Bağlamak ve Çözmek

Matta 16:19

“Göklerin Egemenliği’nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.”

 

Matta 18:18

“Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.”

 

Dua ile Bağlamak

Sevgili Rab İsa,

Senin Sözüne dayanarak Şeytan’ı ve Şeytan’ın tüm saldırılarını İsa Mesih’in adında bağlıyorum, ___________________ (Başınıza gelen, geleceğini düşündüğünüz tüm saldırıları sıralayıp bağlayın) ve Kutsal Ruh’un gücünü, sevgisini, sevincini ve ilahi kudretini İsa Mesih’in adında çözüyorum __________________ (Tanrı’nın Cennet’ten çözmesini istediğiniz varsa bunları sıralayıp çözün) Amin.

 

Ruhsal Savaş Nedir?

Ruhsal Savaş, karanlığın egemenliğinin güçlerine karşı verilen savaştır İsa Mesih çölde Şeytan’ın ayartılarına nasıl maruz kaldıysa (Matta 4:1-11), biz de gündelik hayatlarımızda ruhsal saldırılara maruz kalırız. İsa Mesih’in dirilişi aracılığıyla biz de Mesih’le birlikte dirildik ve karanlığın güçlerinin üzerinde bulunan göksel yerlerdeki yerimize oturduk (Efesliler 2:6). Şeytan’ı ve onun güçlerini ezmek için Tanrı bize kendi kutsal ruhsal savaş silahları vermiştir (Efesliler 6, Mezmur 91). Şeytan üzerinde yetki kazanmamızın yolu, Tanrı’nın kutsal Sözü’nü ilan etmek, İsa Mesih’in kanını her durumda kullanmak ve İsa Mesih’e tanıklık sözümüzün gücüne inanmaktır (Vahiy 12:11).

 

Ruhsal Saldırı İşaretleri

 

  • Zayıf Dua Hayatı (Dua etmekte zorlanmak)
  • Depresif Duygular ve Düşünceler
  • Ruhsal Baskı ve Sıkıntı Hissi
  • Kaygı / Şüphe / Korku Yaşamak
  • Uykunun sık sık bölünmesi / Uyumakta güçlük çekmek
  • İnsan ilişkilerinde zorlanmak
  • Çok Bunaltıcı Hayal Kırıklığı Hisleri

“Neden bu şekilde hissediyorum?”   “Neyim var benim?”

 

Ruhsal Savaş Ayetleri

Tanrı’nın Sağladığı Ruhsal Savaş Silahlar: “Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. 11 İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. 13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.

 

14-15 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. 17 Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. 18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.” Efesliler 6:10-18

 

İsa Mesih’in Kanını Kullanın: “Kardeşlerimiz Kuzu’nun kanıyla

 

Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar

 

Vazgeçmişlerdi can sevgisinden.” Vahiy 12:11

 

“Böylece batıdan doğuya kadar insanlar RAB’bin adından ve yüceliğinden korkacak. Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde, RAB’bin Ruhu onu kaçırtacak.” Yeşaya 59:19

 

“Ellerime vuruşmayı, Parmaklarıma savaşmayı öğreten

Kayam RAB’be övgüler olsun!” Mezmur 144:1

 

“Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. 4 Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır.” 2 Korintliler 10:3-4

 

“Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın, Benden nefret edenleri yok ettim.” Mezmur 18:40

 

“RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, Meshettiği krala, Davut’a ve soyuna

Sonsuza dek sevgi gösterir.” Mezmur 18:50

 

“Çünkü O seni avcı tuzağından, Ölümcül hastalıktan kurtarır.” Mezmur 91:3

 

“Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir.” Luka 10:19

 

“Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızın altında kül olacaklar.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. Malaki 4:3

 

“Yavrularım, siz Tanrı’dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.” 1 Yuhanna 4:4

 

“Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin.” 2 Timoteos 4:18

 

“ Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin. 10 Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.” 1 Petrus 5:9-10

 

Ruhsal Savaş Duası

Sevgili Rab İsa, benim Başkâhinim olduğunu ve Senin yetkin altında olduğumu ilan ediyorum. İsa, çarmıh üzerinde döktüğün Kanın aracılığıyla Tanrı’nın çocuğu olduğumu kabul ediyorum. Tanrı ile aramda engel oluşturan tüm günahlardan tövbe ediyorum _______________ (Hayatınızda Şeytan’a açık kapı bırakan her şeyi ve tüm günahlarınızı itiraf edin), ve hem kendimi hem de sahip olduğum her şeyi Sana teslim ediyorum. İsa Kendimi Senin değerli kanınla örtüyorum. Verdiğim hiçbir savaş insanlara karşı değil, ama karanlığın güçlerine karşıdır. Sen bende yaşadığın için galiplerden bile üstünüm.

 

Kendim ile karanlığın güçleri arasına İsa Mesih’in kanını yerleştiriyorum. Beni engellemeye çalışan ve Tanrı’nın hem benim hem de ailemin yaşamındaki çağrısını engellemeye çalışan Şeytan’ın tüm işlerine karşı duruyorum. İsa Sen üzerinde durduğum sarsılmaz temelsin. Rab, Senin sözüne göre karanlığın egemenliğinden çıkarıldım ve Senin kutsal egemenliğine yerleştirildim.

 

Rab, Şeytan’ın kalelerinin yıkmak için imanımı güçlendir ve dilimi meshet. Baba, şimdi hayatımda cinlerin tüm güçlerine karşı savaşmaları için Senin savaşan meleklerini çözüyorum. Göksel yerlerdeki yerimi alıyorum ve İsa Mesih’in adında bana cinler üzerinde yetki veren Tanrı’mın Sözü’nde dimdik duruyorum.

 

Tanrı’dan olmayan her cini ve büyücü ruhu bağlıyorum, ve her birini kendi hayatımdan ve sevdiğim kişilerin hayatlarından kovuyorum. Kötü alışkanlık, öfke, acılık, hastalık, depresyon, dedikodu, iftira, büyü, falcılık, v.b. görünümünde işlev gören her cini İsa Mesih’in adında ayaklarımın altında çiğneyip geçiyorum ve hayatımdan kovuyorum.

 

Şeytan’ın bana karşı hazırladığı hiçbir silah işe yaramayacak. Rab, Senin Sözüne göre Şeytan’ın hiçbir saldırısı İsa Mesih’in adında bana zarar vermeyecek. Şeytan’ın hayatıma karşı gelecekte planlayacağı her saldırıyı İsa’nın kanını kullanarak durduruyorum. Tanrı’nın ruhsal savaş silahlarının tamamını bugün giyiniyorum.

 

Seni yüceltiyorum Rab İsa. Tüm görkemi ve övgüyü almaya yalnızca Sen layıksın. Şeytan’ı yendin ve Senin bu zaferini bugün İsa Mesih’in adında hayatımda ilan ediyorum. Sürekli bilinçli bir şekilde Rab’bin Ruhu’nda kalarak yaşamama yardım et, öyle ki Senin adın uğruna İsa sürekli olarak kutsal ve doğru bir yaşam sürebileyim. Amin.