Hayatımda Zafer Görünmediğinde Asıl Sorun Nedir?

 

Kutsal Kitap bir Hıristiyan için üç sıkıntı kaynağı olduğunu ifade eder: bunlar dünya, benlik ve iblistir. İsa Mesih bu üç sıkıntı kaynağını da mağlup etmiştir ve bir gün üçü de ortadan kalkacaktır. Ancak bu sırada imanlı tüm bu güçlere karşı konumunu korumalıdır. Şimdi bu üç alanı inceleyelim. Bu şekilde size sıkıntı olanın hangisi olduğunu bulabilir ve zafere erişebilirsiniz.

Dünya: Elçi Yuhanna aşağıdaki şu sözlerle bizi dünya hakkında uyarmaktadır, çünkü dünya insanın Tanrı’ya isyana kalkışmasını temsil eder. Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba’ya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba’dan değil, dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı’nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar (1 Yuhanna 2:15-17).

İsa Mesih dünyayı sevmememiz konusunda bizi uyarmıştır. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar.Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.(Matta 6:19-21).

 

Eğer dünya ve dünyanın zenginlikleri bizi cezbediyor ve İsa Mesih’i ve bize gösterdiği iyiliği düşünmek yerine, güç, malvarlığı ya da mevki gibi konuları düşünüyorsak, bu konularda tövbe etmeli ve İsa’ya dönmeliyiz. İsa Mesih dünyayı yenmiştir. O’na dayandığımızda günahlarımızı bağışlayacak ve O’nun zaferinde yaşamamız için bizi güçlendirecektir.

Benlik: İmanlının zorlanacağı ikinci sıkıntı kaynağı benliktir; aynı zamanda “dünyasal doğa” ya da “eski adam” olarak da adlandırılır. Pavlus Koloseli imanlılara şunları yazmıştır: Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. (Koloseliler 3:5-10).

Neredeyse sürekli dışarıdan (dünyadan) ve içeriden (benliğimizden) saldırı altındayız. Şeytani arzular ve ayartılar bizi bombardımana tutsa da siperimizi korumalıyız ve boyun eğmeyi reddetmeliyiz. İsa denendi ama hiç günah işlemedi. Böylece denenmenin kendisi günah değildir ama aklımızda ve eylemlerimizde ayartıya boyun eğmek günahtır. Bu nedenle her ayartıyı reddedersek ve İsa Mesih’e açık bir biçimde boyun eğersek, eski doğamız üzerinde bir zafer hayatı yaşayabiliriz.

İblis: İblise karşı durmak hakkında Kutsal Kitap’ta birkaç ayet bulunmaktadır. Bunlardan üçünü yakından inceleyelim:

Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin.(1 Petrus 5:8-9).

Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı’ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.(Yakup 4:7-10).

Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın…Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.(Efesliler 6:10-13, 18).

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın