Kutsal Kitap’ı Nasıl Okumalıyız?

 

Dua

Rab Tanrı, yaşayan Sözlerin için teşekkür ederim. Sözlerinde yazılı her şeye iman ediyorum çünkü Senin Sözün gerçektir. Kutsal Ruh, Tanrı Sözü’nü okuduğumda anlayabileyim diye bana gören gözler, işiten kulaklar, anlayan bir akıl ver. Hayatımın her günü Senin Sözlerini yerine getirebilmem için bana yardımcı ol. İsa Mesih’in adında dua ederim. Amin.

 

Tanrı Sözü’nü Çalışma ile İlgili Tavsiyeler

  1. Kutsal Kitap’ı okuyun: (Kutsal Ruh’un sizi yönlendirmesine göre) bir ayet, bir bölüm ya da bir kitap üzerinde çalışmaya başlayın.
  2. O ayeti/bölümü/kitabı sesli olarak dinleyin (CD ya da telefon uygulamaları aracılığıyla Kutsal Kitap ses kayıtlarına erişebilirsiniz).
  3. Aklınızda en çok kalan kelimeleri çıkartın (bu sözlerin altını çizin ya da bir deftere not edin).
  4. Bu sözlerin anlamını size açması için Kutsal Ruh’a dua edin. Kutsal Ruh’un yanıtını dikkatle dinleyin. O ayetin yanına Kutsal Ruh’un verdiği yanıtları yazın.
  5. Kelimeleri belirledikten sonra Grekçe ve İbranice de olmak üzere Kutsal Kitap’ın farklı tercümelerinden bu ayetleri inceleyin; bu şekilde kelimelerin özgün anlamlarını öğrenin (Kutsal Kitap’ta yer alan kelimelerin genellikle birden fazla anlamı vardır; ayrıca Kutsal Ruh’un size kişisel olarak açıklayacağı bir anlam da bulunmaktadır).
  6. Çalışmakta olduğunuz ayeti tüm gün boyunca derin derin düşünün. Bu ayeti tekrar ve tekrar iyice düşünün ya da sizin hayatınızda gerçekleşmesi için bu ayeti yüksek sesle ilan edin.

 

Tanrı Sözü ile ilgili Ayetler

İbraniler 4:12

Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

 

2 Timoteos 3:16-17

Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

 

Yuhanna 1:1

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.

 

Yuhanna 1:14

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.

 

Mezmur 119:105

Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.

 

Yeşaya 40:8

Ot kurur, çiçek solar, Ama Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur.

 

Luka 11:28

İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.

 

Matta 4:4

İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.”

 

Matta 7:24

“İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.

 

Matta 24:35

Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

 

Mezmur 119:130

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir.

 

Yasa’nın Tekrarı 8:3

Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB’bin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.

 

Yakup 1:21

Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın