Tanrı’nın Sözü İlaçtır

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 4:20-22 şöyle söyler, “Oğlum, sözlerime dikkat et, Dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar, Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, Bedeni için şifadır bunlar.”

 

Tanrı’nın Sözü insana her açıdan hizmet eder. Tanrı’nın Sözü (İsa) bizim bilgeliğimizdir, doğruluğumuzdur, kutsanmamızdır ve kurtuluşumuzdur.

 

Pek çok insan sözleriyle hayatlarını bağlamıştır. Ama Tanrı’nın Sözü’nü yürekten söylemeye başladığınızda, bu sözler özgürlük üretecektir. Tanrı Sözü’nün vaat ettiği sağlığı ve şifayı üreteceklerdir.

 

Pek çok insanın sözleri Tanrı Sözü’ne karşıdır. Şeytanın kullandığı sözleri konuşurlar. Şeytan’ın onlar hakkında söylediklerini alıp kullanırlar. Bundan dolayı, şu anda yeryüzünde iblisin söylediği sözleri kurmuşlardır.

 

Eğer Tanrı’nın söylediği sözleri oluşturmaya başlarsak ve yeryüzünde Tanrı’nın Sözü’nü kurarsak, yeni bir iman düzeyine erişeceğiz.

 

Ağzımızdan çıkan sözlerle Tanrı’nın etkinliğini çözdüğümüz yaşam düzeyinde yürüyeceğiz. Ağzımızdan çıkan sözlerle içimizden Tanrı’nın etkinliğini çözebiliriz ve Tanrı’nın Sözü’nün ve Tanrı’nın gücünün bizim içim çalışmasını sağlayabiliriz.

 

Tanrı’nın ilacını her gün zamanında almayı öğrenelim

 

Tanrı’nın Reçetesi

*hiçbir yan etkisi yoktur

 

Kaygıyı ve Korkuyu Mağlup Etmek için Günde Üç Kez Alınacak

 

Ben Mesih’in bedeniyim ve Şeytan’ın benim üzerimde hiçbir yetkisi yok. Çünkü kötülüğü iyilikle yenerim (1 Korintliler 12:27; Romalılar 12:21)

 

***

 

Ben Tanrı’ya aitim ve Şeytan’ı yendim. İçimdeki dünyadan daha güçlüdür (1 Yuhanna 4:4).

 

***

 

Kötülükten korkmam çünkü Sen benimlesin Rab, Senin Sözün ve Senin Ruhun beni teselli eder (Mezmur 23:4)

 

***

 

Ben baskıdan çok uzağım ve korku bana yaklaşamaz (Yeşaya 54:14)

 

***

 

Bana karşı yapılan hiçbir silah bana işlemeyecek çünkü benim doğruluğum Rab’den kaynaklanıyor. Ama elimi attığım her şey büyük bir bollukla bereketlenecek çünkü ben akarsular kenarına dikili bir ağacım (Yeşaya 54:17; Mezmur 1:3)

 

***

 

Bu dünyanın kötülüğünden kurtuldum çünkü bu Tanrı’nın isteğidir (Galatyalılar 1:4)

 

***

 

Hiçbir şer, kötülük bana yaklaşmayacak, hiçbir bela kapıma uğramayacak. Çünkü Rab meleklerine, nereye gidersem gideyim beni korusunlar diye buyruk verdi ve benim yolum yaşamdır, benim için ölüm yok (Mezmur 91:10-11; Süleyman’ın Özdeyişleri 12:28)

 

***

 

Ben Tanrı Sözü’nün uygulayıcısıyım ve tüm eylemlerimde bereketlendim. Yaptığım her şeyle mutluyum çünkü Tanrı’nın Sözü’nün uygulayıcısıyım (Yakup 1:22)

 

***

 

İman kalkanını elime alıyorum ve kötü olanın bana attığı her ateşli oku söndürüyorum (Efesliler 6:16)

 

***

 

İsa Mesih beni yasanın lanetinden kurtardı. Buna dayanarak bedenimde hiçbir hastalığın ve mikrobun oluşmasına izin vermiyorum. Bu bedene yaklaşan her mikrop ve her virüs İsa Mesih’in adında yok olur. Bedenimin tüm organları ve her bir hücresi Tanrı’nın yaratırken tasarladığı mükemmellikte işlev görmektedir ve İsa Mesih’in adında bu bedende hiçbir tür işlevsizliğe izin vermiyorum (Galatyalılar 3:13; Romalılar 8:11; Yaratılış 1:31; Matta 16:19).

 

***

 

Ben galiplerden üstünüm; Kuzu’nun kanıyla ve tanıklık sözümle galip geldim (Vahiy 12:11).

 

***

 

Tanrı’ya boyun eğiyorum ve Şeytan benden kaçar çünkü İsa Mesih’in adında ona karşı dururum (Yakup 4:7)

 

***

 

Tanrı’nın Sözü sonsuza dek göklerde durur. Böylece Tanrı’nın Sözü’nün bu yeryüzünde kuruyorum (Mezmur 119:89)

 

***

 

Çocuklarımın esenliği büyüktür çünkü onlara eğitim veren Rab’dir (Yeşaya 54:13)

 

Kaynak: Charles Capps

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın