Korku ve Kaygı için Ayetler 

“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.” Filipililer 4:6-7 

“Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?” Matta 6:25-26 

“O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.” Matta 6:34 

“Yüreği kaygılı olanlara, “Güçlü olun, korkmayın” deyin, “İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.” ” Yeşaya 35:4 

“Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.” Petrus 5:7 

“Kaygılar içimi sarınca, Senin avutmaların gönlümü sevindirir. ” Mezmurlar 94:19 

“Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacak.” Matta 10:19-20 

“RAB’be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6 

“Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?” Matta 6:27 

“Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. ” Romalılar 8:18 

“Kaygılı yürek insanı çökertir,  

Ama güzel söz sevindirir.” Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25 

“Ey halkım, her zaman O’na güven, İçini dök O’na,  

Çünkü Tanrı sığınağımızdır. ” Mezmurlar 62:8 

“Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” Romalılar 8:28 

“Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim.  

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;  

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. ” Yeşaya 41:10 

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.” Matta 11:28-29 

“Güç ve onurla kuşanmıştır,  

Geleceğe güvenle bakar.” Süleyman’ın Özdeyişleri 31:25 

“Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB’dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.” Yasa’nın Tekrarı 31:6 

“Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.” Romalılar 12:12