Evde İyi Bir Düzen Oluşturun

Her evin başı İsa Mesih olmalıdır. Evin merkezinde İsa durmalıdır, ailenin başı, bir araya getireni, gücü İsa olmalıdır. Eşler hayatlarında birinci sıraya İsa’yı koymalıdırlar.

Kocalar ailenin başkahini olmalıdır. Tanrı’dan işitmeliler, Tanrı’nın Ruhu tarafından yönlendirilmeliler ve Rab’bin yönetimi altında aileleri için karar vermelidirler. Aynı zamanda kocanın diğer bir rolü de kendi bedeni gibi eşine bakması ve onu beslemesidir, İsa Mesih kilisesini sevdiği ve uğruna kendini feda ettiği gibi eşini sevip kendini feda etmelidir. Kocanın evde tanrısal önderliğine iyi bir örnek olarak Meryem’in eşi ve İsa’nın dünyasal babası Yusuf’u düşünün (bkz. Matta 1 ve 2).

 

Karılar hem İsa’ya hem de kocalarına boyun eğmelidirler.Aileyi beslemeliler, İsa Mesih’in merkezde bulunduğu bir ev ortamı oluşturmalıdırlar ve kocalarını duada desteklemelidirler.

Evlilik eşlerin birbiri üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığı bir ilişki değildir, ancak eşlerin her ikisinin de belirgin rollerini yerine getirerek birbirlerini tamamlamalarıdır. Evlilik “Patron benim, sen sadece benim dediklerimi yapacaksın” diyen bencil bir egemenlik kurma çabası değildir. Evlilik Tanrı’nın Sözü temeline dayanan bir ortaklıktır, kendinden önce eşini yükselten bir niteliğe sahiptir. Çiftler bir ortak gibi omuz omuza çalışmalı, yaşamalı ve yürümelidirler.

Kaynak: Pat Robertson

 

Duaya Mı İhtiyacınız Var?

Buraya Tıklayın