Mucizelerin İçinde Yaşamak

Hayatınızda Mucizeleri Nasıl Deneyim Edebilirsiniz:

 

 • Her şeyi sağlayanın kendisine yoğunlaşın, elindeki armağanlara değil.
 • Mucizeler, Tanrı gözlerini sizin üzerinize çevirdiğinde gerçekleşir. Hayatta her zaman bir şeylere ihtiyacımız vardır ama gözlerimizi İsa’ya çevirdiğimizde, ihtiyaçlarımızı her zaman karşılayacaktır.
 • Henüz almadığınız bereketler için Tanrı’yı övün!
 • Geliriniz ya da maddi kaynaklarınız düşükse, şifaya ya da yenilenmeye ihtiyacınız varsa ya da bir durumun tamamen değişmesine ihtiyacınız varsa, şimdi Tanrı’yı övmeye başlayın! Söylemesi kolay gelebilir elbette ama şükranla dolu bir yürek mücizeleri dev bir mıknatıs gibi çeker!
 • İyi ve kötü günde Tanr’ya nasıl tapındığınız Tanrı ile ilşkinizi ortaya koyar; mucizeler bu ilişkiden ortaya çıkar!
 • Hayatınızdaki MUCİZELERİ diğer insanlarla da paylaşmanın fırsatlarını arayın!
 • Eğer Tanrı hayatınızda bir ya da birden fazla mucize gerçekleştirdiyse, çevrenizdeki diğer insanların da imanını geliştirmek için fırsatlar arayın!
 • Pek çok insan hayatında mucize gerçekleşmesi için Tanrı’ya yakarıyor! Tanıklığınızı paylaşın, onlarla birlikte dua edin ya da Tanrı’nın mucizeler yaratan gücü ile ilgili teşvik edici sözler ve ayetler gönderin.

Mucizeleri Almak için Dua

Sevgili Rab İsa,

Hayatımın en büyük mucizesi sen olduğun için ve çarmıhtaki kurbanınla bana yeni yaşam verdiğin için teşekkür ederim. Sen hayatımın Rab’bi ve Kurtarıcısısın ve şimdi senin huzuruna yaklaşıp senin yetkin altına giriyorum.

Rab, senin yaşamımdaki yerin ve vaatlerinden hakkında kuşku duyduğum her bir zaman için tövbe ediyorum. Sen benim için her şeyi Sağlayansın, Kurtarıcımsın, şifa verensin. Senin her şeyi yapabileceğine inanıyorum! Çarmıh üzerinde benim için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine inanıyorum. Senin aracılınla Tanrı’nın çocuğu oldum. Hayatıma sunduğun vaatlerine ve mucizelerine inanıyorum; bunları şimdi tüm kalbimle kabul ediyorum.

Rab, imanımı yeni doruklara taşı. Senin için zor bir şey yoktur! Sana minnettarım ve şükranla doluyum! Beni böylesine çok sevdiğin için teşekkür ederim. Senin iyiliğini sürekli olarak derin derin düşünmeme yardımcı ol ve beni sevginde daha da derinlere götür. İsa Mesih’in kudretli adında. Amin!

Ayetler

İsa’nın Mucizeleri

 • Bakireden doğuş – Matta 1
 • Suyu şaraba çevirme – Yuhanna 2:1-11
 • Saray memurun oğlunun iyileştirilmesi – Yuhanna 4:43-54
 • Kefernaum’da bir cinlinin iyileştirimesi – Markos 1:21-27
 • Petrus’un Kayınvalidesinin iyileştirilmesi – Matta, 8:14-15, Markos 1:29-31
 • Bir hastanın iyileştirilmesi –Matta 1:16-17
 • Büyük bir miktarda avlanan balık –Luka 5:1-11
 • Bir cüzamlının iyileştirilmesi – Matta 8:1-4, Markos 1:40-45, Luka 5:12-14
 • Yüzbaşının kölesinin iyileştirilmesi – Matta 8:5-13
 • Kötürüm bir adamın iyileştirimesi – Matta 9:1-8
 • Sakat bir elin iyileştirilmesi – Matta 12:9-14
 • Dul Kadının oğlunu iyileştirme – Luka 7:11-17
 • Fırtınayı dindirme – Matta 8:23-27, Markos 4:35-31, Luka 8:22-25
 • Gerasalı cinli adamın iyileştirilmesi – Matta 8:28-33, Markos 5:1-20, Luka 8:26-39
 • Kanamalı kadının iyileştirilmesi – Matt 9:20-22, Markos 5:25-34, Luka 8:42-48
 • Yair’in kızının iyileştirilmesi – Matta 9:18-26, Markos 5:21-43, Luka 8:40-56
 • İki körün iyileştirilmesi – Matta 9:27-31
 • Dilsiz cinli bir adamın iyileştirilmesi – Matta 9:32-34
 • 38 yıldır hasta olan adamın iyileştirilmesi – Yuhanna 5:1-15
 • 5000 erkek ile ailelerinin doyurulması – Matta 14:13-21
 • İsa’nın su üzerinde yürümesi – Matta 14:22-33
 • Büyük bir kalabalığın mucizevi bir şekilde doyurulması – Matta 14:34-36
 • Cine tutsak bir kızın iyileştirilmesi – Matta 15:21-28
 • Sağır ve dilsiz bir adamın iyileştirilmesi – Markos 7:31-37
 • 4000 erkek ile ailelerinin doyurulması – Matta 15:32-39
 • Kör bir adamın iyileştirilmesi – Markos 8:22-26
 • Doğuştan kör adamın iyileştirilmesi – Yuhanna 9:1-12
 • Cinli bir gencin iyileştirilmesi – Matta 17:4-20
 • Balığın ağzındaki para – Matta 17:24-27
 • Cinli ve kör bir adamın iyileştirilmesi – Matta 12:22-23, Luka 11:14-23
 • 18 yıldır kanaması olan kadının iyileştirilmesi – Luka 13:10-17
 • Vücudu su toplamış adamın iyileştirilmesi – Luka 14:1-6
 • 10 cüzamlının iyileştirilmesi – Luka 17:11-19
 • Lazar’ın diriltilmesi – Yuhanna 11:1-45
 • Bartilmay’ın gözlerinin açılması – Matta 20:29-34, Markos 10:46-52
 • İsa meyve vermeye incir ağacını lanetliyor – Matta 21:18-22
 • Kopmuş bir kulağın iyileştirilmesi – Luka 22:50-51
 • Jesus İsa’nın dirilişi – Matta 28:6, Luka 24
 • 153 balık– Luka 21:4-11
 • İsa’nın göğe yükselmesi – Markos 16:19, Luka 24:51, Acts 1:9

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın