Mesih’te Bereketli Bir Yaşam

Tanrı’nın bereketi nedir? Bereket birkaç şey anlamına gelebilir. Bir tanım şöyledir. Kutsal hale getirmek, kutsallaştırmak veya ilahi iyilik ve korumayla donatmaktır. Efesliler 1: 3, Göksel babamızın bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olduğunu söyler. Bu, Tanrı’nın ailesinin bir parçası olduğumuzda Tanrı’nın bize manevi hazineler sağladığı anlamına gelir. Süleyman’ın Özdeyişleri 10:22, “Rab’bin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz.” der.  Rab’bin bereketleri hayatımıza sevinç getirir!

Kutsal yazılar, Tanrı’nın halkını bereketlemeyi sevdiği birçok yöntemi ortaya koymaktadır. O bize elinden gelenin en iyisini yapmak isteyen sevgi dolu bir Tanrı’dır. Bereket; servet, sağlık, miras, toprak ve bolluk olarak tanımlanabilir. Kutsal Kitap bize açıkça Tanrımızın bir yoksunluk tanrısı olmadığını, O’nun yeterli olandan daha fazlasını veren bir tanrı olduğunu gösterir. Yuhanna 21, öğrencilerin teknelerinde balık avlamak için çıktığını, ancak hiçbir şey yakalayamadığını anlatır. İsa, kıyıda göründüğünde, onlardan ağlarını tekrar atmalarını istedi.Bunu yaptıklarında ağlarında o kadar çok balık vardı ki, ağları tekneye çekemediler. Bu resimde ne görebiliriz? Rab, bolluk sağladı.

Tanrı, O’nun bereketlerine ulaşmamızı sağlayan ilkeleri sözünde belirlemiştir. İtaatle yürüdükçe, göklerle anlaşmaya vardık. Mesela, eğer ondalık verirsek, Tanrı çekirgelerin mahsullerimizi yemeyeceğini ve asmamız olgunlaşmadan üzümünün düşmeyeceğini söylüyor. Başka bir deyişle, düşmanın bizden çalma hakkı yoktur. Eğer cömertçe ve özgürce verirsek, bereket çocuklarımızın üzerine olacaktır. Tanrı, iyiliksever olduğumuzda, bizimle olacağa söz verir.

Mezmur 37, Tanrı’yı ​​bekleyenlerden ve doğruluğu arayanlardan bahseder. Onların ülkeyi miras alacağından bahseder. Bol refah ve huzurla onları memnun edeceğini vaat eder. İyi ve dürüst insanın adımları Rab’be yöneliktir ve O, onların yolunu bereketler.

Tanrı insanları ve ulusları bereketlemeye isteklidir. İsrail, Rab tarafından kutsanmış bir ulustu. Bütün uluslar, İsrail’in Tanrı’nın seçilmişi ve göz bebeği olduğunu biliyordu. Tanrı, İsraillilerin düşmanlarını yenmelerini, savaşlardan sonra ganimetlerini ve topraklarını almalarını sağladı. İsrailliler esaret altında bile çoğaldılar. Tanrı’nın halkı O’nun iyiliğini ve bereketlerini taşır.

Tanrı sözüne itaat ederek ve O’nun güçlü gerçeklerini hayatlarımıza uygulayarak kendimizi bereketli bir noktaya koyabiliriz. Biz bu gerçeklerde yürüdükçe, Tanrı vaatlerini yerine getirecek ve halkına bereketlerini dökecektir.