Kutsal Kitap’a Göre Kadın-Erkek İlişkisi

Kutsal Kitap, kadın-erkek ilişkisine de değinmiştir. Hatta Mesih’te yaşanan bir ilişkinin nasıl görüneceğini ve nasıl olması gerektiğini bile anlatmıştır. Kadın-erkek ilişkileri dünyanın bize resmettiği gibi değildir. Böyle bir ilişki ahlaksız, çarpık, karanlık ve geçici olmamalıdır. Rab ilişkilerin pak, sevecen, doğru, kutsal olmasını ve İsa Mesih temeli üzerine inşa edilmesini ister. 

 

Kendimize nasıl eş bulabiliriz? 

Hayatınızın her anı Tanrı’nın yaşam kitabında yazılmıştır. Tanrı sizin için ayırdığı mükemmel eşi nerede, ne zaman karşınıza çıkartacağını çok iyi bilmektedir. Tanrı’nın zamanını beklemek çok değerlidir! Tanrı’nın zamanlaması mükemmeldir ve nasıl bir eşe ihtiyacınız olduğunu çok iyi bilmektedir. Mesih’te köklenmeden beğendiğiniz bir kişinin peşinden gitmeniz bir hayal kırıklığına adım atmanız anlamına gelebilir. Tanrı bizim için hazırladığı her iyi ve mükemmel armağanı beklememizi ister. Tanrı sağlayacaktır, biz sadece önce O’nun yüreğini aramalıyız!   

 

Zaten Her Şeyi Berbat Ettim!” Yalanı – Hayır, Bu Doğru Değil. 

Geçmişte hatalar yaptıysanız, bunlar geçmişte kaldı; ayrıca şimdi bu hataları düzeltmek için Rab’den yardım istediğiniz bir dönemdesiniz. Belki fiziksel olarak yaralandınız, tacize ya da tecavüze uğradınız. Belki duygusal ya da psikolojik olarak incitildiniz. Belki birden fazla ilişkiniz oldu ya da kendi cinsinizden bir kişi ile cinsel ilişki yaşadınız. Tanrı tüm bu durumların hepsinden sizi kurtarabilir! Sizin aşk masalınız henüz bitmiş değil!  

 

Geçmişinizi Tanrı’nın ellerine bıraktığınız sürece tertemiz ve saf bir hayata dönüş yapabilirsiniz. Sizi yaralayan şeyleri ve utancınızı şimdi İsa’ya verin. İsa kendi kanıyla sizi yıkayıp tertemiz yapacak ve size acı veren hatıraları ortadan kaldırıp sizi yeniden pak ve kutsal kılacaktır. Tüm bunları şimdi ondan dua ile isteyin. 

 

Tanrı’nın sizin için belirlediği biri var! 

Sevgili dostum, cesaretlen! Belki şu an yalnız hissediyorsun ama aslında hiç yalnız değilsin! Belki şu an hayatında biri yok ama İsa’ya dayan! Eğer hayatında hiç tanrısal bir ilişki yaşamadıysan, üstüne üstlük kullanıldıysan ve tacize uğradıysan, gözlerini İsa’ya çevir. 

 

İsa ile şu anda geçirdiğin bu zamanı iyi değerlendir! İsa, dua ve Kutsal Kitap aracılığıyla O’nda büyümeni istiyor. Önce İsa ile ilişki kur, böylece o özel kişi hayatına girdiğinde ilişkini nasıl bir temel üzerine kurman gerektiğini bileceksin! 

 

 

Yeni Bir Başlangıç İçin Dua 

Sevgili Rab İsa, 

 

Kendimi ve bu zamanı şimdi sana veriyorum. Geçmişimi bağışla. Verdiğim tüm yanlış kararlardan dolayı beni bağışla. Beni değerli kanınla tertemiz yap. Rab, geçmişteki ilişkilerimle kurduğum tüm ruhsal bağları kopar ve yok et. Kendimi İsa Mesih’in kanıyla örtüyorum ve benden koparılıp götürülen kalbimin her bir parçasının yerine konulmasını buyruk veriyorum. Bana ait olmayan her şeyi – her davranışı, günahlı doğayı, düşünce biçimini ve hisleri serbest bırakıyorum ve İsa Mesih’in adında hayatımı terk etmelerini buyuruyorum. 

Rab beni yüreğinin, sevginin ve gerçeğinin derinliklerine götür. Senin gözünde kim olduğumu bana göster. İsa, önce senin tarafından sevilmek istiyorum. Sen benim ilk aşkımsın! Sen beni yaratan, kurtaran, özgür kılan, beni seven dostumsun. Sende kalmama yardımcı ol. Bende başladığın işi tamamla ve bana senin yüreğinin ardınca giden bir eş gönder! Teşekkürler Rab İsa! Beni hangi amaç için yaratıysa bu amacı yerine getirebilmem için beni her gün değiştir. İsa Mesih’in kudretli adında! Amin! 

  

Kadın-Erkek İlişkileri Hakkında Ayetler 

Timoteos 2:22 – Sizi yoldan çıkartmak isteyen kişilerden uzak durun. 

“Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab’be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.” 

 

Petrus 1:5-7 – Tanrısal birini arayın; bu kişi önce Tanrı’yı sevsin. 

“İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın.” 

 

Korintliler 5:11 – Her “Hristiyan” olduğunu söyleyenle çıkmayı düşünmeyin. 

“Ama şimdi size şunu yazıyorum: Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin, böyle biriyle yemek bile yemeyin.” 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 22:24 – Öfke sorunu olan kişilerden uzak durun. 

“Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; Tez öfkelenenle yola çıkma.” 

 

2 Selanikliler 3:6 – Tembel bir Hristiyan’la çıkmayın! 

“Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih’in adıyla buyuruyoruz.” 

 

Petrus 3:4 – Tanrı’nın yüreğine sahip ve Kutsal Ruh’la dolu bir kişi arayın! 

“Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrı’nın gözünde çok değerlidir.” 

 

Romalılar 15:5-6 – İyi huylu birisiyle çıkın. 

“Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı’nın, sizleri Mesih İsa’nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı’nı ve Babası’nı birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz.” 

 

Romalılar 13:13 – Eğlenceye düşkün, içki hayatına ve günahlı davranışlara sahip kişilerden uzak durun.  

“Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim.” 

 

Filipililer 2:1-2 – Birbirinizin yardımına koşun! Birbirinizi bina edin! 

“Böylece Mesih’ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh’la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.” 

 

Filipililer 2:4 – Bir ilişki iki kişiden oluşur! Birbirinize destek olun 

“Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.” 

 

Yuhanna 3:3 – İlişkinizde paklığa ve temiz düşüncelere önem verin. İlişkiniz bemberrak olsun! 

“Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.” 

  

Korintliler 6:13, 18 – Bir ilişki cinsellik göz önünde bulundurularak başlamamalı. Cinsel ilişkinin zamanı var! 

” ‘Yemek mide için, mide de yemek içindir’ diyorsunuz, ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir… Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler.” 

  

1 Selanikliler 4:3-5 – Tanrı, cinsel ilişki için beklemenizi ister. Evlenmeden cinsel ilişkide bulunmayın. 

“Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her birinizin, Tanrı’yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması” 

 

Korintliler 6:14-15 – Tanrı’yı sevmeyen bir kişi ile çıkmayın ve evlenmeyin. 

“İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih’le Beliyal uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi?” 

 

Yaratılış 2:18 – Tanrı’nın aklında sizin için özel birisi var! 

“Sonra, ‘Adem’in yalnız kalması iyi değil’ dedi, ‘Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.’ “ 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 19:14 – Tanrı’dan öteki yarınızı size getirmesi için dua edin.  

“Ev ve servet babadan mirastır, Ama sağduyulu kadın RAB’bin armağanıdır.” 

 

Mezmur 37:4 – Tanrı sizinle ilgilidir ve yüreğinizin arzularını size verir! 

“RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.”