Kutsal Ruh Dua Rehberi

 1. Kutsal Ruh Kimdir?
 • Kutsal Ruh, Üçlü Birliğin şahıslarından biridir (Baba Tanrı, Oğul Tanrıve Kutsal Ruh Tanrı).İ sa Mesih, Göksel Baba’ nın yanına alındığında bize bir Yardımcı olarak Kutsal Ruh verildi (Yuhanna 14:26). Kutsal Ruh her imanlının içinde yaşamaktadır!

 

 • Kutsal Ruh’ tan neredeyse Kutsal Kitap’ın tüm bölümlerinde Ruh, Tanrı’ nın Ruh’ u, Kutsal Ruh ve Rab’ bin Ruh’ u olarak söz edilir.

 

 1. Kutsal Ruh’un Hayatımdaki Rolü Nedir?
 • Öğüt Veren 
 • Savunan 
 • Teselli Eden 
 • Şefaat Eden
 • Öğreten 
 • Kutsal Kitap’ı Açıklayan 
 • Yardım Eden 
 • En İ yi Dost

 

 1. Kutsal Ruh Vaftizini Nasıl Alabilirim?
 • İsa Mesih’ in öğrencileri Kutsal Ruh vaftizini ilk olarak İ sa göğe yükseldikten sonra aldı. Evin üst katındaki odada dua ediyorlardı ve birden göklerden gelen bir rüzgar bulundukları yere güçle doldurdu. Ve Kutsal Ruh onların dillerine bir ateş gibi dokundu ve bilinmeyen dillerde konuşmaya başladılar. İşte Kutsal Ruh vaftizi (ya da Ateşvaftizi) buydu.

 

 • Ateş vaftizini genellikle İ sa Mesih’ e geldiğimizde alırız. İ sa Mesih’ i hayatımıza davet ettiğimiz gibi Kutsal Ruh’ u da hayatlarımıza davet etmeliyiz. Tüm günahlarınızdan tövbe edin, İ sa Mesih’ in sizi kanıyla arıtmasını isteyin ve bundan sonra Kutsal Ruh’ un bedeninizdeki, ruhunuzdaki ve canınızdaki işini tamamlamasına izin verip Ruh’ a yalvarın.

 

 

Kutsal Ruh Vaftizi için Dua

Sevgili Rab İ sa,

Kendimi Senin önünde alçaltıyorum. Sen benim Rab’ bim ve Kurtarıcımsın; beni kurtardığın için teşekkür ederim. Seninle aramda engel oluşturan tüm günahlar için tövbe ediyorum ve Rab İ sa, değerli kanınla beni temizlemen için dua ediyorum. Kutsal varlığın şimdi beni kaplasın.

Rab, beni Kutsal Ruh’ la vaftiz etmen için dua ediyorum. Senin sözünde “dileyin, verilecektir” (Luka 11:9) yazılıdır. Bu vaftiz Senden gelen bir armağandır ve ben İ sa Mesih’ in adında bu armağanı imanla istiyorum. Kutsal Ruh, bendeki işini gerçekleştir. Hayatımın tüm kapılarını senin çalışmana açıyorum, ve bu alanlar üzerinde Sana mutlak yetki vererek Seni hayatıma davet ediyorum. Bu ateş vaftizi için teşekkürler Rab İ sa. Amin.

 

 

Kutsal Ruh Hakkında Ayetler

Yaratılış 1:2

“Tanrı’ nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.”

 

Matta 3:16-17

“İ sa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İ sa, Tanrı’ nın Ruhu’ nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ ndan hoşnudum” dedi.”

 

Matta 28:19

“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ un adıyla vaftiz edin;”

 

Yuhanna 14:26

“Ama Baba’ nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”

 

Yuhanna 16:7-11

“Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’ nu size gönderirim. 😯 gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir: 9Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; 10doğruluk konusunda, çünkü Baba’ ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz; 11yargıkonusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.”

 

Elçilerin İşleri 1:8

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’ de, bütün Yahudiye ve Samiriye’ de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.”

 

Elçilerin İşleri 2:1-4

“Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. 2Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. 3Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. 4İ manlıların hepsi Kutsal Ruh’ la doldular, Ruh’ un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.”

 

Elçilerin İşleri 2:32-33

“Tanrı, İ sa’ yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. 33O, Tanrı’ nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’ u Baba’ dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’ u üzerimize dökmüştür.”

 

Elçilerin İşleri 2:38

“Petrus onlara şu karşılığı verdi: “Tövbe edin, her biriniz İ sa Mesih’ in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanınıalacaksınız.”

 

Romalılar 8:14

“Tanrı’ nın Ruhu’ yla yönetilenlerin hepsi Tanrı’ nın oğullarıdır.”

 

Romalılar 8:26

“Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’ un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.”

 

Romalılar 8:27

“Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh’ un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı’ nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.”

 

Yeşaya 11:2

“RAB’ bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.”

 

Luka 10:21

“O anda İ sa Kutsal Ruh’ un etkisiyle coşarak şöyle dedi: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllıkişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, senin isteğin buydu.”