Etkili Yakarış Duasının İlkeleri

1. Tanrı’yı kimliği ve karakteri için övün; ve Rab İsa ile birlikte bu harika hizmete dahil olduğunuz için onu yüceltin.

İbraniler 7:25 – “Çünkü onlara (Kendisine ait olanlara) aracılık etmek için hep yaşamaktadır.”

İnsanı ilgilendiren konularda dua aracılığıyla Tanrı’yla ortaklık yapabilme ayrıcalığınız için O’nu yüceltin.

 

2. Tanrı’nın önüne gelirken yüreğinizin temiz olmasına dikkat edin. Kutsal Ruh’un yüreğinizi araştırmasına izin vererek itiraf etmediğiniz bir günah bulunmadığından emin olun.. 

Mezmurlar 66:18 – “Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi.”

 

Mezmurlar 139:23-24 – “Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, Sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!.”

 

İçinizde herhangi bir kişiye karşı dargınlık olup olmadığını kontrol edin.

Tanrı’nın Sözü’nde bağışlama ve dua arasındaki var olan bağlantıya dikkat edin.

 

Matta 6:12 – İsa öğrencilerine dua etmeyi öğretirken şöyle der, “Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
Sen de bizim suçlarımızı bağışla” ve “Rab’bin Duasını” öğrettikten HEMEN SONRA şöyle der, “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar” (14. ayet).

 

Markos 11:25 – “Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.”

 

Şimdi ise dua ettiğimizde bağışlama ve iman arasında var olan bağlantıya dikkat edin:

 

Markos 11:24 – “duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.”

Bundan sonra gelen 25. ayet ise bize karşı hata yapmış olan herkesi bağışlamamız konusunda bizi uyarmaktadır.

 

Luka 17:3-6 – “Yaşantınıza dikkat edin! Kardeşiniz günah işlerse, onu azarlayın; tövbe ederse, bağışlayın. Günde yedi kez size karşı günah işler ve yedi kez size gelip, ‘Tövbe ediyorum’ derse, onu bağışlayın.” Elçiler Rab’be, “İMANIMIZI ARTIR!” dediler. Rab şöyle dedi: “Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına, ‘Kökünden sökül ve denizin içine dikil’ dersiniz, o da sözünüzü dinler.’”

 

Eyüp kendisini yargılayan arkadaşlarına etkili bir şekilde dua edebilmesi için öncelikle onları bağışlamak zorunda kaldı.

Eyüp 42:10 – “Eyüp dostları için dua ettikten sonra, RAB onu eski gönencine kavuşturup ona önceki varlığının iki katını verdi.”

 

Galatyalılar 5:6 – “yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır.”

 

3. Aslında Kutsal Ruh’un yönlendirmesi ve güçlendirmesi olmadan dua edemeyeceğinizi kabul etmeliyiz.

 

Romalılar 8:26 – “Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz.”

 

Tanrı’dan kelimenin tam anlamıyla sizi Kutsal Ruh’unun kontrolüne alması için dua edin, imanla bunun gerçekleştiği kabul edin ve Rab’be hamdedin.

 

Efesliler 5:18 – “Ruh’la dolun.”

 

İbraniler 11:6 – “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır.”

 

4. Ruhsal düşmanımızla girişken bir şekilde mücadele edin. Rabbimiz İsa Mesih’in her şeye gücü yeten adı ve Tanrı Sözü olan “Ruh’un kılıcı” aracılığıyla düşmana karşı çıkın.

 

Yakup 4:7 – “Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır..”

 

5. Dua etmeniz gerektiğini hissettiğiniz konulara – hayallerinize, arzularınıza ve yüklerinize ölün.

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5 – “Kendi aklına bel bağlama..”

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 28:26 – “Kendine güvenen akılsızdır.”

 

Yeşaya 55:8 – “Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil.”

 

6. Şimdi ise Tanrı’nın size vereceği olağanüstü dua zamanı için O’nu övün. Tanrımız olağanüstüdür ve kendi karakteri ile uyumlu bir iş yapacaktır.

 

7. Sakinlik içerisinde bir beklentiyle Rab’bin yönlendirmesi için O’nun önünde bekleyin.

 

Mezmurlar 62:5 – “Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul, Çünkü umudum O’ndadır.”

 

Mika 7:7 “Ama ben umutla RAB’be bakıyor, Kurtarıcım olan Tanrı’yı bekliyorum. Duyacak beni Tanrım”

 

Mezmurlar 81:11-13 – “Ama halkım sesimi dinlemedi, İsrail bana boyun eğmek istemedi. Ben de onları inatçı yürekleriyle baş başa bıraktım, Bildikleri gibi yaşasınlar diye. Keşke halkım beni dinleseydi, İsrail yollarımda yürüseydi!”

 

8. İtaat ve imanla Tanrı’nın aklınıza getirdiği şeyleri Rab’bin şu sözüne iman ederek açıklayın.

 

Yuhanna 10:27 – “Koyunlarım sesimi işitir. . . onlar da beni izler.”

Tanrı’nın yönlendiriş vereceği beklentisiyle sürekli yönlendiriş isteyin. Verecektir.

 

Mezmurlar 32:8 – “Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, Öğüt vereceğim sana, Gözüm sendedir.”

 

Tanrı’nın bu yük hakkında söylemek istediği her şeyi tamamlayana kadar bir sonraki konuya geçmemeye özen gösterin: özellikle de bir grup içerisinde dua ederken.

Musa, Daniel, Pavlus ve Hanna’nın yaşamlarından, Tanrı’nın yakarışı bir hayat biçimi haline getirenlere vahiy verdiğini görüp teşvik alın.

 

9. Tanrı’nın size bir ayet aracılığıyla yönlendiriş verebileceğini aklınızda bulundurarak mümkünse yanınıza Kutsal Kitap’ınızı alın.

 

Mezmurlar 119:105 – “Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.”

 

10. Tanrı aklınıza başka dua konuları getirmeye devam ettiğinde, yaptıkları için O’nu överek ve O’na şükrederek duayı tamamlayın ve Romalılar 11:36’yı hatırlayın, “Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu. O’na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.”

 

BİR UYARI

Tanrı insan yüreğinin gurur karşısında zayıf olduğunu bilir ve ve yakarış sırasında Tanrı’nın açıkladıklarını ya da yaptıklarını anlatırsak, bu günaha düşebiliriz.

Tanrı sırlarını tutabilecek kişilere paylaşır.

Bunları paylaşmamızı isteyeceği zamanlar da olacaktır ama bizden paylaşmamızı istemediği sürece sessizliğimizi korumalıyız.

 

Luka 9:36 – “Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler”

 

Luka 2:19 – “Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.”

 

—Yukarıdaki metin yazarın izni ile basılmıştır, © Joy Dawson. Bu metin çoğaltılabilir ve kiliseler ile dua gruplarında dağıtılabilir; kısaltılamaz ve alıntı yapılamaz. Diğer tüm izin talepleri için Joy Dawson ile doğrudan bağlantıya geçebilirsiniz.

Kaynak: Joy Dawson

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın