Ruhsal Savaşın İlkeleri

Aşağıdaki ayetler bize ruhsal savaş hakkında bazı ilkeler öğretmektedir. Şeytan bize saldırdığında aşağıdaki adımları uygulayın:

 

Tanrı’ya Boyun Eğin:  Tanrı’ya gitmekle, kaygılarımızı O’na bırakmakla ve bizimle ilgilendiğini bilmekle Tanrı’nın koruması altına girebiliriz. Petrus ve Yakup kendimizi Tanrı’nın önünde alçaltmamız gerektiğini söyler çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder (1 Petrus 5:5, Yakup 4:6).

 

Ayık ve Uyanık Olun: Ruhsal savaşa ayık ve uyanık bir şekilde yaklaşmak gerekir. Yakup şöyle der: Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün  (Yakup 4:9). Petrus şöyle söyler: Ayık ve uyanık olun(1 Petrus 5:8).

 

Daima tetikte olun: Fiziksel olarak yorgun olduğumuzda ve imanlı kardeşlerimizden uzak kaldığımızda ya da Tanrı’nın Sözü’nü çalışmayı ihmal ettiğimizde özellikle dikkatli olmalıyız. Şeytan savunmamızın zayıfladığı anı kollayıp bizi tuzağa düşürmeye çalışacaktır. Petrus, Şeytanın avlamak üzere daima birilerini aradığını söyler.

 

Aynı zamanda günah da duyularımızı köreltecek ve bizi saldırıya açık hale getirecektir. Pavlus tekrar günaha kaymamamız konusunda bizi şöyle uyarır, İblis’e de fırsat vermeyin(Efesliler 4:27).Yakup ise günahtan kaçmamızı tavsiye eder Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın(Yakup 4:8).

 

İblise Karşı Direnin: Elçiler direnmemizi ve dimdik ayakta durmamızı söyler. Bazı durumlarda Şeytan’ın geri çekilmesi için buyruk vermeliyiz ve İsa Mesih’in adı ile yetkisini kullanarak iblisi sesli bir biçimde azarlamalıyız. İblisin İsa Mesih’e ait olan bir yere ayak basma yetkisi yoktur. Şeytan insanların iyi niyetli dileklerine yanıt vermez ama İsa Mesih’in adına ve yetkisine yanıt vermek zorundadır. Tüm bunlara ek olarak Tanrı, düşmanı püskürtmek için bize güçlü bir silah olan Kutsal Kitap’ı vermiştir. Matta dördüncü bölümde İsa’nın iblise karşı direnmek için Kutsal Kitap ayetlerini nasıl kullandığını inceleyin.

 

İblise Karşı Kazanılan Zafer

Şeytan’ın saldırılarına maruz kalan Hıristiyanlar bu ilkeleri uyguladıklarında iki şey gerçekleşecektir:

Öncelikle, iblis kaçacaktır! Şeytan mağlup olmuş bir düşmandır ve Tanrı’ya boyun eğen, temiz bir yüreğe sahip ve ruhsal korunma zırhını giyinmiş bir Hıristiyan ile karşılaştığında, geri dönecek ve arkasına bile bakmadan kaçacaktır.

 

İkinci olarak, Tanrı sizi yükseltecektir! İsa Mesih’in bizim için çarmıh üzerinde kazandığı zaferi tattığımızda daima seviniriz. Kutsal Ruh, ruhumuzu sevinçle coşturduğunda, Tanrı’nın kazandığı zafer için Tanrı’ya övgüler ve şükranlar sunarız. O bizi savunandır ve kurtarıcımızdır!

 

Özgür Olduğunuzda

İnsanlar için dua edin. Ruhsal savaş zırhımızı tanıttıktan sonra Pavlus şunları kaleme alır: Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde’nin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde’yi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin.(Efesliler 6:18-20).

 

Dua iletişim kanallarını açık tutar. Böylece Şeytan bize saldırdığında, bizi savunan Tanrı ile dua aracılığıyla bağlantıda oluruz. Dua imanlıları saldırılara karşı kuvvetli tutar. Dua, ruhsal savaşımız için can alıcı öneme sahiptir.

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın