Tanrı’nın Görkemi

 

Tanrı’nın Görkemi Nedir?

  • Tanrı’nın görkemi Tanrı’nın kuşatan, parlak ve karşı konulamaz Varlığıdır.

 

Tanrı’nın görkemi içerisinde olmak Tanrı’nın varlığında olmaktır. O’nun varlığı Ruhsal düzeyde görülebilir, hissedilebilir ve anlaşılabilir. Ruhumuz Tanrı’nın görkemine ve varlığına karşı büyük bir özlem duyar. Hayatımızın her bir günü Her Şeye Gücü Yeten Yüce Tanrı’nın karşı konulmaz görkemi içerisinde yürümemiz mümkündür.

 

Tanrı’nın görkemi ile ilgili örneklere tüm Kutsal Kitap boyunca rastlamaktayız. Tanrı’nın görkemi Eski Antlaşma’da bir bulut ve parlak bir ışık olarak tasvir edilmiştir.

 

Mısır’dan Çıkış 24:15-18 Musa dağa çıkınca, bulut dağı kapladı. RAB’bin görkemi Sina Dağı’nın üzerine indi. Bulut dağı altı gün örttü. Yedinci gün RAB bulutun içinden Musa’ya seslendi. RAB’bin görkemi İsrailliler’e dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içinden dağa çıktı. Kırk gün kırk gece dağda kaldı.

 

Mısır’dan Çıkış 40:35-38 Musa Buluşma Çadırı’na giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RAB’bin görkemi konutu doldurmuştu. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün RAB’bin bulutu, gece de ateş İsrailliler’e yol gösterdi.

 

1 Krallar 8:9-11 Sandığın içinde Musa’nın Horev Dağı’nda koyduğu iki taş levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır’dan çıkışlarında RAB’bin İsrailliler’le yaptığı antlaşmanın taş levhalarıydı. Kâhinler Kutsal Yer’den çıkınca, RAB’bin Tapınağı’nı bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kâhinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü RAB’bin görkemi tapınağı doldurmuştu.

 

Yuhanna 17:20-22 “Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

 

Görkem ile ilgili Günlük Derin Düşünme Ayetleri

 

““Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor,

RAB’bin yüceliği üzerine doğuyor.

Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

Uluslar senin Işığına,

Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.”

Yeşaya 60:1-3

 

RAB’bin sesi sulara hükmediyor,

Yüce Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

Mezmur 29:3

 

Tanrı’yı gizli tuttuğu şeyler için,

Krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz.

Süleyman’ın Özdeyişleri 25:2

 

Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,

Sevincini haykıracak.

Lübnan’ın yüceliği,

Karmel ve Şaron’un görkemi ona verilecek.

İnsanlar RAB’bin yüceliğini,

Tanrımız’ın görkemini görecek.

Yeşaya 35:2

 

İsrail Tanrısı’nın görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu.

Hezekiel 43:2

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın