Üçlü Birlik

 

Gerçek Tanrı üçlükte Bir olan Tanr’dır. Kendisi Baba Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. Tanrı başlangıç ve sondur.

 

Henüz dünya yaratılmadan önce Tanrı vardı ve Tanrı daima var olacaktır. O kendisi için BEN BEN’İM diyendir; Alfa ve Omega’dır. O sevecen Yaratıcı Baba’mızdır. Bizi kendi benzerliğinde yaratmıştır. İlk yaratılan insan olan Adem ve Havva’dan beri Babamız Tanrı ile ilişki kurmak üzere tasarlandık. Hiçbir zaman Tanrı’nın bereketinden ve sevgisinin uzak kalmak için yaratılmadık. İşte bu nedenle Tanrı Kendi Oğlu İsa Mesih’i gönderdi.

 

İsa Mesih Tanrı’nın diri Sözü’dür. Yüceliğini bir kenara koyup aramızda yaşamak üzere beden alarak doğdu ve Tanrı’nın Egemenliği’nin yollarını öğretip gösterdi.

 

İsa’dan önce insanlar dini yasalara ve kurallara göre yaşıyorlardı ama insan bu yasaları sürekli olarak çiğnedi. Tanrı ise sürekli merhamet gösterdi. En nihayetinde, ödememiz mümkün olmayan günah borcumuza karşılık olarak Kendi Oğlunu kutsal bir kurban sunusu olarak gönderdi. Günahın bedeli ölümdür çünkü günah bizi doğruluk yolundan uzaklaştırır ve bizi ruhsal ve (nihai) fiziksel ölüm yoluna sevk eder. Tanrı ise sonsuz yaşama sahip olmamızı arzu eder ve İsa Mesih’in kurbanından dolayı yalnızca O’nun aracılığıyla sonsuz yaşama sahibiz. İsa Mesih’i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak çağırdığımızda, kurtuluruz.

 

Kutsal Ruh (Gerçeğin Ruhu) Tanrı’nın Ruhudur. Adında da ifade edildiği gibi kutsaldır: Kutsal Ruh ebediyetten beri Tanrı ile birliktedir. Dünyanın başlangıcında yer boş ve şekilsizken Kutsal Ruh suların üzerinde dalgalanıyordu. Kutsal Ruh, Tanrı’nın görkemini ve gücünü taşır ve İsa göğe alındıktan sonra Kutsal Ruh bize bir armağan olarak verilmiştir. Tanrı’nın Ruhu, bizi savunan, teselli eden, dostumuz ve yardımcımızdır. O Tanrı’nın Sözü’nü ve Tanrı’nın yollarını ve gerçeğini kulaklarımıza fısıldayan iç sesimizdir. Gerçeği bilmeye ihtiyacımız olan her anda O’nu aramalıyız. Kutsal Ruh bize her zaman konuşur ama O’nu daha iyi işitebilmek için her gün Tanrı’nın varlığına girmeliyiz ve kutsal olmalıyız.

 

Tanrı’yı Daha Yakından Tanımak için Dua

 

Sevgili Göksel Baba,

Senin Üçlükte Bir olduğuna inanıyorum. Oğlun İsa Mesih’in çarmıh üzerinde benim için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine inanıyorum. İsa Mesih’i Rab’bim ve Kurtarıcım olarak hayatıma davet ettiğimde Kutsal Ruh’un bana verildiğine ve Senin adın uğruna beni doğruluk yollarında yürüttüğüne inanıyorum. Bana yardım et, Sana güveneyim ve Seni her gün giderek daha fazla tanıyayım. Seni Göksel Babam, Rab’bim, Kurtarıcım ve Gerçeğin Ruhu olarak aramayı sürdürdüğüm sürece imanımın ve Sendeki ilişkimin giderek daha fazla büyümesine izin ver.

 

 

Kutsal Kitap’ta Üçlü Birliğin Üç (3) Kişisi

 

  • Baba Tanrı:

Yaratılış 1:26

Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”

 

Yuhanna 1:1

“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.”

 

Koloseliler 1:15-17

“Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.”

 

  • Oğul Tanrı:

Yuhanna 10:30

“Ben ve Baba biriz.”

 

Matta 1:23

“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.

 

Luka 1:35

“Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.”

 

Matta 3:17

“Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.”

 

Yeşaya 9:6

“Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

Yönetim onun omuzlarında olacak.

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”

 

Yuhanna 3:16-17

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.”

 

1 Yuhanna 5:1-5

“İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur. Baba’yı seven O’ndan doğmuş olanı da sever. Tanrı’yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı’nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O’nun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?”

 

  • Kutsal Ruh Tanrı:

Yaratılış 1:2

“Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.”

 

Matta 3:16

“İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.”

 

Yuhanna 14:16-17

“Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.”

 

Yuhanna 14:26

“Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”

 

  • Üçlü Birliğin Üç Şahsiyeti Kutsal Kitap’ta Beraber Yer Alır :

1 Petrus 1:2

“İsa Mesih’in sözünü dinlemeniz ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı’nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.”

 

2 Korintliler 1:21-22

“Bizi sizinle birlikte Mesih’te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı’dır. 22 O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh’u yerleştirdi.”

 

2 Korintliler 13:14

“Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.”

 

1 Korintliler 8:5-6

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da –nitekim pek çok “ilah”, pek çok “rab” vardır– bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.”

 

Yuhanna 1:14

“Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.”


1 Yuhanna 5:7-8

“Hasta şöyle yanıt verdi: “Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.”

İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.”

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın