İntihar Ruhu

İntihar Ruhunun Gerisinde Ne Yatar? 

 

  1. Yaralı bir yürek 

Yaralı bir yürek çeşitli türlerde görünen taciz, reddedilme, tecavüz, boşanma, terk edilme ve sarkıntılıktan sonra ortaya çıkar. İnsanlar depresyon, acılık, küskünlük, nefret ve duygusal bozukluk belirtilerini taşıma eğilimine sahiptir.  

 

  1. Ümitsizlik 

Ümitsizlik “yarın hiç iyi olmayacak” düşüncesidir. Bazı insanlar her günün yeni bir başlangıç olduğuna inanmayı bırakmışlardır. Sanki tek bir hata dünyanın sonu gibidir. 

 

  1. Yalanlara İnanma & Yanılgı (Örnekler) 

“Hayat hiç değişmeyecek, her şey hep böyle gidecek.” 

“Hiçbir şeye yeterli değilim.” 

“Kimse beni sevmiyor; kimse benimle ilgilenmiyor” 

“Dünya ben olmadan daha rahat bir yer olurdu” 

 

Eğer sürekli bu düşüncelere sahipseniz, Şeytan’ın yalanlarına inanıyorsunuz demektir. İsa Mesih sizi çok seviyor ve sizi öylesine sevmeye değer görüyor ki, siz yaşam bulasınız diye kendi canını feda etti. Her zaman ümidiniz olsun! Siz İsa Mesih’te iyi şeyler ve iyi bir yaşam için yaratıldınız! 

 

  1. Aldatılma Ruhu 

Matta 27 – Yahuda kendi yaşamına son verdi. 

 

İnsanlara ihanet ettiğinizde, kendinizden iğrenirsiniz. Kendi kendinden nefret etme ve acılık bu ruhtan ileri gelir. Vicdan azabı hissedersiniz ve bu benlikten ileri gelir; tövbe ise Tanrı’dan gelir. 

 

 

Vicdan azabı ve tövbe iki farklı şeydir. Vicdan azabı Tanrı’dan değildir. 

Tövbe bağışlanma bulmanızı ve yeni bir başlangıç yapmanızı sağlar. Tövbe etmeyi öğrenin, kirlerinizden temizlenin ve ilerleyin! Gözlerinizi İsa’ya çevirin. İşte imanda böyle büyüyor ve öğreniyorsunuz. 

 

 

  1. İsyan & İtaatsizlik — Büyücülük 

İsyan ve itaatsizlik ruhu taşıyan kişiler daima başka insanlara ve Tanrı’ya karşı kızgındırlar. Aynı zamanda intikam alma ruhunu taşırlar ve her konuda insanları suçlarlar.  

 

  1. Kurban Psikolojisi 

Bu durumda kendi kendinizin putuna dönüşürsünüz! Bu, cinlere açılan bir kapıdır. 

 

Örneğin: “Ne kadar zavallıyım. Halime bak!” İşte bu düşünceler kurban psikolojisidir. 

 

  1. Kendinden Nefret Etme — BulimiaAnoreksiya ve  

Kendine Zarar Verme 

 

Örneğin: Keskin cisimlerle kendine zarar verme veya başka sağlık sorunları.  

 

  1. Amaçsızlık / Anlamsızlık Hissi 

 

İntihar insan artık yaşama arzusunu kaybettiğinde oluşur. Kendileri için ne gerçek bir hedefleri ve ne de amaçları vardır; ama Tanrı’nın onlar için hedefleri ve amaçları bitmez. Hayat Tanrı’ya itaat eden bir yaşam sürdüğünüzde gerçekten yaşanmaya değer bir hal alır. 

  

İntihar Ruhunun Saldırıları aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir: 

 

Akılda Gerçekleşen Savaşlar: Aklınız sürekli ayık olsun! Aklınızdan olumsuz düşünceleri atın. Övgü ve tapınma hem kötülüğü hem de günahı bizden uzak tutar.  

   

 

Kutsal Kitap’tan Örnekler: 

 

 

Kral Saul & Yahuda — Ortak Özellikleri :  

Her ikisi de Tanrı’ya isyan etti, ihanet etti ve itaatsizlik edip hayatlarına son verdi. 

 

  • Tanrı Kral Saul’u bir kral olarak reddetti. Tanrı Saul’un elinden unvanını/konumunu aldı ama eğer Saul diz çöküp tövbe etse Saul’u yine kabul edebilirdi. 

 

  • Yahuda İskariot, İsa’yı düşmanlarına teslim ettikten sonra vicdan azabı yaşadı. Tanrı’ya dönüp tövbe etmek yerine kendi canına kıydı. 

 

 

Özgürlük Duası 

 

Rab İsa, şimdi senin önüne alçakgönüllülükle yaklaşıyorum ve senin yetkinin altına giriyorum. Senin benim Başkahinimsin, Sen rablerin Rab’bisin ve kralların Kralısın. Baba hayatımdan her tür depresyon, itaatsizlik, ihanet, Yuhada İskariot ruhu ve acılık ruhlarını bağlıyorum. İsa, değerli kanınla beni arıt ve bedenimde, ruhumda ve canımda senden olmayan her şeyi benden at. 

 

Yaralarımı iyileştir ve bana Sende yeni bir yaşam ve yeni bir güç ver Rab İsa. Gözlerimi sana çevirmeme yardımcı ol, öyle ki hayatımın her bir anı için sana minnettar olayım. Benim için iyi ve mükemmel tasarılara sahip olduğundan dolayı teşekkür ederim. İsa beni sevdiğin ve Çarmıh’ta benim uğruma öldüğün için teşekkür ederim. Tüm dertlerimi sana teslim ediyorum ve İsa Mesih’in adında senin sevincini ve esenliğini alıyorum. 

 

Rab, seni seviyorum ve daima sana övgüler sunarak hayatımı senin için yaşamak istiyorum. Her gün daima bu şekilde devam edebilmem için bana yardımcı ol. Kendimi ve insanları senin sevdiğin gibi sevmeme yardımcı ol. Bu duayı İsa Mesih’in kanıyla ve görkemli adıyla mühürlüyorum. Amin.  

 

Ayetler 

 

 

Samuel 22:29 

Ya RAB, ışığım sensin! Karanlığımı aydınlatırsın. 

 

Eyüp 10:12 

Bana yaşam verdin, sevgi gösterdin, İlgin ruhumu korudu. 

 

Mezmurlar 4:8 

Esenlik içinde yatar uyurum, 

Çünkü yalnız sen, ya RAB, 

Güvenlik içinde tutarsın beni. 

 

Mezmurlar 5:12 

Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, 

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın. 

 

Mezmurlar 25:3 

Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; 

Nedensiz hainlik edenler utanır. 

 

Mezmurlar 25:5 

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. 

Bütün gün umudum sende. 

 

Mezmurlar 32:7-9 

Sığınağım sensin, Beni sıkıntıdan korur, 

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. 

Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, 

Öğüt vereceğim sana, Gözüm sendedir. 

At ya da katır gibi anlayışsız olmayın; 

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir, 

Yoksa sana yaklaşmazlar. 

 

Mezmurlar 34:18, 19 

RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezikleri kurtarır. 

Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu. 

 

Mezmurlar 37:23, 24 

RAB insana sağlam adım attırır, İnsanın yolundan hoşnut olursa. 

Düşse bile yıkılmaz insan, Çünkü elinden tutan RAB’dir. 

 

 

Mezmurlar 42:5 

Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? 

Tanrı’ya umut bağla, Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; 

O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 

 

Mezmurlar 55:22 

Yükünü RAB’be bırak, O sana destek olur. 

Asla izin vermez, Doğru insanın sarsılmasına. 

 

Mezmurlar 62:5 

Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul, 

Çünkü umudum O’ndadır. 

 

Mezmurlar 65:5 

Ey bizi kurtaran Tanrı, Müthiş işler yaparak 

Zaferle yanıtlarsın bizi. 

Sen yeryüzünün dört bucağında, 

Uzak denizlerdekilerin umudusun; 

 

Mezmurlar 71:5 

Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB, 

Gençliğimden beri dayanağım sensin. 

 

Mezmurlar 71:14 

Ama ben her zaman umutluyum, 

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim. 

 

Mezmurlar 119:74 

Senden korkanlar beni görünce sevinsin, 

Çünkü senin sözüne umut bağladım. 

 

Mezmurlar 119:116 

Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım; 

Umudumu boşa çıkarma! 

 

Mezmurlar 145:14 

RAB her düşene destek olur, İki büklüm olanları doğrultur. 

 

Mezmurlar 147:3 

O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar. 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:18 

Böylece bir geleceğin olur Ve umudun boşa çıkmaz. 

 

Yeşaya 26:3-4, 

Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı 

Tam bir esenlik içinde korursun. RAB’be sonsuza dek güvenin, 

Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır. 

 

Filipililer 4:6-7 

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. 

 

Yeşaya 35:10 

RAB’bin kurtardıkları dönecek, 

Sevinçle haykırarak Siyon’a varacaklar. 

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 

Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak. 

 

Yeşaya 40:31 

RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, 

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. 

Koşar ama zayıf düşmez, 

Yürür ama yorulmazlar. 

 

Yuhanna 14:18 

Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 

 

Yuhanna 14:27 

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. 

 

Romalılar 8:24-25 

Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz. 

 

Romalılar 15:4 

Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazılar’ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. 

 

Romalılar 15:13 

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. 

 

Korintliler 3:12 

Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 12:25 

Kaygılı yürek insanı çökertir, Ama güzel söz sevindirir. 

 

Vaiz 7:17 

Ne çok kötü ol ne de akılsız. Niçin vaktinden önce ölesin?