir şekilde uygulamak sizi tutsak kılacak ve durumun daha da kötüleşmesine sebep olacaktır.

 

Her iman ilkesi, Tanrı’nın Sözü’nde ortaya koyulan her ruhsal yasa sizin yararınız içindir. Sizi hayatta zirveye taşımak için tasarlanmışlardır.

Kaynak: Charles Capps

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın