Seçiminiz Tanrı mı?

Yazar: Kat W.

Genç ve Cesur

 

Hayat seçimlerden oluşur. Bu seçimleri her gün, her saat, her dakika yaparız. Her yaptığımız seçimin de iyi ya da kötü sonuçları vardır. Yaptığımız seçimler doğrudan bizi ve çevremizdeki insanları etkiler. Hayattaki her seçim siyah ya da beyaz gibi keskin bir çizgi ile ayrılmaz; bizi doğru yöne ve amaca götürecek pek çok seçim şansımız hala bulunmaktadır.

 

Bazı seçimlerin çok büyük sonuçları vardır ama şartlar ne olursa olsun bizim kim olacağımızı belirleyen seçimler günlük ve küçük seçimlerimizdir. Eğer bu iyi seçimleri içimizde yaşayan Tanrı’nın gücüyle yapmazsak, iyi değil, kötü sonuçlar oluşur.

 

Yaratılış kitabında yeryüzünün yaratılışından sonra ilk okuduğumuz öykü bir seçim hakkındadır. Havva, Adem’in önderliği olmadan, iyi ile kötüyü bilme yetisi sağlayan ağaçtan yemeyi seçti.

 

En bilge ve mutlak yetki olan Tanrı’ya izin vermek yerine, gerçeği kendi istediği şekilde belirlemeye karar verdi. O andan itibaren hepimiz seçim yapmak durumunda kaldık. Öyleyse Şeytan’ın “bu hayatı kendi istediğimiz gibi yaşama” yalanına mı kanacağız yoksa Tanrı’nın daha iyi bir yolu olduğuna inanmayı mı seçeceğiz?

 

Tanrı’nın Gerçeği olan Tanrı’nın Sözü bize daha iyi bir yol olduğunu öğretmektedir. Doğru yol. Tanrı’nın yolu. Yaşam yolu. Bu dünyada çalışmakta olan iki güç vardır; bunlar yüreklerimizi ve adanmışlığımızı ele geçirmeye çalışırlar. Bu iki güç iyi ve kötüdür; Tanrı ve Şeytan’dır.

 

Bizler amaç, sevgi ve kabul edilme arzularıyla yaratıldık. Çocukluğumuzdan beri ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi doyuma ulaştıracak şeyleri aramaktayız. Dikkat etmemiz gereken şudur: bu ihtiyaç ve arzu anlarında nasıl seçimler yapıyoruz.

 

Tanrı bizi büyük işler için yarattı – Kendi Yüceliği için! Eğer bu amaca izin verirsek, arzularımız bizi O’na işaret edecektir. Çünkü ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz yalnızca O’nda doyuma ulaşabilir. Tanrı seven bir Baba’dır, sevgisini ölçüsüzce verir. Tanrı yaşam, sevgi ve doyum Tanrı’sıdır.

 

Tanrı bizi ilişki için yaratmıştır; O’nu tanımak, sevmek ve hayatlarımızı O’nun uğruna yaşamak için… Sadece O’nun hakkında bir şeyler bilmek için değil ama Tanrı’yı gerçekten yakın bir dost olarak tanımak için. Tanrı bizi kendisiyle yakın bir ilişkiye davet ediyor, öyle ki bizim için yarattığı hayatı yaşayabilelim. Amaç, yön ve tatmin dolu bir hayat.

 

Tanrı size kendisini kabul ettirmek için asla zor kullanmaz. Size her zaman seçimler sunar. Tanrı her zaman sizi arar ve sizin tarafınızdan aranmak, bulunmak ve tercih edilmek ister. Tanrı’yı seçin ya da arzularınızın peşinden gidin.

 

Korkularımız derin ve bazen bize zarar veriyor olabilir. Çevremizdeki insanlara göre her ne kadar yersiz ve saçma gelse de korkularımızın pek çoğu bir ömür boyu devam eder. Korkular bir engel olabilir ama bize yardımcı da olabilir. Bir sobaya yalnızca bir iki kez dokunmamız yeterlidir; bundan sonra yanmanın ne demek olduğunu çok iyi anlarız.

 

Kutsal Kitap’ta korku ile ilgili iki sözcük kullanılır. İlki Grekçe “phobos” sözcüğüdür; bu, ya dehşet hissi vererek bizi bağlayan ya da belirsizlik karşısında kaçma hissine sebep olan korkudur.

 

Kutsal Kitap’ta bu tür bir korkuya sahip olmamamız gerektiğiyle ilgili yüzlerce ayet vardır. Korku için ikinci sözcük “yirah”tır, hayranlık ve saygı hislerini ifade eden korkudur. Tanrı’dan işte bu şekilde korkmalıyız. Bu tür korku bizi kötü sonuçlardan korur. Bu sağlıklı bir korkudur.

 

Kutsal Kitap’ın neredeyse tüm bölümleri bizi “yirah”, yani Tanrı korkusu için teşvik etmektedir. Tanrı’dan korkmak bizim için güvenilir bir yerdir. Bu sağlıklı korku çevremizde bir koruma duvarı oluşmasına sebep olur ve bizi kötü olandan korur. Bu korunaklı yer Tanrı’nın kim olduğunu bildiğimiz ve aynı zamanda kendimizle ilgili inandığımız yalanları keşfettiğimiz bir yerdir. Bu tür korku, Tanrı’nın nefret ettiği şeylerden nefret etmek demektir. Tanrı’dan korkmak alçakgönüllülüktür.

 

Şeytan aldatıcıdır. Aslında Tanrı’dan değil, Şeytan’dan daha çok korkuyoruz. Şeytan bize yalanlar söyler ve kurduğu kumpaslar ondan, gelecekten, ölümden, insanların bizimle ilgili düşüncelerinden korkmamıza sebep olur ve bizi bağlarla bağlar. Tüm bu sağlıksız korkular bizi Tanrı’dan uzaklaştırır, oysa Tanrı korkusu bizi Tanrı’ya yaklaştırır.

 

Eğer hayatımızı İsa Mesih için yaşamaya karar vermişsek, bize sonsuz yaşam veren Göksel Baba ile doğru yerde duruyoruz demektir. Elbette önümüzde bir seçim bulunmaktadır. Günahı seçmek bizi tutsak kılar ve ölüme götürür (bu benliktir); günahtan uzak durmak bizi özgür kılar ve bize yaşam verir (bu Ruh’ta yaşamdır).

 

Kendi arzularımızın doğal isteklerinde ilerlemektense Tanrı’nın Ruhu’nu ve Ruh’un yollarını seçmek, bilinçli bir seçim yapmamız anlamına gelmektedir. Ancak size iyi bir haberim var; eğer Ruh’u seçersek, günahın üzerimizdeki baskısı altında ezilmeyeceğiz. Günahın hayatımızda yaşayıp yaşamayacağına bizim seçimlerimiz karar verir, çünkü biz neyi beslersek o büyür.

 

Din, Tanrı’nın bizden istediklerinin de ilerisine giderek bizden daha fazla şey ister. Dini uygulamaları bizi kutsal kılacağı ümidiyle yerine getiririz. Kutsal Kitap’ını bugün okudun mu? Okudum. Dua ettin mi? Ettim. Bu hafta iyilik yaptın mı ya da kilisede bir hizmette bulundun mu? Yaptım. Benzer şekilde, kutsal olmamızı sağlayacak listenin sonu yoktur. Gitmemiz gereken yerlerin, yapmamız gereken işlerin sonu yoktur ve bunu başarsak bile hiçbir zaman yeterli değildir. Aynı şekilde biz de benzer beklentileri başkaları üzerine yükleriz.

 

Din ve Tanrı ile ilişki kurmak iki ayrı kavramdır, bunların birbirinin tam zıttı olduğunu anlamam yıllarımı aldı. İsa’nın lütfunu ve beni ne kadar sevdiğini kavradığımda, O’nun için bir şeyleri kanıtlamak zorunda olmadığımı fark ettim.

 

İsa sadece O’nu sevmemi istiyor çünkü önce O beni sevdi! Bu kadar basit, bu kadar gerçek, bu kadar özgürlük verici! İsa’nın sevgisini ve lütfunu kazanmam için hiçbir şey yapmam gerekmedi. Sadece O’nun olmam gerekiyordu. Ve O’nun olurken bir şeyler yapmak için kendimi yormam gerekmiyor. Dua ediyorum, Kutsal Kitap’ımı okuyorum ve hizmet ediyorum çünkü kalbim O’nu tanımak istiyor.

 

Benim arzum O’dur, O’nun için yapabileceklerim değil. Dini değil, ilişkiyi seçin öyle ki İsa’nın lütfunda yaşam özgürlüğüne kavuşabilesiniz.

 

Bugünkü günlük okumamızda sadece bazı seçimlerden söz ettik ve aslında üzerinde konuşabileceğimiz daha pek çok seçim var. Ancak şimdi sormamız gereken soru şu, “Doğru seçimler yapmayı nasıl sürdürebilirim?”

 

Yüreğimiz, aklımız ve yaşamımız üzerinde oynanan bir savaştayız. İyi ve doğru seçimlerimizi çalmak, öldürmek ve yok etmek için savaşan çok gerçek bir düşmanımız var. Kendi benlimizden gelen arzuları seçmemizi bekliyor.

 

Yüreğimiz ve aklımız üzerinde verilen bu savaşı tek başımıza kazanamayız! Tanrı, her gün bu savaşta korunmamız olarak Kendi ruhsal savaş silahlarını sağlamıştır; bunları elimize almak bizim seçimimize bağlıdır. Korku, yenilgi, yanlış düşünme giysileri yerine, bizi başımızdan ayaklarımıza dek koruma altına alan güçlü ruhsal savaş zırhını giyinmeliyiz. Efesliler 6. Bölüm, bu ruhsal savaş silahlarını alıp düşmanın karşısına dimdik çıkabileceğimizi söyler.

 

Tanrı, inançlarımızı O’nun ölçülerine göre sürdürmek için belimizi Gerçek’le kuşatır. Yüreğimizi ve ağzımızdan çıkan sözleri korumak için göğsümüze doğruluk zırhını giydirir. Ayaklarımıza esenlik Müjde’sini giydirir çünkü O Esenliktir. Bizi yere sermeyi amaçlayan Şeytan’ın ateşli oklarından bizi korumak için elimize iman kalkanını verir. Aklımızı yalanlardan korumak için başımıza kurtuluş miğferini takar. Doğruyu yanlıştan, ışığı karanlıktan, gerçeği yalanlardan ayıran Güçlü Tanrı Sözü ve Tanrı’nın sürekli varlığı olan Ruh’un kılıcını elimize verir. Ve son olarak bizi sürekli devam eden dua ilişkisine davet eder.

 

Tanrı’nın gücü sınırsızdır, hiç son bulmaz ve taşkındır. Tanrı’nın varlığı ve gücü, O’nun yolunu seçmemizi sağlar; bu yol, Tanrı’nın iyilikleri içerisinde yaşanan özgürlüktür. Şimdi Şeytan’a sırt çevirmenin, kendi insan doğanızı bırakmanın ve Tanrı’nın doğruluğu ile gerçeğini seçerek Şeytan’a karşı dimdik ayakta durup direnmenin vakti gelmedi mi?

 

Dimdik dur, cesur imanlı! Tanrı’nın ellerindesin ve Tanrı sana yeter! Tanrı’nın ruhsal savaş silahlarını kuşan, öyle ki Şeytan’a karşı durabilesin. Tanrı’nın vaatlerini ve sevgisi, sevinci, esenliği gibi armağanlarını yaşamayı seç!

 

BANA YAZIN…

Bana info@ISIKABLA.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben ve dua takımımız sizin için dua edeceğiz!

 

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN…

Facebook üzerinden Tanrı Sözü ile ilgili paylaşımlarıma ve teşvik sözlerime ulaşabilirsiniz.

ISIK ABLA internet sitesinde “Genç ve Cesur” hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve eğitici içeriklere ulaşabilirsiniz.

YouTube kanalımdan ise tüm görsel öğretişlerime erişebilirsiniz.

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın