Ebedi Ümit İsa’dır

Eğer bugün ciddi bir sıkıntının yükü altındaysanız, sizin için ümidin var olduğunu bilin. Şu anda görmeseniz bile sizin için İsa Mesih’te her zaman ümit var. İsa Mesih bu dünyaya sunulmuş olan ebedi ümittir. Bu yaşadığımız hayat geçicidir. Sorunlarınıza odaklanmayın, gözlerinizi sorunlarıkökünden çözen kişiye –İsa Mesih’e çevirin.

Bugün ümidinizi ve sevincinizi çalan şeyler neler? Aklınıza ilk gelen şeyleri söyleyin. Bu şeylerin size işkence çektirmesine müsaade etmeyin, hepsini İsa Mesih’in kanının altına getirin. Bırakın sizin için her şeyle İ sa ilgilensin. Stres yaşamaya, cesaret kırıklığıyaşamaya ya da her şeyi sizin çözmeniz gerektiğini söyleyen düşüncelere yer yok. Tüm sorunlarınızın yanıtıİ sa’dır. Sizi aşağı çeken her konu için öncelikle İsa’nın yüzünü arayın ve O da her bir gün için size tükenmez bir ümit ve güç verecek.

 

Yeni Ümit Kazanmak için Dua

Sevgili Rab İsa, gözlerimi şimdi Sana çeviriyorum. Sen en Yüce Başkahinsin, benim Rab’bim ve Kurtarıcımsın. Tamamen senin yetkin altına giriyorum. Günahlarımıbağışla, özellikle de şüphe ve hayal kırıklığı ruhlarının içimde yer etmesine izin verdiğim için beni affet. Beni değerli kanınla yıka. Tanrı’dan olmayan her tür hissin ve ruhun İ sa Mesih’in adında bedenimi terk etmesi için buyruk veriyorum.

Rab Sen benim sevinç ve ümit kaynağımsın. Her yeni sabah merhametlerin tazelenir. İ sa senin sevincin benim gücümdür. Her ne durumda olursam olayım biliyorum ki, adımı avuçlarına yazdın. Beni daima korumaları ve kaldırmaları için meleklerini gönderiyorsun, bu şekilde beni acıdan özgür kılıyorsun. Rab, daima benimle birlikte olduğunu biliyorum. Sıkıntılarda bana sevinç veriyorsun. Tamamen ümitsiz gibi görünen durumlarda bana ümit veriyorsun.

İsa, yol olmayan yerlerde yol açarsın. Senin yaralarınla tüm hastalıklar iyileşir. Sen kalabalıklara vaaz verdiğinde, kalabalıktan bir kaç kişi değiltamamı iyileşti. Ölümden dirildin ve mezar üzerinde zaferlisin. Senin için imkansız hiçbir şey yok! Bu günden itibaren hayatımın tüm sevincini ve ümidini senden alacağım! Sana dayanıyorum. Sana güveniyorum. İ sa, beni asla bırakmadığın için teşekkür ederim. İsa Mesih’in adında dua ediyorum. Amin.

 

Umut Ayetleri

Romalılar 12:12

“Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.”

 

Mezmur 146:5

“Ne mutlu yardımcısı Yakup’un Tanrısı olan insana, Umudu Tanrısı RAB’de olana! ”

 

Yeşaya 40:31

“RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. ”

 

Mezmur 147:11

“RAB kendisinden korkanlardan, Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. ”

 

Romalılar 15:13

“Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.”

 

Mezmur 62:5

“Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul, Çünkü umudum O’ndadır. ”

 

Romalılar 8:24-25

“Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.”

 

Mezmur 119:74

“Senden korkanlar beni görünce sevinsin, Çünkü senin sözüne umut bağladım.”

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 13:12

“Ertelenen umut hayal kırıklığına uğratır, Yerine gelen dilekse yaşam verir.”

 

Mezmur 25:3

“Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; Nedensiz hainlik edenler utanır.”

 

İbraniler 11:1

“İ man, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.”

 

Mezmur 33:17

“Zafer için at boş bir umuttur, Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz. ”

 

İbraniler 10:23

“Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrıgüvenilirdir.”

 

Mezmur 42:5

“Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? Tanrı’ya umut bağla, Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. ”

 

Romalılar 8:19-20

“Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı’nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. ”

 

Mezmur 130:5

“RAB’bi gözlüyorum, Canım RAB’bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O’nun sözüne. ”

 

İbraniler 6:17-20

“Tanrı da amacının değişmezliğini vaadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini antla pekiştirdi. Öyle ki, önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı’ya sığınan bizler, Tanrı’nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut, perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İ sa oraya uğrumuza öncü olarak girdi.”

 

Mezmur 130:7

“Ey İ srail, RAB’be umut bağla! Çünkü RAB’de sevgi, Tam kurtuluş vardır. ” Süleyman’ın Özdeyişleri 23:18 “Böylece bir geleceğin olur Ve umudun boşa çıkmaz”

 

Ağıtlar 3:21

“Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum”

 

Zekeriya 9:12

“Kalenize dönün, Ey siz, umut sürgünleri! Bugün bildiriyorum ki, Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim. ”

 

Yeremya 29:11

“Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.”

 

Romalılar 5:2-4

“İ çinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. 3-4Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır.”

 

Romalılar 5:5

“Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.”

 

Romalılar 15:4

“Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar’ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.”

 

Koloseliler 1:27

“Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. ”

 

1 Selanikliler 1:2-3

“Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı’ya şükrediyoruz. İ manın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İ sa Mesih’e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz.”

 

1 Selanikliler 5:8

“Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhınıkuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım.”

 

Titus 1:2

“Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı’nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır.”

 

İbraniler 6:18

“Öyle ki, önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı’ya sığınan bizler, Tanrı’nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım.”

 

İbraniler 6:11-12

“Umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynıgayreti göstermesini diliyoruz. Tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz.”