Tanrı’nın Hayatınız için Vaatlerini İlan Edin!

Tanrı’nın vaatlerinin sizin için geçerliği olmadığı düşüncesini mi taşıyorsunuz? Tanrı’nın sizin için vaatlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde, Göksel Babamızın zamanın öncesinden beri bizim için hazırladığı HER ruhsal armağana ve vaade erişimimiz var. Bugün Tanrı’nın doğaüstü vaatleri ile yürümeye başlayabilirsiniz!

 

  1. Bunun yolu nedir?

 

İlk adım, İsa Mesih’in kanının yetkisi altında olduğunuzu yüreğinizde kabul etmek ve buna iman etmektir. İsa geçmişinizin zincirlerini kırdı ve O’nun aracılığıyla Kutsal Ruh’ta bulunan her bir iyi ve mükemmel armağana erişmenizin yolunu açtı. Buna iman ediyor musunuz?

 

Şu sözleri yüksek sesle ilan edin:

 

“Rab İsa, çarmıh üzerinde sunduğun kurban aracılığıyla Göksel Baba’nın bana vaat ettiği her doğaüstü vaade erişebilirim, bunun için sana teşekkür ederim!”

 

  1. Okuyun ve İlan Edin

 

Sonraki adım ise, Tanrı’nın size vaat ettiği sözleri ilan etmektir. Kutsal Kitap Tanrı’nın vaatleri ile doludur. Tanrı’nın yaratılışın başlangıcından beri çocukları için verdiği yüzlerce vaat Kutsal Kitap’ta yer almaktadır. Tanrısal şifaya, bol yaşama, sonsuz sevince, doğaüstü huzura ve daha pek çoğuna artık erişebilirsiniz! Aşağıdaki ayetleri yüksek sesle okuyun, böylece bu sözleri işitmiş de olacaksınız (çünkü iman işitmekle, Tanrı’nın Sözü’nü işitmekle olur) ve burada yazan sözlerin hem sizin için hem de aileniz için gerçek olduğuna inanacaksınız!

 

Tanrı’nın hayatınızda nasıl çalışmaya başladığını ve her bir laneti berekete çevirdiğini izleyip görün. Tanrı’nın vaatlerinde yaşamak Tanrısal bir yaşam sürmenin bir parçasıdır.

 

 

Tanrı’nın Vaatleri ile ilgilil Ayetler

 

Mezmur 50:15

Sıkıntılı gününde seslen bana,

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

 

Yeşaya 58:6

Benim istediğim oruç,

Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,

Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,

Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

 

Yeşaya 61:1-3

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.

Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,

RAB’bin lütuf yılını,

Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek,

Yas tutanların hepsini avutmak,

Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak

–Kül yerine çelenk,

Yas yerine sevinç yağı,

Çaresizlik ruhu yerine

Onlara övgü giysisini vermek– için

RAB beni gönderdi.

Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için,

Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin.

 

Yuhanna 8:36

Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.

 

Romalılar 8:1

Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

 

1 Korintliler 10:13

Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.

 

2 Korintliler 5:17

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

 

Galatyalılar 5:16

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

 

Mezmur 34:7

RAB’bin meleği O’ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

 

Mezmur 91:14

“Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım” diyor RAB,

“Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

 

Matta 17:18-21

İsa cini azarlayınca, cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti.

Sonra öğrenciler tek başlarına İsa’ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular.

İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.”

 

Luka 4:16-19

İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir.

Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti.

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için,

Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak

Ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için

Beni gönderdi.”

 

Yakup 4:7

Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.

 

Vahiy 12:10-11

Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum:

“Tanrımız’ın kurtarışı, gücü, egemenliği

Ve Mesihi’nin yetkisi şimdi gerçekleşti.

Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı,

Onları Tanrımız’ın önünde gece gündüz suçlayan

Aşağı atıldı.

Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle

Onu yendiler.

Ölümü göze alacak kadar

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden.

 

Mezmur 9:9-10

RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

 

Mezmur 34:17

Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

 

Mezmur 107:13-16

O zaman sıkıntı içinde RAB’be yakardılar,

RAB kurtardı onları dertlerinden;

Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan,

Kopardı zincirlerini.

Şükretsinler RAB’be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

16 Çünkü *tunç kapıları kırdı,

Demir kapı kollarını parçaladı O.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25

Kaygılı yürek insanı çökertir,

Ama güzel söz sevindirir.

 

Yeşaya 41:10

Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.

 

Yeşaya 54:10

Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da

Sadakatim senin üzerinden kalkmaz,

Esenlik antlaşmam sarsılmaz”

Diyor sana merhamet eden RAB.

 

Ağıtlar 3:22-23

RAB’bin sevgisi hiç tükenmez,

Merhameti asla son bulmaz;

Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.

 

Mısır’dan Çıkış 20:12

“Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

 

Mezmur 103:17-18

Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6

Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir,

Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:24

Doğru kişinin babası coştukça coşar,

Bilgece davranan oğulun babası sevinir.

 

Yeşaya 44:3

‘Susamış toprağı sulayacak,

Kurumuş toprakta dereler akıtacağım.

Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek,

Soyunu kutsayacağım.

 

Yeşaya 49:25

Ama RAB diyor ki,

“Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak,

Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak.

Seninle çekişenle ben çekişeceğim,

Senin çocuklarını ben kurtaracağım.

 

Malaki 4:6

O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.”

 

Mısır’dan Çıkış 14:14

RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.”

 

Yasa’nın Tekrarı 31:8

RAB’bin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma.”

 

Mezmur 18:3

Övgüye değer RAB’be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

Mezmur 23:4

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

 

Mezmur 27:1

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

 

Yeşaya 41:13

Çünkü sağ elinden tutan,

‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Tanrın RAB benim.

 

Yeşaya 43:2

Suların içinden geçerken seninle olacağım,

Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.

Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,

Alevler seni yakmayacak.

 

Yuhanna 14:27

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 1:23

Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar,

Sözlerimi anlamanıza yardım ederim.

 

Luka 11:13

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?”

 

Yuhanna 14:13

Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

 

Elçilerin İşleri 1:8

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 10:4

Tembel eller insanı yoksullaştırır,

Çalışkan el zengin eder.

 

Elçilerin İşleri 2:16-18

Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır:

‘Son günlerde, diyor Tanrı,

Bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim.

Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.

Gençleriniz görümler,

Yaşlılarınız düşler görecek.

O günler kadın erkek

Kullarımın üzerine Ruhum’u dökeceğim,

Onlar da peygamberlik edecekler.

 

Elçilerin İşleri 2:38-39

Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab’bin çağıracağı herkes için geçerlidir.”

 

Efesliler 3:16-19

Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

Yasa’nın Tekrarı 28:12

RAB ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz; siz ödünç almayacaksınız.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 13:11

Havadan kazanılan para yok olur,

Azar azar biriktirenin serveti çok olur.

 

Malaki 3:10

Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.

 

Matta 6:33

Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

 

Filipililer 4:19

anrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

 

2 Tarihler 7:14

adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

 

Mezmur 85:2

Halkının suçlarını bağışladın,

Bütün günahlarını yok saydın.

 

Mezmur 86:5

Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

 

Markos 11:25-26

Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.”

 

Efesliler 4:32

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

1 Yuhanna 1:9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

 

Yaratılış 28:15

Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.”

 

Yeşu 1:9

Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.”

 

Mezmur 25:12

Kim RAB’den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

 

Mezmur 32:8

Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6

RAB’be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RAB’bi an,

O senin yolunu düze çıkarır.

 

Yeşaya 58:10

Açlar uğruna kendinizi feda eder,

Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,

Işığınız karanlıkta parlayacak,

Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

 

Yeşaya 65:24

Onlar bana yakarmadan yanıt verecek,

Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

 

Yeremya 33:3

‘Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.’

 

Yuhanna 16:13

Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.

 

Yakup 1:5

İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.

 

Mısır’dan Çıkış 15:26

“Ben, Tanrınız RAB’bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar’a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim” dedi, “Çünkü size şifa veren RAB benim.”

 

Mezmur 103:2-5

RAB’be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:7-8

Kendini bilge biri olarak görme,

RAB’den kork, kötülükten uzak dur.

Böylece bedenin sağlık

Ve ferahlık bulur.

 

Yeşaya 40:31

RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Yeşaya 53:5

Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

 

Yeremya 17:14

Şifa ver bana, ya RAB,

O zaman iyi olurum;

Kurtar beni, kurtuluş bulurum,

Çünkü övgüm sensin.

 

Yeremya 30:17

Ama ben seni sağlığına kavuşturacak,

Yaralarını iyileştireceğim’ diyor RAB,

‘Çünkü Siyon itilmiş,

Onu arayan soran yok diyorlar.’

 

Malaki 4:2

Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

 

Yakup 5:14-15

İçinizden biri hasta mı, kilisenin *ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 15 İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır.

 

Yaratılış 2:18
Sonra, “Adem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.”

 

Mezmur 37:4

RAB’den zevk al,

O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.

 

Mezmur 68:6

Tanrı kimsesizlere ev verir,

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 18:22

İyi bir eş bulan iyilik bulur

Ve RAB’bin lütfuna erer.

 

Yeşaya 54:5

Çünkü kocan, seni yaratandır.

O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir,

İsrail’in Kutsalı’dır seni kurtaran.

O’na bütün dünyanın Tanrısı denir.”

 

Yeremya 29:11

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

 

1 Yuhanna 5:14

Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

 

Yeşaya 44:22

İsyanlarınızı bulut gibi,

Günahlarınızı sis gibi sildim.

Bana dönün, çünkü sizi kurtardım.”

 

Yeremya 15:21

“Seni kötünün elinden kurtaracak,

Acımasızın avucundan kurtaracağım.”

 

Yuhanna 3:16

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

 

Yuhanna 3:36

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

 

Romalılar 6:23

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

 

Romalılar 8:38-39

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

Romalılar 10:9-10

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.

 

Efesliler 1:6-8

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

 

İbraniler 13:5

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi:

“Seni asla terk etmeyeceğim,

Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”

 

Vahiy 3:5

Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.

 

Vahiy 3:20

İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.

 

Mezmur 27:14

Umudunu RAB’be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB’be bağla!

 

Yeşaya 40:29

Yorulanı güçlendirir,

Takati olmayanın kudretini artırır.

 

Yeşaya 54:17

Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak,

Mahkemede seni suçlayan her dili

Suçlu çıkaracaksın.

RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur:

Onların gönenci bendendir” diyor RAB.

 

Hezekiel 36:26

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

 

2 Korintliler 4:17

Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.

 

Galatyalılar 6:9

İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.

 

Filipililer 1:6

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var.

 

Filipililer 4:13

Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var.