Bağışlayamamaktan Özgürlük Rehberi

 

Bağışlayamamanın Belirtileri

 • Acılık Hissi
 • Kin
 • Öfke / Hiddet
 • Sürekli Şikayet
 • Kötü Alışkanlıklar (Uyuşturucu, Alkol)
 • Hayatta hiçbir ilerleme kaydedememe
 • İftira / Dedikodu
 • Kıskançlık Hisleri
 • Belli kişilere karşı gerilim hissetme
 • Belli kişilerin adının anılmasından rahatsız olma

 

Mesih’te Bağışlama Yolunun Adımları

 1. Bağışlamanız Gerektiğini Kabul edin
 2. Tanrı’ya ve O’nun Sözüne İtaat Edin
 3. Bağışlama Kararını Verin
 4. Bağışladığınızı Yüksek Sesle İlan Edin
 5. Tanrı’dan Size Lütfetmesini İsteyin

 

Bağışlama Duası

 

Sevgili Rab İsa,

İnsanları bağışlamam gerektiğinin farkındayım; böylece huzuruna geliyorum ve kendimi alçaltıyorum. Rab, İnsanlara ve kendime karşı bağışlamayan bir tutum takındığım için yürekten tövbe ediyorum. Acılık ve kibir taşıdığım için beni affet. Sana ve Senin Sözü’ne boyun eğiyorum. Çünkü Senin Sözün “Sen beni nasıl bağışladıysan”, benim de insanları ve kendimi öyle bağışlamam gerektiğini söyler:

 

Rab İsa, _________________’i (sizi yaralayan kişinin adını ve size zarar verdiği konuyu belirtin) bağışlıyorum. Beni kullanmış, yaralamış, terk etmiş, reddetmiş, taciz etmiş ve beni yok saymış herkesi İsa Mesih’in adında yürekten bağışlıyorum. Sen beni Sana karşı işlediğim günahlardan nasıl sürekli olarak bağışlıyorsan, ben de bu insanları ve kendimi öyle bağışlıyorum. Doğaüstü lütfun aracılığıyla insanları bağışlamama yardımcı ol. Artık beni yaralamış kişiler ile aramda tam bir özgürlük olduğunu ilan ediyorum. (Bağışladığınız kişinin adını belirtin) __________________’i bağışlıyorum, öyle ki bir gün Seni tanıyabilsin. Teşekkürler Rab.

İsa Mesih’in adında. Amin.

 

Bağışlama Hakkındaki Kutsal Kitap Ayetleri

 

Acımasız Köle Benzetmesi (Matta 18:21-35) 

Bunun üzerine Petrus İsa’ya gelip, “Ya Rab” dedi, “Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?” İsa, “Yedi kez değil” dedi. “Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine, borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, ‘Ne olur, sabret! Bütün borcumu ödeyeceğim’ dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. “Ama köle çıkıp gitti, kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, ‘Borcunu öde’ diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı, ‘Ne olur, sabret! Borcumu ödeyeceğim’ diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler, olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. “Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. ‘Ey kötü köle!’ dedi. ‘Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?’ Bu öfkeyle efendisi, bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. “Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.”

 

İbraniler 12:14-15

“Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek. Dikkat edin, kimse Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.”

 

Romalılar 12:9

Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın.

 

İbraniler 10:30

Tanrı’nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.”

 

Romalılar 6:23

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

 

 

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın