Tanrı’ya Göre Kim Olduğunuzu Bilin

 

  • Kimliğinizi Bilmek Can Alıcı Öneme Sahiptir!

Dünyanın size verdiği kimliğe göre mi yaşıyorsunuz? Yoksa Şeytan’ın kimliğinizle ilgili size söylediği yalanlara mı kandınız? Eğer insanların size yakıştırdığı kimlik Tanrı’nın verdiği kimlik ile uyuşmuyorsa, diğer bir deyişle Tanrı’nın sizinle ilgili Kutsal Kitap’ta açıkladığı kimlik ile uyuşmuyorsa, hayatınızı temellendirdiğiniz gerçekler sahte bir kimlik temeline dayanır.

 

  • Hayatımı Yanlış Bir Kimlik Üzerine Temellendirmişsem bunu Nasıl Bilebilirim?

Güvensiz mi hissediyorsunuz? “Sevgi” ihtiyacınızı eşinizle, çocuklarınızla veya insanlarla mı gidermeye çalışıyorsunuz? İhtiyaç duyduğunuz rahatlık ve güven hissini işinizden, işinizdeki konumunuzdan, maaşınızdan ya da maddi olarak sahip olduklarınızdan mı alıyorsunuz? Tanrı’nın Kutsal Kitap’ında yazmayan bir kimlik sahte bir kimliktir ve dünyasal şeylerle özdeşleşmek anlamına gelir. Tanrı’nın Sözü gerçektir ve sizi İsa Mesih’te o kadar çok seviyor ki, size yetki ve kimlik verdi.

 

Mesih’teki Kimliğimizi Kabul Etme Duası

 

Sevgili Rab İsa,

Beni kurtardığın için teşekkür ederim! Seninle birlikte Göksel Yerlere oturduğum için teşekkür ederim. Beni En Yüce Olan Tanrı’nın çocuğu yaptığın için teşekkür ederim. Unutulmadım, terk edilmedim, ama beni annemin rahminde şekillendirip seven Göksel Babam tarafından derin bir sevgi ile sevildim. Zamanın başlangıcından once Mesih’te evlatlığa kabul edildim ve işte şimdi bu kimliğime sahip çıkıyorum.

Şeytan kimliğimle ilgili bana yalan söylemesine izin verdiğim için özür dilerim. Dünyanın bana yakıştırdığı kimliğe inanmıyorum. Senin bana verdiğin kimliğe inanıyorum. Ben En Yüce Tanrı’nın Kızıyım/Oğluyum! Şeytan’ın kulağıma fısıldayacağı tüm yalanları reddediyorum ve bugün Mesih’te Tanrı’nın çocuğu kimliğimi alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Teşekkürler Rab İsa. Hayatımı alçakgönüllü bir şekilde sevgi, merhamet ve lütufla Senin için yaşamak istiyorum.

İsa Mesih’in kudretli adıyla. Amin.

 

Mesih’in Kimliği ile ilgili Ayetler

 

Yuhanna 1:12

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. —

 

Efesliler 1:5

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.—

 

Romalılar 15:7

Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı’nın yüceliği için birbirinizi kabul edin.

 

Koloseliler 2:9-10

Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı’nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.

 

Romalılar 6:6

Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.—

 

Yaratılış 1:27

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı.

 

Yeremya 1:5

“Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım,

Uluslara peygamber atadım.”

 

1 Petrus 2:9

Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

 

Galatyalılar 3:27-28

Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.

 

1 Korintliler 6:19-20

Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.

 

1 Yuhanna 3:1-2

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

 

Koloseliler 3:1-3

Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. 3 Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır.

 

Koloseliler 1:13-14

“O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.”

 

Koloseliler 1:22-23

“Şimdiyse Mesih sizi Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı. Yeter ki, duyduğunuz Müjde’nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde’nin hizmetkârı oldum.”

 

Galatyalılar 4:7

Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

Efesliler 2:13

Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa’da Mesih’in kanı sayesinde yakın kılındınız.

 

 

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın