Suçluluktan Özgür Olmak

 

İşlediği Tüm Eylemlerden Suçlu Bulunmuştur

Bu sözleri okurken bile suçluluğunuzun kaynağı hakkında bir farkındalık yaşıyor olabilirsiniz. Belki bir kişinin kalbini kırdınız ya da Tanrı’nın yapmanızı istemediği bir şey yaptınız.

 

Suçluluk, Tanrı’nın yasasını açıkça ihlal edecek şekilde söylediğimiz ya da yaptığımız şeylerle ortaya çıkabilir. Kutsal Kitap’tan tek bir ayet bile bilmiyor olabiliriz ama Tanrı bize yüreklerimize yazdığı bir yasa vermiştir ve günah işlediğimizde, bu şekilde farkında olmamıza yardımcı olur (bkz. Romalılar 2:15).

 

Gerçek suçluluk, tövbe edip günahlarımızdan dönmemiz için Tanrı’nın bizi uyarma şeklidir, öyle ki, bizi bağışlayabilsin, temizleyebilsin ve tamamen suçsuz bir hale getirebilsin. Bu konudaki gerçeği Kutsal Kitap bize şu ayetlerle söylemiştir: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23). Bir diğer ayet ise şunları söyler: “Oysa İsa Mesih’e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye, Kutsal Yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor.” (Galatyalılar 3:22).

 

Suçluluk hayatın bir gerçeğidir çünkü günah hayatın bir gerçeğidir. Ve günahımızın sonucu ölümdür (bkz. Romalılar 6:23). Ancak Tanrı bizi günahın ölümcül sonuçları ve duygusal yükleri altında “kapana kısılmış” bir halde bırakmaz. Günahımızdan ve suçluluğumuzdan özgür olmamız için bir çıkış yolu sağlamıştır.

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın