Şifa ve Arınma Duası

Sevgili Rab İ sa, Senin Lütuf tahtının önüne cesaretle yaklaşıyorum. Tüm günahlarımdan tövbe ediyorum ve hayatıma girip kök salmasına izin verdiğim suçluluk, utanç ve acılardan dolayı beni bağışlamanıdiliyorum. Şimdi bedenimde Tanrı’ dan olmayan tüm ruhlarıbağlıyorum, İ sa Mesih’ in isminde Rab, Senin uygun gördüğün yere gitmelerini buyuruyorum. Şimdi beni değerli kanınla yıkaman için dua ediyorum. Canıma zarar veren her yaranın kökünü bana göster Kutsal Ruh, öyle ki bunlara karşı durabileyim ve artık tamamen Sana bırakabileyim (Kutsal Ruh’ un size göstermeye başladığıolayları kaydedin ve sonra o kişiyi ya da o kişileri bağışladığınızı yüksek sesle ilan edin).

 

Sen beni nasıl bağışlıyorsan ben de beni yaralamışkişileri öyle bağışlıyorum. Her tür reddedilme, taciz, sarkıntılık, kıskançlık, nefret, öfke, şiddet ve yok sayılmayıİ sa Mesih’ in kanının altına getiriyorum. Bu işkenceler artık bana zarar veremez. Her acıyı Sana teslim ediyorum, Rab. İ sa Mesih’ in adında. Senin Söz’ ünde benim hakkımda ne yazıyorsa, ben oyum. Ben sevilmişolanım, kayırılmış olanım ve bereketlenmiş olanım. Ben güzelim, beni istedin, ben seçtin ve Senin tarafından kabul edildim. Beni her zaman sevdiğin ve her zaman koruduğun için teşekkür ederim, Rab. Hayatımın tüm günleri boyunca beni kanatlarının gölgesinde sakla İ sa. Şimdi Kutsal Ruh’ un esenliğini ve sevincini iç varlığıma çözüyorum. Her tür yarayı, acıyıve işkenceyi hayatımdan uzaklaştırdığın için teşekkür ederim, Rab. İ sa Mesih’ in kudretli adında. Amin.

 

 

Healing Scriptures

 

Mezmurlar 147:3

“O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar.”Vahiy 21:4“‘ Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.””

 

Yeş aya 41:10

“Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.”

 

 

Mezmurlar 103:2-4

“RAB’ be övgüler sun, ey canım!İ yiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarınıbağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını ölüm çukurundan kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,”

 

Matta 11:28

““Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.”

 

Filipililer 4:19

“Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İ sa’ da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.”

 

Süleyman’ın Özdeyiş leri 4:20-22

“Oğlum, sözlerime dikkat et, Dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar, Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, Bedeni için şifadır bunlar.”

 

Mısır’dan Çıkış 15:26

“Size şifa veren RAB benim.”

 

Yeremya 17:14

“Şifa ver bana, ya RAB, O zaman iyi olurum; Kurtar beni, kurtuluş bulurum, Çünkü övgüm sensin.”

 

Mezmurlar 107:19-21

“O zaman sıkıntı içinde RAB’ be yakardılar,  RAB kurtardı onları dertlerinden. Sözünü gönderip iyileştirdi onları, Kurtardı ölüm çukurundan. Şükretsinler RAB’ be sevgisi için, İ nsanlar yararına yaptığı harikalar için!”

 

Mısır’dan Çıkış  23:25

“Tanrınız RAB’ be tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim.”

 

Mezmurlar 30:2

“Ya RAB Tanrım, Sana yakardım, bana şifa verdin.”

 

 

 

 

Yeş aya 53:4-5

“Aslında hastalıklarımızıo üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.5Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.  Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi.  Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.”

 

Mezmurlar 41:2-3

“Korur RAB, yaşatır onu, Ülkede mutlu kılar, Terk etmez düşmanlarının eline.  Destek olur RAB ona Yatağa düşünce; Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.”

 

Matta 9:35

“İ sa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi’ ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.”

 

Markos 5:34

“İ sa ona, “Kızım” dedi, “İ manın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun.”

 

Yakup 5:16

“Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.”

 

1 Petrus 2:24

“Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’ nun yaralarıyla şifa buldunuz.”

 

Süleyman’ın Özdeyiş leri 3:5-8

“RAB’ be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama.  Yaptığın her işte RAB’ bi an, O senin yolunu düze çıkarır.Kendini bilge biri olarak görme, RAB’ den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık Ve ferahlık bulur.”-