Tanrı’nın suçluluk konusundaki yanıtı

 

Tanrı bizi İsa Mesih’e çekmek için hayatımızda gerçekleşen her şey aracılığıyla çalışır, buna suçluluk da dâhildir (Yuhanna 6:44-45, 14:6; Romalılar 8:28-29). Ne işlemiş olursanız olun, Tanrı sizi oradan kendi evine götürecek güçtedir – bunu Oğlu İsa Mesih aracılığıyla gerçekleştirir.

 

İsa tamamen günahsız bir yaşam sürdü, buna karşın çarmıh üzerinde ölmeye ve bizim hak ettiğimiz cezayı üzerine almaya razı oldu. İsa’nın çarmıh üzerindeki ölümü ve zaferli dirilişi, bağışlanma dâhil Tanrı’nın tüm bereketlerini sizin için güvence altına almaktadır. Tüm yapmanız gereken tövbe edip yaşamınızı İsa’ya çevirmektir (Elçilerin İşleri 3:19).

 

Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın Ruh’undan “yeniden doğmak” olarak tarif ettiği şey işte budur (Yuhanna 3:3, 5). Yeniden doğuş deneyimine günahlarımızı itiraf edip hayatlarımızı Kurtarıcı ve Rab olarak İsa Mesih’e teslim ettiğimizde ve bizi tüm günahtan bağışlayıp temizleyeceğine imanla güvendiğimizde kavuşuruz (Romalılar 3:23, 10:13; 1 Yuhanna 1:8-9; Yuhanna 1:12).

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın