Aile İlişkilerimizi Düzeltmek için Ne Yapmalıyız?

Bir ebeveyn/çocuk olarak ilk ihtiyacınız İsa Mesih’te kurtuluş bulmak ve Kutsal Ruh’la vaftiz olmaktır. İsa’dan sizi kurtarıp Kutsal Ruh’uyla doldurmasını dileyin. Ruh’un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, şefkat, iyilik, yumuşak huyluluk, bağlılık, sabır ve özdenetim, Ruh’la dolu bir Hıristiyan olarak sizin hayatınızda ortaya çıktığında, aileniz için iyi bir örnek olmuş olacaksınız.

Elçilerin İşleri 16:31’de yer alan vaat, İsa Mesih’e her kim iman ederse, tüm ev halkı ile birlikte kurtulacağıdır. Bu vaadin gerçekleşme güvencesi ile hareket edin ve ilan edin.

Eğer anne-babanızın evinde yaşayan bir Hıristiyan çocuksanız, aynı vaat sizin için de geçerlidir. Ebeveynlerinize itaat edip onlara saygı göstermekle Tanrı’nın aileler için belirlemiş olduğu düzene itaat etmiş ve saygı göstermiş oluyorsunuz. Tanrı’nın vaadine göre sizin tanıklığınız ebeveynlerinizi, erkek ve kız kardeşlerinizi İsa Mesih’teki kurtuluşa çekmek için işleyecektir. Annenize ya da Babanıza itaatsizlik etmek Tanrı’ya itaatsizlik etmektir ve bu durum düzensizlik, karmaşa ve endişeye yol açar.

Hıristiyan bir anne ya da baba olarak Tanrısal bir örnek ortaya koymalısınız ve çocuğunuzu Rab’bin yolunda terbiye etmek ve eğitmek konusunda sorumlu olmalısınız (Yasa’nın Tekrarı 6:6-7; İbraniler 12:5,6,11). Bunu yapmakla çocuğunuza Tanrı’nın sevgisini iletmiş oluyorsunuz, bu sevgi onları İsa Mesih’i hayatlarına davet etme noktasına getirecektir.

Tanrı’nın ilişkilerinizde çalışarak nasıl bir fark yapabileceğini ortaya koyan ruhsal ilkeler vardır. Birinci ilke, Tanrı’ya övgü hizmetinde bulunmak, tüm konular ve ilişkiler üzerinde yüceliği Tanrı’ya sunmaktır. Bir kişi Tanrı’ya hizmet ettiğinde Tanrı da ona hizmet eder (1 Samuel 2:30).

Bir diğer ilke ise şefaattir. Çocuklarınız (veya ebeveynleriniz) için yakararak dua ettiğinizde, Tanrı’nın ailenin her bir üyesine getireceği kurtuluş vaadini aklınızdan çıkartmayın. Tanrı’ya bunun için hamt edin. Yakararak dua eden kişi, Tanrı’nın huzurunda o dua ettiği kişi için aracılık eder. Aynı zamanda Şeytan’a ve güçlerine karşı ruhsal savaşta bulunur (Efesliler 6:12). Yakararak duada bulunduğunuzda dua ettiğiniz kişinin yüklerini taşırsınız. Siz bu yükleri taşırken o kişiyi/kişileri daha iyi anlayacaksınız ve bu da onlara karşı daha çok sevgi beslemenize sebep olacaktır. Her nerede sevgi varsa, orada ilişkiler daha da derinleşir ve sevgi dolu olur. Sevgi hükmettiğinde ve yakarış gerçekleştirildiğinde, evde disiplinin ve düzenin, ailede esenliğin ve sevincin yer bulması kaçınılmazdır.

 

DUA ETTİĞİNİZDE

Tanrı’dan çocuklarınız (anne-babanız) için size büyük bir sevgi vermesi için dua edin. Onlardaki tüm övgüye değer özellikleri size göstermesi için Tanrı’dan yardım dileyin. Onları bereketlemek için fırsatlar isteyin, bu şekilde onları eleştirmek ve küçük görmek yerine onları takdir ederek bina etmenin yollarını arayın. Onları bağışladığınız ve onlar da sizi bağışladığı için Tanrı’ya şükranlar ve övgüler sunun. Rab’be sevgisi için şükredin; aile üyeleri arasındaki ilişkileri yenileyebileceğinden şüphe duymadan Tanrı’yı övün.

 

ARAŞTIRMA AYETLERİ

Filimon Mektubu            – İsa Mesih’te ilişkiler yenilenir

Yeşaya 58                      – İlişkileri yenilemek için oruç tutmak gerekir

 

Anne-Babalar için Kılavuz Ayetler

“Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir.

Seven baba özenle terbiye eder.”

(Süleyman’ın Özdeyişleri 13:24)

 

“Huysuz insan cezasını çekmelidir.

Onu bir kere kurtarsan da, hep aynı şeyi yapman gerekir.”

(Süleyman’ın Özdeyişleri 19:18)

 

“Değnekle terbiye bilgelik kazandırır,

Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır.”

(Süleyman’ın Özdeyişleri 29:15)

 

“Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız. Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babası’na bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi? Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor.”

(İbraniler 12:6-10)

 

“Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? 12 Ya da yumurta isterse ona akrep verir? 13 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?”

(Luka 11:11-13)

 

“Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.”

(Koloseliler 3:21)

 

“Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.”

(Efesliler 6:4)

 

Çocuklar için Kılavuz Ayetler

“Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. “İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk budur.”

(Efesliler 6:1-3)

 

“Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab’bi hoşnut eder.”

(Koloseliler 3:20)