Bilgelik ve Yönlendiriş için

 

Bilgelik ve Yönlendiriş için Sonuçlar Ortaya Çıkana dek Günde Üç Kez Alınacak

 

Gerçeğin Ruhu bende yaşıyor ve her şeyi bana öğretiyor ve beni tüm gerçeğe yönlendiriyor. İşte bu nedenle hayattaki her durum ve her koşul hakkında mükemmel bilgiye sahip olduğumu ilan ediyorum. Çünkü ben Tanrı’nın bilgeliğine sahibim (Yuhanna 16:13; Yakup 1:5)

 

***

Tüm kalbimle Tanrı’ya güveniyorum ve kendi anlayışıma bel bağlamıyorum (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5)

 

***

Yaptığım her işte Tanrı’yı anımsarım ve O da gideceğim yolu düzler (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:6)

 

***

Rab beni ilgilendiren her şeyi mükemmel hale getirecektir (Mezmurlar 138:8)

 

***

Mesih’in Sözü’nün tüm bilgeliğiyle içimde zengin bir biçimde yaşamasına izin veriyorum (Koloseliler 3:16)

 

***

Ben İyi Çobanı takip ederim ve O’nun sesini tanırım ve bir yabancının sesini takip etmem (Yuhanna 10:4-5)

 

***

İsa benim uğruma bilgelik, doğruluk, aklanma ve kurtuluş kılındı. İşte buna dayanarak Tanrı’nın bilgeliğine sahip olduğumu ilan ediyorum ve Mesih İsa’da Tanrı’nın doğruluğu olduğumu duyuruyorum. (1 Korintliler 1:30; 2 Korintliler 5:21)

 

***

Rab’bin isteğinin bilgisi ve ruhsal anlayış ile doluyum (Koloseliler 1:9)

 

***

 

Ben Mesih’te yeni bir canlıyım. Ben Mesih İsa’nın ellerinin eseriyim. İşte bu nedenle Mesih’in düşüncesine sahibim ve Tanrı’nın bilgeliği benim içimde şekillenmiştir (2 Korintliler 5:17; Efesliler 2:10; 1 Korintliler 2:16)

 

***

Eski adamı çıkardım ve yeni adamı giyindim, yeni adam beni yaratan Mesih’in benzerliğinin bilgisi ile yenilenmiştir (Koloseliler 3:10)

 

***

Tanrı bilgisinin bilgelik ve vahiy Ruhunu alıyorum. Anlayış gözlerim aydınlandı. Ve bu dünyanın gidişine uymuyorum ama düşüncemin yenilenmesiyle değişiyorum. Aklım Tanrı Sözü ile yenilenir (Efesliler 1:17-18; Romalılar 12:2)

 

Kaynak: Charles Capps

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın