Tanrı’nın Aileniz İçin Tasarısı

Günümüz dünyasındaki değişiklikler, aileler ve evlilikler üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır.

Medya, geleneksel değerlerin altını kazan alternatif yaşam tarzlarıyla ailelere sürekli olarak darbe vurmaktadır. Ekonomik baskılar aileleri parçalanmaya zorlamaktadır. Ve diğer pek çok etkili eğilimler modern dünyamızın evlilikleri için risk oluşturmaktadır.

Tüm bu kaosun ortasında evliliğinize biraz istikrar getirebilmek için nasıl bir katkıda bulunabilirsiniz? Başarılı bir evliliğe sahip olmak için şu an uygulayabileceğiniz sağduyulu ilkeler neler olabilir?

Kutsal Kitap bu çalkantılı zamanlarda güçlü, başarılı evlilikler ve aileler oluşturabilmemiz için çok açık ilkeler ortaya koymaktadır. Şimdi bu ilkeleri inceleyelim.

 

Evlilik Yaşam Boyu Süren bir adanmışlıktır

 

Evlilik bağı ile birleşenler yaşam boyu süren bir adanmışlığa adım atmış olurlar.

İsa Mesih şöyle demiştir, ‘Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın(Matta 19:5-6).

Evlilik kutsal bir bağdır. Kadın ve erkek olarak her ikiniz de ebeveynlerinizden bağlarınızı kopartıp yeni bir düzen, yeni bir bağ ve yeni bir ilişki oluşturmuş oluyorsunuz.

Ancak günümüzde pek çok şey size karşı savaşmaktadır.

 

İçinde bulunduğumuz toplum sürekli olarak yer değiştirmektedir.

İnsanlar yeni iş fırsatları ya da ekonomik baskılardan ötürü başka şehirlere taşınmaktadır ve eski anlamdaki mahalle kavramı ile genç ve yaşlı kuşakları birbirine bağlayan güçlü aile bağları yıkılmaktadır. Birlik ve topluluk olma anlayışımızı kaybettik.

 

Aynı zamanda toplumumuz boşanmayı çok kolaylaştırdı.Bir kişi ülkenin neresinde olursa olsun sorgusuz, yani hiçbir sebep göstermeksizin boşanabilir. Boşanma ne kadar kolaylaşmış olsa da araştırmalar boşanmanın aileler için ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınlar genellikle yoksulluğa itilmiş oluyor ve erkek büyük sağlık sorunları altında eziliyor, çocuklar üzerindeki tahribatı ise çok daha büyük.

Yaklaşık 20 milyon çocuk ebeveynlerinin boşanması sonucu ya annesiyle ya da babasıyla yaşıyor. Sosyologlar, anne-babası ayrı olarak, özellikle de babaları olmadan büyüyen çocukların akran baskısından, uyuşturucu bağımlılığından daha kolay etkilendiklerine, özgüven eksikliğine daha yatkın olarak büyüdüklerine işaret etmektedirler. İşte çocuklarımıza bırakmakta olduğumuz acı miras budur.

Boşanma çok zor bir soruna kolay bir çözüm olarak görülmektedir. Ancak Kutsal Kitap çok açık bir biçimde ortaya koyar. Tanrı şöyle söyler, Ben boşanmadan nefret ederim(Malaki 2:16). Tanrı’nın boşanmadan nefret etmesinin sebebi ise insanlar üzerinde nasıl bir etki yaptığını bilir.

 

Elbette boşanmanın kabul edilebilir olduğu durumlar da vardır.Eşlerden biri duygusal ve fiziksel olarak tacize uğradığında, bu hoş görülemez. Durmadan sizi hırpalayan, döven ya da yakışıksız şeyler yapmanızı isteyen birisine boyun eğmek zorunda değilsiniz

Boşanmanın kabul edilebileceği diğer bir durum zinadır. Eğer eşlerden biri zina ediyorsa, diğer kişi artık evlilik bağında devam edip etmemekte özgürdür. Ancak bir Hristiyan’ın diğer bir Hristiyan’ı taciz ve zina haricinde boşamasının bir temeli yoktur.

Boşanma için bu geçerli, Kutsal Kitap’a dayalı sebepler var olsa da bunları evliliğinizden bir kurtuluş yolu olarak görmemelisiniz. Evliliğinizi kurtarmanın ve işler hale getirmenin yollarını arayın.

Evliliğin ağırbaşlı ve yaşam boyu süren bir adanmışlık olduğunun farkına varın. Evliliğe dikkatle adım atarsanız ve ilişkinizin sonsuza dek var olacağını fark ederseniz daha başarılı olacaksınız.

Kaynak: Pat Robertson

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın