Vizyon, Misyon, Amaçlar: Fark Nedir?

Çoğunlukla, vizyon, misyon ve amaçlar kelimelerini birbirinin yerlerine kullanırız. Bununla birlikte, bu kelimelerin anlamlarında ince farklılıklar vardır. Doğru anlaşıldığında, hayatlarımızı nasıl yaşadığımıza kadar bizi etkiler. Yeremya 29, her üçü için de bize bir örnek sunar.

Vizyon
Yeremya 29, Babil Sürgününde yaşayan insanlara verilmiş peygamberlik sözüdür. Sürgündeki halk, sürgünün yakında biteceğini ve Vaat Edilmiş Topraklara geri döneceklerini ilan eden sahte peygamberlere inanmak istediler. Ancak Tanrı, Yeremya peygambere gerçek büyük resmi ve İsraillilerin bu yeni gerçeklikte yapmaları gerekeni esinledi.

Bir vizyon tercih edilmiş farklı bir geleceğin resmidir. Nerede olduğunuzu değerlendirdiğinizde ve nasıl olması gerektiğine karar verdiğinizde vizyon başlar. Vizyon, bir şeylerin olması gerektiği şeklin kelimelerle ya da sanatsal bir biçimde resmedilerek tarifi ve tasvir edilmesidir. Sürgündekilerin vizyonu, kendi vatanlarında yaşayan yenilenmiş bir ulus olmaktı. Tanrı’nın onlara verdiği vizyon, Vaat Edilmiş topraklarda huzurlu bir şekilde yaşayan ve bütün kalbiyle O’nu arayan insanlardı. (Yeremya 29: 11-14) Sürgünler eve gitmek istedi; Tanrı, onların yüreklerini yeniden kendisine yönlendirmelerini ve O’nu ciddiyetle aramalarını istedi.

Misyon
Misyon, nasıl kısmını sağlar. Vizyonu gerçekleştirmek için nasıl ilerleriz sorusunu cevaplar. Misyon, beklenen geleceğe ulaşmak için kullanılacak araçları, yöntemleri ve/veya davranışları tanımlar.
Sürgündekiler için, nasıl (misyon) şöyleydi:

  • Oldukları yere yerleşmek.
  • Sayıca çoğalmak.
  • Yeni şehrin refahı için Rab’be dua etmek, çünkü şehrin refahı onlara refah getirecekti.

İnsanlar Tanrı’nın verdiği bu göreve itaat ettiklerinde ve buna göre yaşadıklarında, kalpleri ve kimlikleri değişecektir. Onlar, Tanrı’nın olmalarını istedikleri kişiye dönüşecekler ve geçmişte oldukları kişiyi geride bırakacaklardır.

Amaçlar
Amaçlar, görevi başarmak için gereken özel eylemlerdir. Amaçlar, misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için ne yapmamız gerektiği sorusuna cevap verir. Sürgünler için, Tanrı, bir misyon verdiğinde amaçlarını da beraberinde verdi. Bunlar:

  • Ev inşa etmek, tarlaya tohum ekmek ve yiyecek üretmek.
  • Evlenmek, çocuk sahibi olmak ve çocuklarına eşler bulmak.
  • Esenlik aramak ve yaşadıkları şehrin refahını sağlamak.

İnsanlar ev kurma, eş bulma ve yeni topluluklarının huzur ve refahını arama amaçları için çabalarken, Tanrı’ya güvenmeye zorlanmış olacaklardır. Onların güveni, yetmiş yıllık sürgünden dönecek sürgünlere temel oluşturacaktır.

Düşündüren Sorular:

  1. Tanrının size esinlediği gelecek nedir?
  2. Yeni geleceği gerçeğe dönüştürmekte kullanmanız için, sizi hangi düşünce, yöntem ve/veya davranışlara yöneltiyor?
  3. Büyük resmi yapmak için günbegün tamamlamanız gereken parçalar nelerdir?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!