Tanrı’nın Yaratıcı Gücü

Büyük İtiraf

Hıristiyanlık Büyük Buyruk olarak özetlenir ama hayatta yenilgiye uğramış pek çok kişi yanlış şeylere inanıp yanlış şeyleri konuştuklarından dolayı yenilmişlerdir. Şeytan’ın sözlerini ve kendilerini tutsaklık bağları altında tutan sözler söylemişlerdir. Süleyman’ın Özdeyişleri 6:2 şöyle söyler, “Düştünse tuzağa kendi sözlerinle, Ağzının sözleriyle yakalandınsa…”

 

İmanla dolu sözler sizi zirveye taşıyacaktır

Korku dolu sözler sizi yenilgiye uğratacaktır

Evrendeki en güçlü şey sözcüklerdir.

 

İnsan bir ruhtur, Tanrı ile iman düzeyinde faaliyet gösterme yetisine sahiptir. Markos 9:23’te şu sözleri okuyoruz, “İsa ona, “Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!” dedi.” Matta 17:20-21 şöyle söyler, “İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.” Markos 11:23’te şöyle yazılıdır, “Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.”

 

Ruhsal Yasa

Bu bir teori değildir. Bu gerçektir. Bu ruhsal yasadır. Doğru bir şekilde uygulandığında her zaman işe yarar. Bu RUHSAL BİR YASADIR. Tanrı önceden söylemeden hiçbir şey yapmaz. Tanrı iman Tanrısıdır. Tanrı imanı üzerimizde çözmüştür. İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı’ya iman edin (Markos 11:22). Yukarıdaki ayet kelimesi kelimesine şöyle tercüme edilebilir: “Tanrı gibi bir imana sahip olun ya da Tanrı’nın imamına sahip olun.”

 

Efesliler, bir çocuk babasını nasıl taklit ederse bizim de Tanrı’yı taklit etmemizi söylemektedir.

Tanrı’yı taklit etmek için O’nun gibi konuşmalısınız, O’nun gibi hareket etmelisiniz.

 

Tanrı bizden yapamayacağınız bir şey istemez.

 

İsa yeryüzünde bulunduğu sırada Markos 11:23 ve Matta 17:20’nin iman ilkelerine göre hareket etti. Rüzgara ve denize buyruk verdi. Cinlere buyruk verdi. İncir ağacına buyruk verdi. Hatta ölmüş bir adama bile buyruk verdi.

 

Rüzgar, deniz, ağaç, cinler ve hatta ölü adam bile İsa’nın sözlerine itaat etti.

 

İsa, Tanrı’nın bulunduğu iman düzeyinde faaliyet gösterdi.

Tanrı iman Tanrısıdır. Tanrı imanını Sözler aracılığıyla çözmüştür.

 

İsa, Babasını taklit ediyordu ve Babasının elde ettiği sonuçları elde ediyordu.

 

Yuhanna 14:12’de İsa şöyle söylemiştir, “Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba’ya gidiyorum.”

Bu iman ilkeleri ruhsal yasalara dayanmaktadır.

 

Bu yasaları kim uygularsa işe yarayacaktır.

 

Ağzınızdan çıkan sözlerle bu yasaları harekete geçirmiş olursunuz.

 

Söylemiş olduğunuz olumsuz şeylerin gerçekten başınıza gelmesini istiyor musunuz? Bu sözlere inanıyor musunuz?

 

İsa kendisi size gelip, “Bugünden itibaren söyleyeceğin sözler gerçekleşecek, tam da söylediğin gibi olacak” dese, bu durum kullandığınız kelimeleri değiştirmenize sebep olur mu?

Bence olur.

Kaynak: Charles Capps

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın