Kutsal Kitap’ı Okumak Ne Kadar Sürer?

Kutsal Kitap’ın tamamını okumak ne kadar sürer? Bu soruyu hiç düşündünüz mü?

Kutsal Kitap, 66 alt başlıktan oluşur ve bunların her birini 1 saatten kısa bir sürede okumak mümkündür. Aşağıda bazı örnekler bulabilirsiniz.

 

 1. Yaratılış– 3.5 saat
 2. Mısır’dan Çıkış– 3 saat
 3. Levililer– 2 saat
 4. Çölde Sayım– 3 saat
 5. Yasa’nın Tekrarı– 2.5 saat
 6. Yeşu– 2 saat
 7. Hakimler– 2 saat
 8. Rut– 15 dakika
 9. 1 Samuel– 2 saat
 10. 2 Samuel– 2 saat
 11. 1 Krallar– 2 saat
 12. 2 Krallar– 2 saat
 13. 1 Tarihler– 2 saat
 14. 2 Tarihler– 2.5 saat
 15. Ezra– 40 dakika
 16. Nehemya– 1 saat
 17. Ester– 30 dakika
 18. Eyüp– 2 saat
 19. Mezurlar– 5 saat
 20. Süleyman’ın Özdeyişleri– 2 saat
 21. Vaiz– 30 dakika
 22. Ezgiler Ezgisi– 20 dakika
 23. Yeşaya– 4 saat
 24. Yeremya– 4 saat
 25. Ağıtlar– 20 dakika
 26. Hezekiel– 4 saat
 27. Daniel– 2 saat
 28. Hoşea– 30 dakika
 29. Yoel– 12 dakika
 30. Amos– 25 dakika
 31. Ovadya– 4 dakika
 32. Yunus– 8 dakika
 33. Mika– 20 dakika
 34. Nahum– 8 dakika
 35. Habakkuk– 9 dakikka
 36. Sefanya– 10 dakika
 37. Haggay– 7 dakika
 38. Zekeriya– 40 dakika
 39. Malaki– 11 dakika
 40. Matta– 2.5 saat
 41. Markos– 1.5 saat
 42. Luka– 2.5 saat
 43. Yuhanna– 2 saat
 44. Elçilerin İşleri– 2 saat
 45. Romanlılar– 1 saat
 46. 1 Korintliler– 1 saat
 47. 2 Korintliler– 40 dakika
 48. Galatyalılar– 20 dakika
 49. Efesliler– 20 dakika
 50. Filipililer– 14 dakika
 51. Koloseliler– 13 dakika
 52. 1 Selanikliler– 12 dakika
 53. 2 Selanikliler– 7 dakika
 54. 1 Timoteos– 16 dakika
 55. 2 Timoteos– 11 dakika
 56. Titus– 7 dakika
 57. Filimon– 3 dakika
 58. İbraniler– 45 dakika
 59. Yakup– 16 dakika
 60. 1 Petrus– 16 dakika
 61. 2 Petrus– 10 dakika
 62. 1 Yuhanna– 16 dakika
 63. 2 Yuhanna– 2 dakika
 64. 3 Yuhanna– 2 dakika
 65. Yahuda– 4 dakika
 66. Vahiy– 1 saat

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın