Övgü ve Tapınma Rehberi

  • Övgü Nedir? 

 

  • Sözlük Tanımı: (fiil) 1) Onaylamak ve takdir etmek; alkışlamak, methetmek. 2) Hayranlık ifade etmek; (Tanrı’yı) yüceltmek.  

(isim): 1) Kişiyi erdemlerinden ya da övgüye değer yanlarından dolayı takdir etme; onay ifadesi; saygı gösterme; beğenme.  

2) Sunulan bereketlerden dolayı şükran duyma; Tanrı’ya sena; ezgilerle ibadet etme. 3) Övgünün temeli, amacı, sebebi ya da konusu. 

 

  • Tapınma Nedir? 

 

  • Sözlük Tanımı: 1) Hayranlık ya da saygı hissinin eyleme dönüşmesi; dua ve ibadette olduğu gibi dini açıdan saygı göstermek.  2) Bir fazilete, güce ya da benzeri bir erdeme yönelik hürmet, saygı ve onur duymak. 3) Aşırı ya da şevk dolu bir hayranlık; ayrıca bu tür hayranlığın ya da sevginin yöneldiği şey. 4) Belli bir makama ya da unvana yönelik hitap ederken duyulan saygı hissi.  

 

 

Övgü ve Tapınma Birlikte Çalışır: 

 

Övgü ve tapınma dini bir ayinin parçası değildir. Övgü ve tapınma birlikte işler ve Tanrı ile kişisel ve samimi bir ilişkiden doğar. Bizi yaratan Tanrı’ya tapınmak ve O’na yücelik vermek için yaratıldık; bundan dolayı tapınma bizim için doğal bir eylemdir. Gerçek tapınmanın belli bir tarzı ya da biçimi yoktur. Sahip olduğumuz her şeyi kelimenin tam anlamıyla Tanrı’nın önüne dökmemizden Tanrı büyük beğeni duyar. Tanrı’nın Ruhu sizi nasıl yönlendiriyorsa o şekilde olabilir; bir ilahi, bir dans, sessizce oturma, elleri kaldırma ya da sevinçle haykırma, bunlardan hepsi olabilir. 

 

 

Tapınma için İmanlı Şunlara Uymalıdır:  

 

  • Temiz Bir Yüreğe Sahip Olun 
  • Tüm Günahlardan Tövbe Edin 
  • Tanrı’nın huzurunda durabilmek için Rab’den alçakgönüllü bir ruha sahip olmayı isteyin 
  • Tanrı’nın isteğine kusursuz bir şekilde boyun eğin 
  • Tanrı’nın varlığını davet edin [Symbol] Kutsal Ruh 
  • Tanrı’nın varlığında sakin kalın ve size konuşmasına müsaade edin 

 

Daha Güçlü Bir Övgü ve Tapınma Yaşamı için Dua 

 

Rab İsa,  

 

Şimdi senin huzuruna alçakgönüllü bir yürekle yaklaşıyorum. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğim her bir günahtan dolayı tövbe ediyorum. Değerli kanınla beni yıka Rab. Bende Senden olmayan her şeyi at.  

 

Her tür şikayet, isyan, korku ve kibir ruhunu bağlıyorum ve bunları İsa Mesih’in adında kovuyorum. Kendimi İsa Mesih’in kanıyla örtüyorum. Rab bana şükran ve alçakgönüllülük ruhu ver. Bugün varsam Senin lütfun ve merhametin sayesinde varım. Beni rahat alanımdan dışarı çıkart, öyle ki Seni tüm kalbimle övüp Sana tapınabileyim. Aklımı, bedenimi ve ruhumu Kutsal Ruh’a tamamen açıyorum. Seni hoşnut eden her şekilde sana tapınmak istiyorum Rab. 

 

İsa, beni daha güçlü bir övgü ve tapınmanın içine çek. Ben Sana tapınmak için yaratıldım. Gittiğim her yerde tapınma ve övgü ruhunun içinde kalmama yardım et. İsa Seni sürekli olarak yüceltmek istiyorum. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Bana yardım et ve beni ruhsal olarak güçlendir. İsa Mesih’in adında. Amin. 

 

 

Övgü ve Tapınma Hakkında Ayetler 

 

Mezmur 105:5-6 

Ey sizler, kulu İbrahim’in soyu, Seçtiği Yakupoğulları, O’nun yaptığı harikaları, Olağanüstü işlerini ve ağzından çıkan yargıları anımsayın! 

 

Yuhanna 4:24 

Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. 

 

Mezmur 103:1 

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! 

 

Mezmur 71:8 

Ağzımdan sana övgü eksilmez, Gün boyu yüceliğini anarım. 

 

Mezmur 68:4-5 

Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; O’nun adı RAB’dir, bayram edin önünde! Kutsal konutundaki Tanrı, Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur. 

 

Romalılar 14:11 

Yazılmış olduğu gibi: “Rab şöyle diyor: ‘Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek, Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek.’ ” 

 

Mezmur 143:6 

Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. 

  

Mezmur 66:17 

Ağzımla O’na yakardım, Övgüsü dilimden düşmedi. 

 

Mezmur 95:6 

Gelin, tapınalım, eğilelim, bizi yaratan RAB’bin önünde diz çökelim. 

 

Mısır’dan Çıkış 33:9-10 

Musa çadıra girince, bulut sütunu aşağı iner, RAB Musa’yla konuştuğu sürece girişi kapardı. 10Bulut sütununun çadırın girişinde durduğunu gören herkes kalkar, kendi çadırının girişinde tapınırdı. 

 

Romalılar 12:1-2 

Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 2Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. 

 

İbraniler 5:7 

Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı’ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. 

 

Mısır’dan Çıkış 15:20-21 

Harun’un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. 21Miryam onlara şu ezgiyi söyledi: “Ezgiler sunun RAB’be, Çünkü yüceldikçe yüceldi, Atları, atlıları denize döktü.” 

 

Mezmur 59:16 

Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek, Sevgini sevinçle dile getireceğim. Çünkü sen bana kale, Sıkıntılı günümde sığınak oldun. 

 

Mezmur 66:4 

Bütün yeryüzü sana tapınıyor, İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor. 

 

Elçilerin İşleri 2:1-2 

Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. 2Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. 

 

Mezmur 95:6 

Gelin, tapınalım, eğilelim, bizi yaratan RAB’bin önünde diz çökelim. 

 

Mısır’dan Çıkış 33:10 

Bulut sütununun çadırın girişinde durduğunu gören herkes kalkar, kendi çadırının girişinde tapınırdı. 

 

1 Krallar 18:39 

Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. “RAB Tanrı’dır, RAB Tanrı’dır!” dediler. 

 

Nehemiah 8:6 

Ezra yüce Tanrı’ya, RAB’be övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak, “Amin! Amin!” diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RAB’be tapındılar. 

 

2 Tarihler 29:30 

Kral Hizkiya ile önderler, Levililer’e Davut’un ve Bilici Asaf’ın sözleriyle RAB’bi övmelerini söylediler. Onlar da sevinçle övgüler sundular, başlarını eğip tapındılar. 

 

Mezmur 63:4 

Ömrümce sana övgüler sunacağım, senin adınla ellerimi kaldıracağım. 

 

Mezmur 149:3 

Dans ederek övgüler sunsunlar O’nun adına, tef ve lir çalarak O’nu ilahilerle övsünler!