Çarmıhın Gücü

 

  • Çarmıh’ın anlamı nedir?

İsa Mesih bizi günahın laneti olan ölümden kurtarmak için 2000 yıl önce çarmıha gerildi. Çarmıh İsa’nın sunduğu kurbandır. Adem ve Havva’dan gelen ilk günahtan dolayı hepimiz doğduğumuzda günah içinde dünyaya geldik. İsa’nın sunduğu kurban sayesinde ölümden, günahtan, tüm lanetlerden kurtulduk ve özgürlüğe, doğruluğa, yetkiye ve İsa Mesih’te kimliğe kavuştuk. İsa Mesih aracılığıyla Çarmıh sayesinde sonsuza dek bağışlandık ve sonsuz yaşama kavuştuk.

 

  • İsa çarmıhta bizim için ne yaptı?

İsa Çarmıh’ta bizim için günah oldu. Yalnızca İsa Mesih’in sunduğu kurbana ve döktüğü kana iman aracılığıyla kurtulduk. İsa hem ölümü hem de Şeytan’ı yendi. Sadece İsa Mesih’in adını çağırmakla günahın lanetinden kurtulduk ve acıdan, bağımlılıklardan, hastalıktan, lanetlerden özgür bir yaşama kavuştuk.

 

  • Çarmıha inanmamız ne açıdan önemlidir?

İsa Mesih’in çarmıhta tamamladığı işe iman etmek Tanrı’nın vaatleri temeline göre yaşamamızı sağlar. Tüm kalbimizle İsa Mesih’in tamamlamadığı işe iman etmeliyiz çünkü bu şekilde Şeytan’ın avucundan kurtulabiliriz. Günahlardan bu şekilde özgür olabiliriz! İsa Mesih’e bağlanmalıyız ve bu yaşamı Tanrı’ya itaat içerisinde Mesih’teki sevgi, sevinç, cömertlik, şifa, refah, özgürlük ve bereketle O’nun sunduğu kurbanın gücüne kuşku duymadan iman ederek yaşamalıyız.

 

Çarmıh’ta Tamamlanan İşe İman Duası

 

Sevgili Rab İsa,

İsa Mesih’in çarmıh üzerinde tamamladığı işe inanıyorum. Bağışlanmam ve özgür olmam için çarmıh üzerinde benim yerime geçtiğin için teşekkür ederim. Benim bağışlanabilmem için Sen günah oldun. Şimdi Göksel Baba’nın bağışlamasını kabul ediyorum. Ben tanrısal şifaya erişebileyim ve refaha kavuşabilelim diye tüm lanetleri ve hastalıkları kendi üzerine aldığına tüm kalbimle inanıyorum. İsa Mesih’in adında Senin bereketlerini şimdi alıyorum. Rab İsa Senin çarmıh üzerinde tamamlamış olduğun işten dolayı, hayatımın tüm alanlarında (işim, evim, ilişkilerim, hizmetim, maddi yaşantım, vb.) Senin bereketlerini ilan ediyorum. Sen çarmıh üzerinde “Tamamlandı” dediğin gibi, ben de hayatımdaki her konu üzerinde ilan ediyorum, “Tamamlandı”; ve Senin verdiğin kurbana ve dirilişine iman ediyorum. İsa Mesih’in adında. Amin.

 

İsa Mesih’in Çarmıhı ve Gücü Hakkındaki Ayetler

 

1 Korintliler 1:18

“Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür.”

 

1 Korintliler 15:1-4

“Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”

 

Vahiy 12:11

“Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla 
Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle 
Onu yendiler. 
Ölümü göze alacak kadar 
Vazgeçmişlerdi can sevgisinden.”

 

Luka 24:6-7

“Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.”

 

Filipililer 2:7-8

Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

 

Luka 9:23

Sonra hepsine, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” dedi,

 

İbraniler 12:2

“Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor.”

 

Markos 8:34-38

Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası’nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.”

 

Galatyalılar 2:20

Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın