Çatışma: Nasıl Başa Çıkılacağını Anlama

Çatışmaya vereceğim tepkinin tahmin edilebilir olduğunu ilk duyduğumda, dalga geçmiştim. Bir çalışma çatışmayı nasıl ele aldığımı nasıl belirleyebilirdi? Bir arkadaşıma göre, Thomas-Kilmann Çalışması (TKÇ) bir kişinin varsayılan çatışma yanıtını tanımlar. Bundan şüphe duyarken, onu almam ve tecrübe etmem konusunda beni teşvik etti. Aldıktan sonra, sonuçlara inanamadım; Bu yüzden her çatışma ardından tepkilerimi değerlendirmeye başladım. Ve evet, şaşırdım; çünkü çalışma çok doğruydu.

Girişkenlik ve İşbirliği
Thomas ve Kilmann’a göre, herkes değişen derecede girişkenlik veya işbirliği şeklinde çatışmaya tepki veriyordu. Girişkenlik, bir kişinin çatışma durumlarında kullandığı kararlılık, güç ve yoğunluk miktarını temsil eder. İşbirliği, bir kişinin yardıma, destek olmaya, ekip çalışmasına ve çatışma çözümüne katkıda bulunmaya ne kadar istekli olduğunu ölçer. Bir kişi, ne tamamen girişkenlikten işbirliğine geçebilir, ne de bir işbirlikçi tamamen girişken olabilir. Bu iki tutumun karışımından beş farklı tepki mümkündür: Kaçınmak, Rekabet Etmek, Uyumluluk, Uzlaşmak ve İşbirliği. Çoğu insanda anlaşmazlık çözüm biçiminin iki veya üç farklı kombinasyonu vardır.

Kaçınmak
Çatışma durumlarında girişken ya da işbirlikçi olmayan birisi, çatışmaya karşın kaçınma tepkisi gösterir. Bu kişi kendini çatışmadan uzaklaştırmayı ve başkalarının çatışmayı çözmesini seçer.

Rekabet Etmek
İşbirlikçi olmayan ama tamamen iddialı olan kişi rekabetçi çatışmayı ortaya koyar. Bu kişi hep kazanmak ister ve diğer kişiyi yenmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Uyumluluk
Uyumlu cevap tamamen işbirliği taraftarı olan ama iddialı olmayan kişiler tarafından kullanılır. Çatışmanın sona ermesini isterler ve karşı taraf ne isterse vermeye hazırdırlar.

Uzlaşmacı
Uzlaşmacı tavır, biraz iddialı ve aynı zamanda işbirlikçi birisi tarafından kullanılır. Bu kişi karşısındaki biraz verdiğinde o da aynı oranda vermeye hazırdır.

Ortak çalışma
Ortak çalışan kişi tamamen iddialı ve işbirlikçidir. Bu kişi herkesin kazanmasını ister ve herkes tatmin oluncaya kadar da çalışmaya isteklidir.

TKÇ (Thomas Kilmann Çalışması)
Değerlendirme, çevrimiçi veya kağıt üzerinde yapılabilecek basit ve kendi başına bir testtir. Tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürer ve sonuçlar anında olur. Birçok dilde kullanılabilir.
http://www.kilmanndiagnostics.com/catalog/thomas-kilmann-instrument-one-assessment-person

Düşündüren Sorular:

  1. Çatışmaya verdiğiniz tepkiyi gösterdiğinizde birincil çatışma tepkinizin ne olduğuna inanıyorsunuz?
  2. Normal tepkiniz ne zaman uygundur?
  3. Normal tepkiniz ne zaman uygun değildir?
  4. Tanrı’nın O’nunla çatıştığınız zaman size nasıl yanıt vermesini istiyorsunuz?

Dr. Kim Jessie, DMin
Her Hakkı Saklıdır!