Cinlerin / Kötü Ruhların Bulunduğunun İşaretleri

Öfke patlamaları, Hiddet, Fevri Davranışlar Alışkanlık Haline Gelmiş Davranışlar, Kötü alışkanlıklar, Mantıksız Tepkiler/Davranışlar, İntihar Düşünceleri ve İntihar Girişimleri ve ÇOK DAHA FAZLASI !

Engelleyici Ruhlar özgürlüğe kavuşmanızı engellemeye çalışacaktır!

Kibir, Tartışma, Yalan, Kıskançlık, Şikayet Etme, Küfür Etme, Sarhoşluk

Özgürlüğünüze Karşı Duran Engelleri Ortadan kaldırmak için.

 

Örnek Dua: 

Sevgili Rab İsa, Senin yetkine boyun eğiyorum. Senin benim Rab’bim ve Kurtarıcım olduğunu ilan ediyorum. Çarmıh üzerinde benin günahlarım, zincirlerim, hastalıklarım için öldün. Bana verdiğin yetkiye dayanarak şüpheye, imansızlığa, yalanlara ve aldanışlara buyruk veriyorum ve bunları İsa Mesih’in adında kovuyorum. Şeytan’ın sesini ve bana söylediği yalanları İsa Mesih’in adında susturuyorum. Kutsal Ruh’u, Gerçeğin Ruh’unu ve Kutsal Ruh’un özgür kılan gücünü İsa Mesih’in isminde hayatıma davet ediyorum. Amin!

 

KUTSAL RUH’U ARAMAK VE ALMAK İSTEMEK

Aramak şu anlama gelir: “Can havliyle yalvarmak ve araştırmak” – Örneğin, Israrcı Dul Kadın Benzetmesi (bkz. Luka 18:1); Öncelikle Tanrı’nın Egemenliğini arayın (Matta 6:33); Eğer bütün yüreğinizle ararsanız, beni bulacaksınız (Yeremya 29:13). 

Kutsal Ruh’u dua aracılığıyla arayın.

 

Örnek Dua: 

Sevgili Rab İsa, lütfen içimi araştır ve bende seni hoşnut etmeyen bir şey var mı, bana göster. Kutsal Ruh, Gerçeğin Ruhu, Tanrı’nın özgürlüğünün ve bereketlerini hayatıma akmasını engelleyen kötü ruh kaynaklı herhangi bir baskı ya da etki var mı lütfen bana açıkla. Hayatımda Senin isteğine göre yaşamamı engelleyen herhangi bir şey var mı, lütfen bana göster. Amin.

 

İTİRAF ETMEK

Kutsal Ruh hayatınızda nelerin bırakılması gerektiğini size gösterdikten sonra, bırakmanız gereken her şeyi tek tek belirleyin ve tövbe ile itiraf edin. Özgürlüğünüz için bu kısım son derece önemlidir. Hayatınızda kötü ruhlara kapı açan alanları ve eylemleri sıralayın, örneğin: büyü ile ilgili uğraşlar, sahte dinler, kehanet, sihir, fal bakma, tecavüz, taciz, terk edilme, ailede var olan intihar, reddedilme, acılık, öfke, kendinden nefret etme, v.b. Bu tür eylemlerin hepsini tek tek itiraf edin ve bu konuda son derece dürüst olun. Aslında Tanrı’nın bilmediği bir şeyi yeniden itiraf etmiş olmuyoruz, Tanrı bunları zaten biliyor. Örneğin, eğer aşırı yeme ile ilgili bir sorununuz varsa, bunun adını doğru koyun: Oburluk.

 

İtiraf özgürlüğe kavuşmanızın çok önemli bir kısmıdır. İçinde bulunduğunuz durumu inkar etmek cinlerin etkinliğinden özgür olmanızı engellemekten başka bir işe yaramayacaktır. Ayrıca günahlarımızı itiraf etmek için alçakgönüllü bir yürek, saklayıp inkar etmek için ise kibirli bir yürek gerektiğini unutmayın.

 

Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.

Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13

 

Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Yakup 5:16

 

TÖVBE / BIRAKMA veya TERK ETME

Cinlerden kurtulmanın ANAHTARI tövbedir. Tövbe etmek için ise alçakgönüllü bir yürek gerekir. Hayatımızda kötü ruhların etkinliğine nasıl kapı açtığımızı belirleyip itiraf etmeliyiz ve bundan sonra, bu günahların sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor; bundan sonra ise tüm hatalarımızdan, yanlışlarımızdan, kötü eylemlerimizden – en basit anlamda cinlere kapı açan hatırlayabildiğimiz her şeyden tövbe edip bu günahları işlemeyi bırakmalıyız.

 

Aynı şekilde yaşamaya devam edip kötü alışkanlıklar, kötü davranışlar ve işlevsiz hayatlarımız için Şeytan’ın suçlamayı sürdüremeyiz. Kendimizi alçaltmalıyız ve Şeytan’a kapı açan günahlarımızın affını dilemeliyiz. Bu süreçte Kutsal Ruh’un aklınıza getirdiği her şeyi bir liste haline getirin, bunlar için tövbe edip günah işlemeyi bırakın.

 

Örnek Tövbe Duası: 

Sevgili Rab İsa, kendimi Senin önünde alçaltıyorum. Seni hayatımdaki en mutlak yetki olarak ilan ediyorum. Sen benim yüce Başkahinimsin. Sen benim Kurtarıcım ve Rab’bimsin. Benim günahlarım, tutsaklıklarım ve hastalıklarım için çarmıh üzerinde öldün ve kanını döktün. Bugün tüm günahlarımdan tövbe ediyorum, özellikle Şeytan’a kapı açan günahlarımı sana getiriyorum : _______________________ (büyü ile ilgili uğraşlar, sahte dinler, putperestlik, cadılık/sihir, kehanet, ruhçuluk ve benzer eylemler gibi başınızdan geçen tüm kötü olayları sıralayın). Rab İsa lütfen işlediğim tüm bu günahlardan dolayı beni bağışla. Bu günahları bırakıyorum. (Büyü ile ilgili uğraşlar, cadılık, sihir ile ilgili uğraşlar, burçlar, fal bakma, zihin okuma ve sahte dinlerden de dahil olmak üzere tüm günahlarınızı kabul edip, bunlardan dönün). Rab İsa, beni değerli kanınla tertemiz yıka. Amin.

 

“Sana karşı günah işlediklerindegünah işlemeyen tek kişi yoktur öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, ‘Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diyerek sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağa yönelip dua ederlerse, göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını bağışla.”

2 Tarihler 6:37-39

 

Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.” 

Elçilerin İşleri 3:19-20

 

Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla. Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle. Onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. 

Vahiy 12:11

 

 KÖTÜ RUHU veya CİNLERİ KOVUN

Şimdi ise düşmana (pis ve kötü ruhlara) İsa Mesih’in adında buyruk verin ve onu kovun. Kovmak için İsa Mesih’in yetkisine dayanın. Bu süreçte her bir kötü ruha tek tek adlarıyla hitap edin ve İsa Mesih’in adında çıkmalarını buyruk verin. Şeytan’ın saldırgan bir yaratık olduğunu bilmelisiniz, bu özelliğinden dolayı verdiğiniz buyruklara direnmeye çalışacaktır. İmanda güçlü durun ve söylediğiniz sözlerin anlamına uygun davranın. Şeytan imanla dolu bir kişinin sözleri karşısında direnemez ve bulunduğu yeri İsa Mesih’in adında terk etmek zorunda kalır. Geçmişte insanların Şeytan’a kibarca, “lütfen çık” dediklerini duydum ve elbette çıkan bir şey olmadı. Ama başka çaresi kalmamış insanların ise Şeytan’a karşı çıktıklarını ve İsa Mesih’in adında imanla sapasağlam durduklarını gördüm. Böyle yapanlar kötü ruhlardan mükemmel bir biçimde özgür oldular.

 

Kötü Ruhları Kovmak için Örnek Dua: 

Ben yaşayan Tanrı’nın çocuğuyum. İsa Mesih’in kanının koruması altındayım. İsa Mesih benim Rab’bimdir, benim Kurtarıcımdır. İsa Mesih’in adında sana buyruk veriyorum _______________________(yalan cini, şehvet cini, pornografi, öfke, sapkınlık, isyan, İzabel, Piton, düşmanlık, uyuşturucu, intihar, depresyon, baskı, v.b.). Beni hemen şimdi terk et. Ben Kutsal Ruh’un tapınağıyım. İsa Mesih’in adında çık. Amin.

 

Bu süreçte ortaya çıkan ağlama, esneme, aşırı terleme ve farklı şekillerde vücudunuzdan bir şeylerin çözülüp gitmesi gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz ve böylece bu cinlerden kurtuluyor olabilirsiniz.

 

“İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.” 

Markos 16:17-18

 

TANRI’YA ŞÜKREDİN 

Şeytan Tanrı’yı övmemizden, O’na tapınmamızdan nefret eder çünkü Şeytan kendisine tapınmamızı arzulamaktadır. Şeytan’ı hayatınızdan uzak tutmanın en iyi yolu sürekli İsa Mesih’e hamtlar ve övgüler sunmaktır.

Özgürlüğünüzü kaybedebilir misiniz?

İnsan özgür iradeye sahiptir.

Şeytan’a hayatınızın kapısını kapatabilirsiniz ama o kapattığınız kapı tekrar açılabilecek bir kapıdır.

Hayatınız olan evi (tapınağınızı) Tanrı’nın Sözü, dua, övgü ve tapınma ile doldurmalısınız. Tapınağınızı boş bırakmanın bedeli çok ağırdır.

Tanrı ile ve Kutsal Ruh ile dolu olmak zorundasınız.

Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar, ama bulamaz.O zaman, ‘Çıktığım eve, kendi evime döneyim’ der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur. 

Matta 12:43-45